Blog

Fiori UI/UX ve Design Thinking’in Önemi

İş uygulamaları doğal, özelleştirilmiş ve müşterilerin gerçekte çalışma şekline göre ayarlanmış olmalıdır. Bu, son ürün için mükemmel UI (User Interface) tasarım ilkelerine sahip gelişmiş SAP Fiori kullanıcı deneyimi ile sağlanabilir. SAP Fiori’nin Kullanıcı deneyimi (UX), birden çok cihaz ve organizasyon alternatifinde özelleştirilmiş, hızlı yanıt veren ve basit bir müşteri deneyimi sunar.

 

Design Thinking

Design Thinking, yani tasarım odaklı düşünme aslında sadece bir tasarım biçimi değildir. Bu terimi ilk duyanlar genelde tasarım odaklı düşünmeyi endüstriyel tasarım veya grafik tasarım olarak düşünmektedir. Fakat tasarım odaklı düşünmenin anlamı bundan çok daha büyüktür.

Design Thinking, özünde çözüm odaklı düşünmenin yoğun bir şeklidir. Çözüme ulaşma aşamasında karşılaşılan sorunları, yenilikçi yaklaşımlarla ve farklı yol arayışlarıyla çözmektir. Her bir farklı yolda farklı yöntemler ve tasarımlar kullanılabilir.

Tasarım odaklı düşünme yönteminde genelde hazır çözümler bulunmaz. Bu yöntem aslında bir düşünme ve üzerinde çalışma yöntemidir. İstenilen herhangi bir konuda tasarım odaklı düşünme yöntemi kullanılabilir. Bu bağlamda SAP Fiori de tasarım odaklı düşünme yöntemini baz alan bir sisteme sahiptir. Amaç farklı çözüm yolları ile sonuca ulaşabilmek ve sonuca ulaşırken farklı tasarımlar meydana getirmektir.

 

Design Thinking’in 5 Aşaması

Tasarım odaklı düşünmenin onlarca farklı modeli vardır. Bu modeller arasında en yaygın ve en bilinen model olarak Hasso-Plattner Tasarım Enstitüsü tarafından ortaya konulan 5 aşamalı Design Thinking modelidir.

Aşama 1: Empati Yapın

Tasarım odaklı düşünmenin birinci aşamasında empati kurma yer almaktadır. Empati yapmanın sonucunda, kendi varsayımlarınızın önüne geçerek karşı tarafın sorunlarına veya ihtiyaçlarına odaklanabilir ve buna uygun çözümler geliştirebilirsiniz.

Aşama 2: Tanımlama

Bu aşamada fırsatlar ve problemler tanımlanır. Kurumsal ihtiyaçlar belirlenir ve not edilir. Elde edilen tanımlamalar müşteri duygu haritası ve müşteri yolculuk haritası gibi özel olarak tasarlanan kanvaslarda gruplara ayrılır ve oylanır.

Aşama 3: Fikir Geliştirme

Aşama 2’de elde edilen tanımlamalar, gruplara bölünmüş ve oylanmıştı. Bu aşamada ise fikir üretme çalışması yapılır. Önceki adımlarda tanımlanan sorunlar ve ihtiyaçlar için çeşitli fikirler üretilmeye başlanır. Üretilen fikirler design thinking çalışmasına katılan çalışanlar tarafından geliştirilir. Geliştirilen fikirlerin fayda-zarar değerlendirmeleri yapılır ve hangi fikir veya fikirlerin meydana getirilmesi gerektiğine karar verilir.

Aşama 4: Prototip Oluşturma

Bu aşamada çok az eforla mümkün olan en iyi çözümün prototipinin oluşturulması gerçekleştirilir. Burada unutulmaması gereken yegâne şey, oluşturulan prototipin kumdan bir kale olduğudur. Prototip oluşturulur ve kullanıcılar tarafından değerlendirmeye alınır.

Aşama 5: Test Etme

Bir önceki aşamada oluşturulan bir veya daha fazla sayıdaki prototipin testleri aşama 5’te gerçekleştirilir. Burada prototipi geliştiren kullanıcıların yanı sıra asıl müşteri de yer alabilir. Gerekli testler sonucunda en yüksek başarı oranına sahip prototip seçilir.  

