Blog

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir?

ERP Tanımı

ERP (Enterprise Resource Planning/ Kurumsal Kaynak Planlama) kuruluşların günlük iş faaliyetlerini yönetmeye yarayan bir yazılım türünü ifade eder. ERP, kuruluşların muhasebe, satın alma, risk yönetimi ve proje yönetimi gibi alanlarda iş sürecini yürütmeye yardımcı olur. Kurumsal Kaynak Planlama, bir işletmenin kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde kullanmak için tasarlanan bir sistemdir. ERP kavramı, ilk olarak üretim alanlarında kullanılmaya başlansa da günümüzde ERP sistemleri geniş alanlara yayılmış durumdadır.

Geçmişten Günümüze ERP

Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen ERP, geçmiş zamanlarda diğer sistemler ile bağlantılı olmayıp tekli paketlerden oluşmakta idi. Bu, her sistem farklı iş gereksinimlerini karşıladığı için pahalı ve karmaşık kodlar gerektirmesine yol açmaktadır. Bu sebeple, yeni teknoloji ve süreçler yavaşlarken iş faaliyetleri de verimsiz hale gelmektedir. Ancak günümüzde ERP yazılımı tüm veri ve organizasyon süreçlerini tek bir noktada entegre etmeye yarayan bir bilgi sistemi haline gelmiştir.

ERP Ne İşe Yarar?

ERP, bir kuruluşun iş sürecini ve faaliyetlerini yönetmeyi sağlayan yazılım modüllerini bir araya getirerek tek bir veritabanı altında birleştiren bir yapıdır. Bir ERP yazılımı içerisinde birbirinden bağımsız pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalardan bazıları şu şekildedir:

 • Bütçe Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • İş Zekası

İşletmeler ERP yazılımına geçmeden önce iş süreçlerini tanıması ve yalınlaştırması gerekir. ERP bir kuruluşun iş sürecini verimli hale getirirken aynı zamanda o süreci kolaylaştırmaktadır. Bu sayede kuruluşların maliyetlerinde azalma ve zamandan tasarruf edildiği görülür. Aynı zamanda ERP yazılımları, işletmenin tüm departmanlarını tek bir yapı altında entegre ederek iş süreçleri arasında bir uyum yakalar. Böylece bir işletme karar verme aşamasına geldiğinde objektif bakış açısına sahip olabilir ve doğru kararlar verebilir.

ERP Modülleri

 • Fonksiyonel Modüller
 • Teknik Modüller
 • Uygulama Paketi

ERP Fonksiyonel Modülleri

Finans Modülleri

ERP'nin finansal modülleri, merkezi çekirdek ERP modüllerinden biridir. Genel muhasebe hesaplarındaki işlemleri kaydeder. Ayrıca bu modül, harici raporlama amaçları için mali tablolar oluşturur.

İK(İnsan Kaynakları) Modülü

Çalışanların işe alınmasını, işe alınmasını ve eğitimini kolaylaştırır. Bu modül aynı zamanda bordro ve yan hakları da içermektedir.

Üretim Modülü

Üretim bilgilerini tutar. Bu modül, üretim faaliyetlerini planlamaya, programlamaya ve kaydetmeye yardımcı olacaktır.

Satın Alma Modülü

Satın alma modülü, gerekli hammaddelerin tedarikini kolaylaştırır.

 • Potansiyel tedarikçilerin belirlenmesi
 • Pazarlık fiyatı
 • Tedarikçiye satınalma siparişi verilmesi
 • Faturalandırma

süreçlerini otomatikleştirir.

Satınalma modülü, stok kontrol ve üretim planlama modülleri ile entegredir. Ayrıca satın alma modülü, tedarik zinciri yönetimi yazılımı ile birleşir.

Envanter Modülü

Envanter, bir şirketin sahip olduğu mal veya hammaddeler için kullanılan bir terimdir.

 • Tedarikçilerden hammadde alımı (satın alma)
 • Depodaki hammadde envanterinin işlenmesi
 • Devam eden mallar
 • Müşteriye bitmiş ürünlerin nakliyesi

süreçlerini yönetir.

Satış Modülü

Satış siparişlerini ve planlanan teslimatları kaydeder. Müşteri bilgilerini korumak ve bunlara erişmek bu modülün sorumluluğundadır.

Müşteri bilgileri, fiyatlandırmayı, adres ve nakliye talimatlarını, fatura ayrıntılarını vb. içerir.

ERP Teknik Modülleri

Teknik modüller uygulama platformları altında gelir. Ve dizüstü bilgisayarınız için işletim sisteminin rolü gibidir.

Teknik modüller, işlevsel modüllerle sıkı bir şekilde bütünleşir. Farklı fonksiyonel modüller ve uygulama takımlarıyla sorunsuz entegrasyona yardımcı olurlar.

Bunlara örnek olarak güvenlik modülleri ve bilgi sistemi yönetimi verilebilir.

Temel Bileşenler

Bu, sistemi oluşturan donanım, yazılım, veritabanları ve ağları içerir. Ayrıca sistem yöneticisi kullanıcı hesaplarını, güvenliği ve veri yedeklemelerini de yönetir. Bu temel bileşenler olmadan, işletmenin bir ERP sistemini verimli bir şekilde kullanması zor olacaktır.

