Blog

e-Beyanname Nedir? SAP e-Beyanname Çözümü Avantajları

Beyanname Nedir?

Beyanname, mükellef veya vergi sorumluları tarafından vergi borçlarının miktarını hesaplamak için yapılan bildirilerdir. Kısacası vergi mükelleflerinin, Vergi idaresine “ilettiğim belge vasıtasıyla, belirttiğim faturalardaki bilgilerin doğruluğunu ve gerçekliğini teyit eder, bu gönderinin içeriğinin belirtildiği şekilde olduğunu beyan ederim" deme şeklidir.

Beyannameler, kanunlarda belirtilen dönemlerde Vergi Dairelerine iletilmek zorundadır. Standard bir beyannamede mükellefin adı, güncel adresi, vergi matrahına ait bilgiler, vergi hesabı bilgileri ve ailevi durumu muhakkak bulunmak zorundadır. Günümüzde alınan vergilerin çoğunda – gelir vergisi, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergiler gibi – beyanname usullerine bağlı kalınmaktadır.

Beyannamenin en önemli özelliği, vergi mükellefleri ve Vergi İdaresi arasında sağlanan iş birliğiyle, ödeme gücü gözün önünde bulundurularak vergilendirilme yapılmasını sağlamasıdır. Ancak ortaya çıkardığı en büyük güçlükler; kağıt formda hazırlanan beyannamelerde sürecin yavaş ilerlemesi, insan kaynaklı hataların sık yapılması ve mükellefler tarafından gönderilen beyanname raporlarının Vergi İdaresince kontrolünün zorluğudur.

Beyannameler türüne göre, kanunlar çerçevesinde belirlenen farklı tarihlerde Vergi İdaresi’ne iletilmedir. Örnek tarihler aşağıdaki gibidir.

 

Beyanname Dönemleri

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi:1-25 Mart tarihleri arasında iletilmedir.
 • Muhtasar Beyannameler: 24 Ocak, 24 Nisan, 24 Temmuz, 24 Ekim (üç ayda bir, ayın 24’ünde)
 • BA ve BS Beyannameleri : Her ayın son gününe kadar beyan edilmelidir.
 • KDV1-KDV2 Beyannameleri : Her ayın 24 ve 26. Günleri akşamına kadar beyan edilmelidir.

 

Beyanname Zorunlu mudur?

Evet zorunludur. Kişiler ve kuruluşlar belirtilen yasal tarihte Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyannamelerini iletmek zorundadır. Eskiden fiziki ortamda yerine getirilen bu yükümlülük günümüzde tamamen dijital ortama taşınmıştır. Mükelleflerin beyannamelerini elektronik formda hazırlaması zorunlu tutulmuştur.

 

E-Beyanname Nedir?

Dijital dönüşümün yaygınlaşmasıyla birlikte gelişen e-Dönüşüm çözümlerinden biri de e-Beyanname’dir. Bu çözüm ile birlikte, eski usul yöntemlerle kağıt formda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen beyannameler elektronik ortama taşındı. Elektronik beyanname sisteminin geliştirilmesinin ardından kağıt beyannamelerin geçerliliği ortadan kalkmıştır. E-Beyanname’nin hukuki olarak fiziki beyannameden hiçbir farkı yoktur.

 

E-Beyanname Nasıl Hazırlanır?

E-Beyanname çözümünün uygulamaya koyulduğu günden itibaren, Beyanname’de bulunması gereken verilerin SAP sistemine kayıtlı olması gerekir. Vergi mükellefleri, beyanname oluştururken gerekli verileri SAP sistemi üzerinden tek tek çekerek Microsoft Excel formatına aktarırlar. E-Beyannamelerin belirtilen yasal tarihlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi gerekir.

E-Beyanname Zorunlu mudur?

Evet zorunludur. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler 340, 346, 357, 367, 373 ve 376 sıra no.’lu Vergi Usul Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

 

Kimler E-Beyanname Hazırlayabilir?

 • 3568 sayılı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirler (YMM) Kanununa göre net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması sebebiyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu olmayan mükellefler,
 • 3568 sayılı kanun ile yetkilendirilmiş ve bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, SMM ve YMM meslek mensupları,
 • Katma Bütçeli İdareler,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
 • Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri,
 • Döner Sermayeli İşletmeler,
 • Özerk Kuruluşlar,
 • Diğer Kamu Kurumları,
 • Noterler,
 • Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,
 • Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri,
 • 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri,
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış Avukatlar,
 • 3568 sayılı Kanuna uygun olarak yetki almış Serbest Muhasebeci, SMM ve YMM mesleğini icra etmeyen fakat gelir getirici faaliyette bulunanlar

İstemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.

SAP e-Beyanname Çözümü Nedir?

E-Beyanname uygulamasına geçilmesiyle eski usul yöntemlere nazaran daha kolay ve zahmetsiz bir biçimde beyanname hazırlama sürecine geçilmiş olsa da, verilerin SAP sisteminden manuel olarak çekilmesi sürecin tam olarak hızlanmasını önlemiştir. Tek tek çekilen verilerin Excel’e aktarımı, mükelleflerin iş yükünün hafiflemediğinin bir göstergesiydi.

MDP Group teknolojisiyle geliştirilen SAP e-Beyanname çözümü, tüm süreci otomatik bir hale getirmeyi hedeflemiştir. SAP sisteminde bulunan beyanname verileri, SAP e-Beyanname portalına otomatik olarak çekilerek BDP formatında bir paket haline getirilir.  Çözümün en önemli özelliği kullanıcılarına işlemlerin tümünü mobil üzerinden gerçekleştirme ve takip etme kolaylığı sağlamasıdır. Buna ek olarak, e-Beyannameler’in belirtilen yasal süreçte otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesini sağlar.

 

SAP E-Beyanname Çözümündeki Beyanname Çeşitleri

 • Katma Değer Vergisi 1 (KDV1)
 • Katma Değer Vergisi 2 (KDV2)
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı 
 • Damga Vergisi (Beyannamesi)
 • BA Beyannamesi
 • BS Beyannamesi
 • Muhtasar Beyanname
 • Muhtasar SGK 1 Beyannamesi
 • Muhtasar SGK 2 Beyannamesi

 

SAP E-Beyanname Çözümünün Avantajları Nelerdir?

 • SAP sistemi ile %100 entegre çalışır.
 • Beyanname için gereken tüm yasal yükümlülükleri karşılar.
 • Düşük yatırım maliyeti imkanı sunar.
 • Tüm süreci geliştirdiğimiz e-Beyanname portalına web üzerinden bağlanarak yürütebilirsiniz.
 • Operasyonel iş yükünü ve maliyeti minimize eder.
 • Zamandan tasarruf sağlar.
 • Hatalı beyannameleri düzeltmek kolay ve pratiktir
 • Tüm süreci otomatik hale getirerek, insan kaynaklı hataları ortadan kaldırır.
 • Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde kullanımı kolaydır.

 

Çözümlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.