Blog

Envanter Takibi ve Yönetimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dijitalleşme sürecini tüm iş planlarına entegre edemeyen şirketler, alanlarında muadil ürün ve hizmet üreten rakiplerinin gerisinde kalmaktadır. Sürekli gelişen iş dünyasında değişim hızına uyum sağlayabilmek için tüm kaynaklarına hakim ve planlı bir işletme olmanız gerekir. Bu koşulları sağlayabilmek için kaynak ölçümleriniz ve yönetimleriniz iş dünyasındaki değişime uygun, hızlı ve pratik bir takip sistemiyle desteklenmiş olmalıdır.  Artan çalışan ve talepler doğrultusunda, büyümekte olan şirketlerin organizasyon eksikliğinden kaynaklanan hataları önleyebilecek potansiyelde olması gerekir. Envanter takibi ve yönetimi, şirketlerin kaynak yönetimlerinin önemli bir parçasıdır.

Envanter Takibi Nedir?

Şirketinizin hacmi büyüdükçe sahip olduğunuz çalışma alanı, üretim araçları, ve demirbaşlarla doğru orantılı olarak üretiminiz de artar. Sahip olduğunuz çalışma lokasyonları büyüdükçe üretim alanlarınıza olan hakimiyetiniz ve takip etmeniz zorlaşır. Sahip olduğunuz envanter verilerinin gerçeği yansıtmaması, demirbaş sayılarının doğru bir şekilde kaydedilmemesi ve hangi malzemenin nerede olduğunu bilmediğiniz durumlarda gereksiz harcamalar baş gösterir.

Özellikle harcamalarınızı azaltmak ve donanım ihtiyaçlarınızın takibini kolaylaştırmak adına şirketiniz için güvenilir takip sistemi kurmak gerekmektedir. Envanter, bir firmanın kazanç elde etmesi amacıyla satmayı hedeflediği malzemeler veya ürünlerdir. Envanter takibi, firmaların sahip olduğu kaynakları doğru bir şekilde kaydetmek, hatalı sayımların önüne geçmek ve transfer döneminde yaşanabilecek sorunları önlemek maksadıyla oluşturdukları sistemdir.

Envanter Yönetimi Nedir?

Envanter yönetimi, tedarik zincirinin için kritik bir belirleyicidir. Envanterlerin üretim merkezlerinden depolara, depolardan teslimat/satış noktalarına iletim sürecinin yönetimidir. Envanter yönetiminde hedef doğru ürünün, belirlenen zamanda belirlenen yerde olmasını sağlamaktır. Satılması hedeflenen ürünlerin kontrol ve depolama süreçleri envanter yönetiminin önemli bir parçasıdır.

Doğru envanter yönetimi için stok seviyelerine hakim olmak ve depolanması gereken ürün miktarını bilmek çok önemlidir. “Depolanması gereken ürünler ne kadar sipariş edilmelidir?” ve “ürünler nerede muhafaza edilir/depolanır?” sorularını cevaplamak envanter yönetimi için önemlidir.

Envanter yönetimi uygularken amaç; firma kaynaklarının takibini doğru bir biçimde gerçekleştirerek masrafları minimize etmek ve işletmenin net kazancını maksimize etmektir. İşletmeler stoklarda bulunması gereken ürün miktarını saptayarak stok maliyetlerini düşürür. Hizmet kalitesini ve üretim verimini en yüksek seviyeye çıkararak kazançlarını arttırırlar.

Envanter Yönetimi Nasıl Yapılır?

Firmalar işletme yapısına uygun ekonomik stok miktarını belirlemek ve bu miktarı stabil tutmak için üretim, finans ve satın alma yönetimi koşullarını dikkate alırlar. Envanter yönetimi, üretimde kullanılacak maddelerin tedarik sürecini, hammaddelerin transferini, depolanmasını ve üretimi tamamlanmış ürünlerin belirlenen noktalara sevkiyatını içeren organizasyon yönetimidir.

Firmalar envanter yönetimini gerçekleştirirken ilk olarak üretimde ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamulleri işletme ekonomisine ve üretim kapasitesine uygun olarak belirlemelidirler. Eksik veya fazla ürün satın alınmaması için, üretimde kullanılacak ürünlerin stok miktarının gerçeği yansıtması gerekir. Temin edilen ürünlerin transferlerinin takibi ve denetimi de envanter yönetimi aşamalarındandır. Transfer işlemi tamamlanan ürünlerin nerede depolandığına

İşletme ihtiyaçlarını karşılamak ve dengede tutmak için planlamalar, kontrol ve denetim yöntemleri dikkatli bir biçimde gerçekleştirilerek verimli bir envanter yönetimi sağlanabilir.

Doğru Envanter Yönetimi Hangi Sorunları Çözer?

Envanter yönetiminde stok seviyelerine hakimiyetin öneminden bahsetmiştik. Şirketler stoklarında bulunması gereken ürün seviyesini üretim kapasitesine uygun olarak belirler ve sayımları takip ederek depolarda bulunması gereken ürün miktarını stabil bir seviyede tutmaya çalışır. Stok seviyesi doğru saptanmadığı takdirde iki durum ortaya çıkabilir: fazla stoklama ve eksik stoklama.