Güvenlik Modülü

Güvenlik duvarları ve şifreleme gibi çeşitli araçları kullanarak ihtiyaç duyulan her yerde erişime izin vermek veya erişimi engellemek için sağlam bir iç güvenlik sağlamak üzere tasarlanmıştır.

ERP güvenlik modülleri, verilerin ve bilgilerin yetkisiz erişime ve kötüye kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, kuruluşların sistemlerindeki etkinlikleri takip edebilmeleri ve izleyebilmeleri için denetim yetenekleri de sağlayabilir.

Ağ ve Arayüz

Ağ ve arayüz modülü, verilerin sistemin farklı bölümleri arasında serbestçe akmasını ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere erişmek için gerekli izinlere sahip olmasını sağlar. Ayrıca modül, kurumun kullandığı donanım ve yazılımlarla uyumlu olmalıdır.

İyi tasarlanmış bir ağ ve arayüz modülü olmadan, bir ERP sistemi doğru şekilde çalışamaz ve potansiyel faydalarını sınırlar.

Yönetim Bilgi Sistemi

Yönetim Bilgi Sistemi (MIS), yöneticilere işlerinin işleyişi hakkında bilinçli kararlar vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan bir sistemdir. Genellikle bir veritabanı, raporlar oluşturmak için yazılım ve veri analizi için araçlar içerir.

Geçmişte, öncelikle büyük işletmeler tarafından kullanılıyordu, ancak ERP sistemlerinin ortaya çıkışı, MIS'i küçük ve orta ölçekli şirketler için kullanılabilir hale getirdi.

Uygulama Programlama Modülü

Bu modül, kullanıcının ERP sisteminin işlevselliğini genişletmek için özel kod oluşturmasını sağlar. Uygulama Programlama modülü ayrıca yeni uygulamalar oluşturmak veya mevcut uygulamaları değiştirmek için kullanılabilen standart kod modüllerinden oluşan bir kitaplık sağlar.

ERP sistemini organizasyonun ihtiyaçlarına göre uyarlayabilen güçlü bir araçtır.

Analitik Modül

Bir ERP sistemi içindeki bir analitik modül, veri analizi yaparak ve raporlar üreterek daha da fazla içgörü sağlayabilir. Bu şekilde yöneticiler, eğilimleri ve sorunları hızlı bir şekilde belirleyebilir ve bunları çözmek için harekete geçebilir. Sonuç olarak, bir analitik modül, ERP sistemini tam potansiyeliyle kullanmak isteyen herhangi bir işletme için değerli bir araçtır.

Harici Kullanım için Açılan API’ler

İnternet ve bulut bilişimin yükselişiyle birlikte birçok kuruluş artık veri ve uygulamaları harici ortaklarla paylaşmak için ERP'leri kullanıyor. Bu eğilim, daha fazla iş çevikliği ve esnekliği ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

ERP sağlayıcıları, API'lerini harici kullanım için açarak, müşterilerinin sistemlerinin işlevlerini genişletmelerine ve iş ekosistemlerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarına olanak tanır.

Uygulama Paketi

Uygulama paketi, birbirine bağlı bilgi sistemlerinin toplamıdır. Bu, farklı şirketler içinde ve arasında olabilir.

Şu anda, giderek daha fazla kuruluş ERP çerçevelerini kullanmaya başlıyor. Bir sonraki aşama, bu çerçevelerin arayüzlenmesidir. Bu, kuruluşlar arasında ve arasında meydana gelen etkileşimleri destekleyecektir.

ERP’nin Şirketler İçin Önemi

ERP teknolojisi, tüm iş süreçlerini bir araya getirerek bütüncül bir operasyon yönetimi sağlar. İş operasyonlarını sürdürebilir hale getirerek ihtiyaç duyulan bilgilere erişimi kolaylaştırır ve operasyonlar arası uyumluluk hakimiyetini sağlar. ERP’nin kurumları iyileştirmek adına sağladığı bazı avantajlar bulunmaktadır. Bu avantajlar sebebiyle kurumlar için ERP ve önemi nedir birlikte inceleyelim.

Verimliliği Artırır

Kurumsal Kaynak Planlaması sunduğu çözümler ile karar verme sürecini hızlandırarak ilerleyen dönemde operasyonel performansı iyileştirerek verimliliği maksimize etmeye yardımcı olur. Kuruluşlar ERP teknolojisi sayesinde iş sürecini verimli hale getirmek için yeni yollar keşfederek en iyi performansı elde edebilir.

İş Süreçlerini Hızlandırır

ERP sistemleri işlemler arasında köprü görevi görerek bağlantıyı sağlar. İşlemler ile veriler arasındaki bu bağlantı çalışanlara esneklik ve görünürlük sunar. Bu özellikler sayesinde çalışanlar hızlı bir şekilde harekete geçerek kurum genelinde operasyonel etki hızlanır ve iş süreci maksimum seviyeye çıkarılır. Böylece çalışanlar, kuruluşlara daha fazla değer sağlarken iş operasyonları hızlanmaktadır.

ERP çözümleri, kuruluşların ihtiyacına yönelik uyarlanır ve büyümeye katkı sağlar. Bu sayede oluşabilecek  operasyonel aksaklığa veya yaşanabilecek  değişikliklere hızlıca yanıt verir. Ayrıca ihtiyaca yönelik ERP çözümleri kurum çevikliğini sağlar ve kurumları geliştirir.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.