Blog

Entegrasyon Platformu Nedir?

Bir işletmede satış, proje yönetimi, muhasebe, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi birden fazla departman vardır. Verimli iş süreçleri için tüm uygulamaların birbiriyle iletişim kurması ve bilgi alışverişinde bulunması gerekir. Entegrasyon Platformu, işletmelerin bu ihtiyacını karşılamak için oluşturulmuş bir çözümdür. Bu blogda, Entegrasyon Platformunun özelliklerini ve faydalarını ve kuruluşların iş potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz.

Entegrasyon Platformu Tanımı

Entegrasyon Platformu, uygulamaların, yazılımların ve veri kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırmak için tasarlanmış bir çözümüdür. Farklı teknolojileri ve uygulamaları birbirine bağlamak için bir platform sağlayarak bir şirketin sorunsuz, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmasını ve farklı sistemlerden tek bir gerçek kaynağı oluşturmasını sağlar. Bağlantı, veri dönüştürme, mesaj yönlendirme, süreç düzenleme ve daha fazlası gibi bir dizi hizmet sunar. Böylece, veri alışverişini ve iş süreçlerini kolaylaştırarak veri kalitesini iyileştirir ve operasyonel verimliliği artırır.

Entegrasyon Platformu Neden Önemli?

Kurumsal uygulamalar, örneğin muhasebe yazılımları, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM), kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve tedarik zinciri yönetim sistemleri (SCM), her kuruluş için özel süreçler ve görevleri yerine getirmek için farklı iş sistemleri olarak kullanılmaktadır. Tüm iş sistemlerini, uygulamalarını ve web hizmetlerini entegre etmek, bir işletmenin verimliliği ve performansı artırmasına, operasyonları kolaylaştırmasına ve daha iyi karar almak için doğru veriler sağlamasına yardımcı olur. Entegrasyon platformları ayrıca, işletmelerin sektör düzenlemelerine uyum için gerekli olan verilere erişmesi ve bunları yönetmesi için güvenli bir yol sağlar.

Entegrasyon Platformunun Bileşenleri

Günümüzün entegrasyon ekiplerinin hem geleneksel hem de modern entegrasyon stillerine uygun bileşenler sağlamaları ve bu bileşenleri entegrasyon platformlarının sunduğu özelliklerle entegre etmeleri gerekmektedir. Entegrasyon platformlarının performansını değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli bileşenler vardır:

  • Uygulama Programlama Arayüzü (API)

Bu bileşen, özel uygulamalar oluşturmak veya mevcut uygulamaları entegre etmek için geliştiricilerin entegrasyon platformuyla etkileşime girmesi için bir arayüz sağlar.

  • Mesajlaşma Altyapısı

Mesajlaşma altyapısı, farklı uygulamalar ve bileşenler arasında bilgi taşıma araçları sağlar. Hem senkron hem de asenkron mesajlaşmayı destekleyerek farklı istek ve yanıt türlerine izin verir.

  • Veri Dönüştürme Hizmetleri

Bu bileşen, farklı uygulamalar arasında verilerin birlikte çalışabilirliğine izin vermek için verileri bir biçimden diğerine dönüştürür.

  • Veri Yönetimi

Veri yönetimi, sistem içindeki verilerin yönetilmesinden, doğru biçimde saklanmasını ve doğru kişiler tarafından kullanılabilir olmasını sağlar.

  • Güvenlik Hizmetleri

Bu bileşen, kullanıcıların kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi gibi güvenlik hizmetlerinin sağlanmasından ve değiş tokuş edilen verilerin bütünlüğünün sağlanmasından sorumludur. Ek olarak, yalnızca yetkili kullanıcıların verilere erişebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

  • İş Süreçleri Yönetimi

Bu bileşen, haritalama, doğrulama ve yönlendirme gibi iş süreçlerinin yaşam döngüsünü yönetir.

  • İzleme ve Raporlama

Bu bileşen, entegrasyon platformunun performansını izleyerek ne kadar iyi çalıştığı ve ele alınması gereken herhangi bir sorun olup olmadığı hakkında geri bildirim sağlar.

iPaaS ile Entegrasyon Platformu Arasındaki Fark

Entegrasyon Platformu (iP), uygulamaları, verileri ve süreçleri birbirine bağlamak için eksiksiz bir araç, hizmet ve çözüm seti sağlayan bir teknoloji platformudur. Bir kuruluş içindeki uygulamaların ve verilerin entegrasyonunu otomatikleştirmek için uçtan uca bir çözümdür.

iPaaS (Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu), uygulamaları, verileri ve süreçleri entegre etmenin daha kolay ve daha uygun maliyetli bir yolunu sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Bir entegrasyon platformunun aksine, iPaaS çözümleri bir hizmet olarak sunulur ve daha az özelleştirme ve kurulum gerektirir. iPaaS çözümleri genellikle buluttaki uygulamaları, verileri ve süreçleri hızlı bir şekilde bağlamak için kullanılır.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.