Blog

Çevik Proje Yönetimi Nedir?

Proje yöneticilerinin projeleri en iyi şekilde yürütmek için seçebilecekleri birçok proje yönetimi metodolojisi bulunmaktadır. Bu metodolojilerden biri de Çevik Proje Yönetimidir. Çevik Proje Yönetimi, bir projenin yaşam döngüsü boyunca değişen ihtiyaçlara bağlı olarak planları sürekli ve küçük artırımlarla yinelemeyi içeren bir yaklaşımdır. İşletmeler bu yaklaşımı, projelerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla kullanmaktadır. Bu yazımızda Çevik Proje Yönetimi ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Çevik Proje Yönetiminin Tanımı

Çevik proje yönetiminin özü, projeleri daha küçük, yinelemeli aşamalara bölmek, geri bildirimlere ve gelişen gereksinimlerine yanıt olarak sürekli olarak planı güncellemektir. Çevik yönetiminin amacı, müşteri taleplerinin ve pazar dinamiklerinin nabzını tutarak kalitesi yüksek olan ürün veya hizmetleri hızlı bir şekilde piyasaya sürmektir.

Çevik Proje Yönetiminin Kısa Tarihi

Çevik Proje Yönetiminin geçmişi 1940'lara kadar dayanmaktadır. O zamanlar bir işletme için geliştirilen proje ile projenin teslim tarihi arasında birkaç yıllık süre vardı. Ancak bu süre sonunda ürün piyasaya sürüldüğünde, gelişen teknoloji ve değişen müşteri beklentileri, ürün veya hizmete olan ilginin azalmasına neden olmaktaydı. Bu durum, birçok projenin batmasına ve şirketlerin çok büyük paralar kaybetmesine neden olmaktaydı.

Buna bir çözüm olarak yazılım geliştirme ekipleri, müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmelerin mali kayıplar yaşamasını önlemek için çevik proje yönetimi yaklaşımlarını benimsedi. Çevik proje metodolojisi bir projenin sürekli değişim ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak ekiplerin çok daha hızlı bir şekilde yenilik yapmasına imkan tanımıştır. Bu metodoloji ile ekipler, ürün veya hizmetlerin Pazar ihtiyaçlarına uygun olarak hızlı bir şekilde piyasaya sürmesini sağlamıştır.

Çevik Proje Yönetimi’nin Geleneksel Proje Yönetimi’nden Farkı Nedir?

Çevik proje yönetimi, yinelemeli ve uyarlanabilir olması bakımından geleneksel proje yönetiminden farklıdır. Çevik proje yönetimi, kapsamı önceden belirlenmiş doğrusal bir planı takip etmek yerine, bir projeyi daha küçük bileşenlere ayırmaya ve ardından aşamalı olarak bunları uygulamaya odaklanmaktadır.

Geleneksel proje yönetiminde, kapsam genellikle başlangıçta belirlenmekte ve herhangi bir değişiklik zor uygulanmaktadır. Ekipler, uzun bir onay sürecini ve yeniden çalışma döngülerini beklemekte ve bu yüzden değişiklikleri zamanına uygulayamamaktadır.

Çevik Proje Yönetimi ise, değişen pazar ihtiyaçlarını ve müşterilerin beklentilerini karşılamayı önemsemektedir. Bu sebeple çevik proje yönetimi ekiplerin esnek olmasını, piyasadaki trendleri takip etmesini ve değişen müşteri ihtiyaçlarını belirlemesini istemektedir.

Çevik Proje Yönetiminin 4 Sütunu

Çevik proje yönetiminin yapı taşlarını oluşturan 4 temel özellik vardır. Bu özellikler aşağıdaki gibidir:

  • Şeffaflık

Çevik proje yönetiminin temel ilkelerinden biri şeffaflıktır. Çevik proje yönetimi, ilgili tüm paydaşlar arasındaki sürecin ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda ekibin çalışmasında ve iletişim yöntemlerinde şeffaflık gerektiren bir sürecin olmasını teşvik etmektedir. Bu sayede çalışanlar, herkesin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve daha iyi neler yapabileceklerini açık bir şekilde birbiri ile konuşabilmektedir.

  • Müşteri Odaklılık

Proje yönetiminde çevik yaklaşımının temel odak noktası, müşteri ihtiyaçlarıın doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için sürekli iş birliği yapmaktır. Çeviğin amacı, müşterilere gerçekten ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmeti sunmaktır. Bu sebeple, bir projenin başarılı olmasını sağlamanın bir yolu müşterilerin geri bildirimlerini, düşüncelerini ve beklentilerini dikkate almaktır.  

  • Uyarlanabilir Planlama

Proje yönetiminde çevik yaklaşımı, zamanla teknolojinin gelişmesi ve beklentilerin değişmesini hesaba katmaktadır. Bu sebeple çevik yaklaşımı, proje ilerlerken sürekli olarak küçük değişikliklerle güncellenmesi gerektiğini savunmaktadır. Projenin uyarlanabilir olması, yapılması gereken değişiklikleri hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlamakta ve zaman çizelgesinin doğru bir şekilde tahmin edilmesini sağlamaktadır.

  • Sürekli İyileştirme

Çevik proje yönetiminin en önemli ilkelerinden biri sürekli iyileştirme kültürü yaratmak ve bunu devam ettirmektir. Çevik yaklaşım, proje süreci boyunca projede değişiklikler yapılması gerektiğini savunmaktadır. Bu sebeple, sürekli iyileştirme, proje süreci devam ederken ekiplerin süreçte iyileştirmeler yapması ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için katkı sağlamaktadır.  


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.