Blog

BT Varlık Yönetimi Nedir?

BT Varlık Yönetimi Nedir?

Bir BT varlığı, ticari faaliyetler esnasında kullanılan şirkete ilişkin herhangi bir bilgi, sistem ya da donanım olarak sınıflandırılır. BT varlık yönetimi süreci, bir kuruluşun donanım, yazılım, entegrasyon ve ağ varlıklarının detaylı bir envanterini toplamayı ve yönetmeyi kapsar. BT varlık yönetimi, şirketin BT altyapısını şeffaf hale getirerek BT envanteri hakkında veriler sağlar. BT envanter yönetimiyle elde edilen bilgiler, BT ile alakalı satın almalar ve yeniden dağıtım hakkındaki bilinçli iş kararları vermek için kullanılır.

BT sektöründe varlık yönetimi (ingilizce adıyla ITAM-IT Asset Management), BT harcamalarını optimize etmek ve BT ortamındaki varlıkların yaşam döngüsü yönetmek için kullanılır. BT varlık yönetimi, stratejik karar vermeyi desteklemek için finansal, envanter ve sözleşme işlevlerini birleştiren bir takım iş uygulamasıdır.

BT varlık yönetimine bazen BT envanter yönetimi de denir. Çünkü genellikle daha sonra satın almalar ve varlıkların nasıl kullanıldığı hakkındaki kararların verilebilmesi için kullanılan detaylı donanım ve yazılım envanter bilgilerinin toplanmasını içerir. Doğru bir BT varlık envanterine sahip olmak, şirketlerin varlıklarını daha etkin kullanmalarına ve mevcut kaynakları yeniden kullanarak gereksiz varlık alımlarından kaçınmalarına yardımcı olur. BT varlık yönetimi ayrıca kuruluşların, eski (veya bilinmeyen) altyapı temelleri üzerinde bilmeden yeni BT projeleri inşa etmenin risk maliyetlerini düşürmelerini sağlar.

BT Varlık Yönetimi Neden Önemlidir?

BT sektöründe varlık yönetiminin temel hedeflerinden bazıları; kurumsal güvenlik politikalarına ve yasal gerekliliklere uyumu sağlama, kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını desteklemek için teknolojiyi dağıtarak üretkenliği artırma ve BT ortamını yönetmenin genel maliyetlerini sınırlandırmadır.

BT varlık yönetimi, bir varlık envanteri oluşturmaktan daha fazlasıdır. Getirileri en üst düzeye çıkarmak, riski en aza indirmek ve iş değerini artırmak için varlık verilerini devamlı olarak kullanmakla ilgilidir. BT varlık yönetimi sayesinde yöneticiler, gereksiz varlık satın alımlarından kaçınarak ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak (veya yeniden tahsis ederek) yazılım lisanslama ve destek maliyetlerini azaltabilir, israfı ortadan kaldırabilir ve verimliliği artırabilir. 

Bilişim teknolojileri varlık yönetimi, ek olarak şirket genelinde düzen getirerek BT ve diğer departmanlar arasındaki iletişimi ve anlayışı geliştirmeye yardımcı olur.

BT Varlık Yönetiminin Faydaları

BT varlık yönetiminin faydaları şu şekilde açıklanabilir:

  • BT envanteri üzerinde kontrol

ITAM, bilgisayarların, sunucuların veya diğer herhangi bir ağ altyapısının donanım ve yazılım bileşenlerini görüntüleme kolaylığı sağlar. Tüm BT varlıklarındaki görünürlük, size daha iyi BT yönetim kontrolü sağlar.

  • Varlık yaşam döngüsü yönetimi

BT varlık yönetim sistemleri, bir BT varlığının yaşam döngüsü boyunca durumunu belgeler. Bir varlığın yaşam döngüsünü izlemek, yöneticilerin BT varlıklarını çalışanlara tahsis ederken çok daha verimli olmasını sağlar. Örneğin, yeni bir çalışan için bir dizüstü bilgisayar gerekliyse, kullanılabilir bir dizüstü bilgisayar olup olmadığını BT varlık yaşam döngüsü raporu gösterebilir.  

  • Stratejik envanter planlaması

Bir organizasyonun BT altyapısındaki envanter takip edildiğinde, varlıklara harcanacak gelecekteki tutarın planlanması kolaylaşır. Merkezileştirilmiş ve kolaylaştırılmış varlık yönetimi yazılımı; tüm ağınızı, donanımınızı ve yazılımınızı taramanıza ve depolama kullanımı analizi ve bütçe planlaması için depolama kapasitesiyle envanter verilerini görüntülemenize olanak tanır.

  • Artan hesap verebilirlik

BT envanterinin düzenli takibi ve ITAM aracılığıyla otomatik güncellemeler, bilgisayar ağlarının donanım ve yazılımlarının zararlı olup olmadığının izlenmesine yardımcı olur.

Sistem yöneticilerinin güvenli veya güncel olmayan yazılımları, korumasız oyunları ve yetkisiz indirmeleri hızlı bir şekilde izole etmesine izin verilmesi, ITAM sisteminin büyük sorunlar ortaya çıkmadan önce önlenmesi gereken potansiyel riskleri kontrol etmesini kolaylaştırır.

BT Varlık Yönetimi Neleri Kapsar?

  • Uygulama Portföy Yönetimi (Application Portfolio Management)
  • Yazılım Envanter Yönetimi (Software Asset Management)
  • Lisans Yönetimi (License Management)
  • Entegrasyon Envanteri Yönetimi (Integration Inventory Management)
  • Donanım Envanteri Yönetimi (Hardware Asset Management)

BT Varlık Yönetimi Yazılımı

Yeni markamız olan Loggle ile işletmelerin BT varlık yönetimi süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek BT varlık yönetimi yazılımı olan Loggle işletmelerin tüm BT envanterleri tek bir platform üzerinden yönetebilmelerini sağlamaktadır. BT varlık yönetimi ihtiyaçlarınız için Loggle ile tanışın!


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.