Firmaların elinde gereğinden fazla ham madde ve ürün bulundurmasına fazla stoklama denir.  Stok fazlası israfa veya fark edilmeyen hırsızlıklara sebep olabilir. Fazla sipariş edilen ürünlerin geçerliliğinin kaybolması gibi durumlar para kaybına ve satın alma sürecinde harcanan işçi, depolama, güvenlik masraflarına mal olabilir.

Firmaların elinde gereğinden az ham madde ve ürün bulundurmasına az stoklama denir. İşletmelerin gerektiğinden az ham maddeye sahip olması üretimin durmasına kadar sebebiyet verebilir. Eksik ham madde sebebiyle azalan üretim, karın düşmesine ve müşteri taleplerinin karşılanamamasına sebep olur. Toplu alımlarda ham madde satıcıları indirim uygulamaktadır. Hatalı stok takibi nedeniyle eksik sipariş veren firmalar bu indirimden faydalanamayabilir ve gelecekte yaşanabilecek fiyat artışlarından daha fazla etkilenirler.

Envanter yönetimi doğru bir biçimde gerçekleştirildiğinde firmalar arz ve taleplerini dengeleyebilirler. Beklenmedik talepler ortaya çıktığında doğru envanter yönetim stratejilerini uygulayan firmalar oluşabilecek karışıklıklara karşı hazırlıklıdırlar. Eksiksiz sipariş veren firmalar toplu ürün alımlarında indirimlerden daha verimli bir şekilde faydalanabilirler ve sevkiyat tek seferde gerçekleşeceği için taşıma maliyetleri de minimuma çekilmiş olur. Üretimde kullanılan ham madde ve ürünlerin üretimden kalkması gibi durumlarda yeterli stoku bulunan firmalar yeni üretim stratejisi geliştirmek için zaman kazanırken ürünün devamlılığını da sağlamış olurlar. Envanter yönetimini hatasız yürüten firmalar üretim ve depolama aşamalarında bir sorun yaşamayacağı için satılan ürünlerin yapılan teslimatında gecikme yaşanmaz, müşteri memnuniyeti sağlanmış olur.

SAP Envanter Takip Çözümü

Değişken veya çok fazla sayıda demirbaş eşyası ve ham maddesi bulunan büyük şirketlerin envanter yönetimini eski tarz yöntemlerle hesap tabloları üzerinden yürütebilmesi mümkün değildir. Depo sayımı, veri girişi veya sevkiyat sırasında insan kaynaklı hataların oluşması özellikle büyük çapta firmalar için tolere edilemez. Bu tip hatalar işletmelere zaman ve maliyet olarak yansır. MDP Group tarafından geliştirilen SAP Envanter Takibi Çözümü envanter yönetimini dijital ortama taşıyarak hata payını ortadan kaldırmayı hedefler.

MDP SAP Envanter Takibi çözümü, firmaların kaynaklarının takibini sağlamalarını, eksik kaynaklarını sistematik bir şekilde tedarik etmelerini, stoklamalarını, ürün veya ham madde sevkiyatlarını kolayca takip etmelerini ve duran varlıklarıyla ilgili bilgileri yönetmelerini kolaylaştırmayı hedefleyen bir çözümdür. SAP ile %100 entegre olarak geliştirilmiştir.

SAP Envanter Takibi çözümünün kullanımı, hatalı veri girişine ve güncellenmemiş hesap tabloları üzerinden sipariş verme olasılığını ortadan kaldırır. Uygulamayı kullanan işletmeler sahip oldukları kaynakları, bunların nerede muhafaza edildiklerini, kullanıcı bilgilerini, satın alındığı tarihleri, üretici ve fiyat bilgilerini tek bir platform üzerinden görüntüleyebilir ve yönetebilirler. Ayrıca kaynak takibi, kaynak transferlerinin takibi, sipariş takibi, sevkiyat takibi, ürün iade ve zimmetlenme süreçlerinizi otomatikleştirebilirsiniz.

SAP Envanter Takip Çözümü Avantajları

  • Envanter verilerinizi üretici, üretim yılı, fiyat, satın alma tarihleri gibi kategorilere göre filtreleyebilirsiniz
  • Filtrelenen envanter verilerinizle detaylı raporlarınızı hızlı bir biçimde hazırlayabilirsiniz
  • Sistem üzerinden transfer ve donanım süreçleri için zimmet formu çıktısı alabilir, imzalanan formu sisteme yükleyebilirsiniz.
  • Donanım görsellerinden satış kanallarınızın kullanımını kontrol edebilirsiniz. Barkod bilgilerini kullanarak hangi görsellerin hangi ürüne ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.
  • Bölgeler veya müşteriler arasındaki sevkiyat süreçlerinde ürünlerin lokasyonlarını ve transfer durumlarını uygulama üzerinden takip edebilirsiniz
  • İhtiyaç duyduğunuzda MDP Group çözüm ekibimizle destek alabilir veya uygulama üzerinden iletişime geçebilirsiniz

SAP Envanter Takip çözümümüz hakkında daha fazla bilgi almak ve çözümümüzü kullanmaya başlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.