Blog

E-Arşiv Fatura Nasıl İptal Edilir?

01/01/2020 itibarıyla e-Fatura mükelleflerine, vergi mükellefi olmayan ancak aynı gün içinde 30 bin TL’nin üzerinde fatura kesen ve aynı gün içerisinde vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde fatura kesen vergi mükellefleri için e-Arşiv Fatura uygulaması zorunludur. Bu durum kuruluşların aklına e-Arşiv Faturaların hatalı düzenlenmesi durumunda iptaline dair soru işaretleri getirir. e-Arşiv fatura iptal edilebilir mi? e-Arşiv Fatura nasıl iptal edilir? Bu yazıda kuruluşlar için bu soruları cevaplıyoruz.

E-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan e-Fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve vergi mükellefi olmayan şahıslara gönderilen, kağıt faturadaki tüm bilgileri içeren ve yasal olarak kağıt faturadan hiçbir farkı bulunmayan elektronik evraklardır.

01/01/2020 tarihi itibariyle tüm e-Fatura mükelleflerinin e-Arşiv fatura uygulamasına geçmesi zorunludur. Bununla birlikte vergi mükellefi olmayan ancak aynı gün içerisinde 30 bin TL’nin üzerinde fatura kesen kişilerin ve aynı gün içerisinde vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde fatura kesen vergi mükelleflerinin de bu faturalarını e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur. e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan fakat zorunluluğu bulunmayan mükellefler istemleri halinde e-Arşiv uygulaması kapsamında, bütün faturaları elektronik ortamda arşivleyebilirler.

Adınıza Düzenlenen e-Arşiv Faturaları Nasıl Görebilirsiniz?

E-Arşiv Fatura İptal Edilebilir Mi?

e-Arşiv Fatura uygulaması ile kuruluşlar faturalarını kolayca oluşturabilir, e-Arşiv Faturaya kayıtlı olmayan mükelleflere hızlı bir şekilde iletilebilir ve gönderilen faturaları saklayabilirler. İstenildiği takdirde e-Arşiv Faturaların A4 kağıdına çıktısı alınarak iletilebilir. 

e-Arşiv Faturalar eğer hatalı oluşturulmuş ise bu faturalar iptal edilebilir. İptal edilen e-Arşiv Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) rapor edilir. e-Arşiv Fatura uygulamasında düzenlendikten sonra çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilen faturalar e-Arşiv Fatura raporunun “fatura iptal” alanına yazılır ve yazılan bu raporlar da GİB’e gönderilir.

Tarafınıza düzenlenen e-Arşiv faturaları görüntüleme

E-Arşiv Fatura Nasıl İptal Edilir?

E-Arşiv Fatura uygulaması üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturalar hatalı olarak oluşturulursa iptal edilebilirler. İptal edilen e-Arşiv Faturaların bilgisi e-Arşiv faturaların raporlandığı gibi takip eden gün akşamına kadar oluşturulacak e-Arşiv Fatura raporunda GİB’e raporlanmalıdır. e-Arşiv Fatura Uygulamasında düzenlendikten sonra çeşitli nedenlerle iptal edilen e-Arşiv Faturalara ait bilgiler e-Arşiv raporunun “Fatura iptal” alanına yazılır ve GİB’e gönderilir. Düzenlenen e-Arşiv Faturaların iptal edilebilmesi için muhatabına iletilmiş olması gerekir. E-Arşiv faturanın iptal edildiği bilgisinin alıcıya bildirilmesi ve bilgisi dahilinde olduğunun doğrulanması göndericinin sorumluluğundadır. 

E-Arşiv Fatura diğer tüm ticari faturalar gibi resmileştirildikten sonra 7 gün içerisinde iptal edilebilmektedir. Resmileşme tarihinin 7 günü aşması durumunda e-Arşiv Faturayı iptal etmek yerine müşteriden tarafa iade faturası kesmesi önerilir. Faturası kesilip gönderilen ve 7 günü aşan faturalar ın iptali için kesilen iade faturasını kesecek müşteri firma olmalıdır. Aksi takdir iade faturası kesemez. Müşteri bir firma değil ise Gider Pusulası oluşturmalıdır.

E-Arşiv Fatura Çözümü

MDP Group tarafından geliştirilen e-Arşiv Fatura çözümü, e-Fatura mükelleflerinin GİB e-Belge Düzenleme Portalına girmeden, SAP sistemi üzerinden kolayca e-Arşiv Fatura düzenleyebildiği bir uygulamadır. Uygulama üzerinden e-Arşiv Faturaları kolaylıkla düzenlenir, gönderilebilir ve gönderilen e-Arşiv Faturaların takibi yapılabilir. SAP e-Arşiv Fatura çözümü özel entegratör ile iş birliği içerisinde kullanılmalıdır.  Özel entegratörerin e-Arşiv Faturaları imzalama ve GİB’e raporlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-Arşiv Fatura Görüntüleme


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.