 

SAP Fiori UX Tasarım İlkeleri

Fiori uygulamalarının rol tabanlı yaklaşımı, kullanıcı ihtiyaçlarına ve çevreleriyle nasıl çalıştığına bağlı olarak görevleri ayrıştırmaya yardımcı olur. SAP Fiori'nin temel tasarım ilkesi, tüm uygulamaları duyarlı hale getirmektir, yani farklı ekran boyutlarına sahip tüm cihazları her zaman destekler. Artık tek bir kullanıcı, sorumlu olduğu tüm görevlerini basit ve sade bir şekilde görüntüleyebilir. Uyumlu UI tasarımı, kullanıcılara akıcı ve sorunsuz deneyim sağlar. Fiori’nin kolay benimseme tekniği, son kullanıcı ile duygusal bir bağ kurarak kullanılabilirliği artırır.

SAP Fiori UX tasarım ilkelerini başlıklar halinde inceleyebiliriz:

 • Rol Bazlılık: Uygulama, uygulamayı kullanacak rolün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Duyarlılık/Esneklik: Fiori uygulamaları platform bağımsız çalışabilmelidir. Dolayısıyla kullanıcılar, çalışmalarını ofiste, evde veya yolda her yerden ve her cihazdan erişim sağlayarak yapabileceklerdir.
 • Sadelik: Kullanıcının gerçekten ihtiyaç duyduğu fonksiyonlara sahip, gereksiz her tür fonksiyonun ayıklandığı sade bir tasarım yapılmalıdır.
 • Uyumluluk: Fiori Launchpad, tüm uygulamaları, arama, paylaşma veya gezinme gibi hizmetleri entegre ve tutarlı bir şekilde sunan bir platformdur.
 • Duygusal Bağ Oluşturma: En yeni teknolojileri kullanarak UI5, gelişmiş görseller, animasyonlar ve etkileşim ile kullanıcı deneyimini zenginleştirir. Bu bağlamda Fiori bir araçtan çok bir arkadaş konumunda olmalıdır.

 

Fiori UX Uygulamak İçin Gerekli Araçlar

 • SAP GUI ekranlarını modernize etmek ve Fiori tasarımlarını uygulamak için SAP Screen Personas*.
 • SAP Fiori uygulamalarını oluşturmak ve geliştirmek için SAP Web IDE.
 • SAP Business kapsamına yenilik getirmek için S/4 HANA, Ariba Mobile ve SAP Hybirs Cloud.
 • Fiori uygulamalarını kullanmak için Fiori Launchpad, Fiori Client ve SAP Portal.

 

SAP Fiori UI, UX Mimarisi Üzerinde Kimler Çalışabilir?

Genel olarak tasarım uygulaması, son kullanıcı ihtiyaçlarını anlama becerilerinin yanı sıra UI geliştirme ve kodlama yetenekleri gerektirir. SAP Fiori UX mimarisi şu şekilde tasarlanabilir:

 • Değişiklikleri başkalarını etkilememesi gereken İş Kullanıcıları. Örneğin: Bir tablodaki sütunların sırasını değiştirmek, tarihleri / sayıları biçimlendirmek, sekmeleri gizlemek / göstermek veya Launchpad'deki birkaç uygulamayı değiştirmek isteyenler.
 • Değişiklikleri kendi iş kolundaki veya şirketindeki insanları etkileyen iş uzmanları veya uygulama danışmanı. Örneğin: özel alanlar, tablolar, raporlar vb. eklemek, bunları değiştirmek veya kendi şirket temasını / logosunu kullanmak isteyen biri.
 • Değişikliklerinin şirketindeki insanları etkilemesi gereken geliştiriciler. Örneğin: karmaşık iş mantığı eklemek veya değiştirmek veya standart uygulamaların programlama yaşam döngüsünü ayırmak isteyen biri.

 

Fiori UI, UX ve Design Thinking’in Faydaları

“İzin İsteği” senaryosunu düşündüğümüz de bir kuruluştaki bir çalışan izin talebinde bulunmak isteyebilir. Mevcut izin bakiyesinin veya aynı takımın başka bir meslektaşının talep ettiği izin hakkının farkında olmayabilir. Ayrıca farklı vardiyalarda çalışıyorlarsa uygun izin sürelerini belirtmesi gerekir. Ek olarak, yöneticilerinin İK aracılığıyla işlenebilecek onayını beklemeleri gerekir.

Artık tüm senaryo, tümü kendi tasarım ve işlevselliğine sahip hazır SAP Fiori uygulamalarıyla yapılabilmektedir. SAP Fiori “İzin İsteğim” uygulaması, çalışanların izin taleplerini anında oluşturmalarına ve onay için mobil cihazlarından yöneticilerine göndermelerine izin verir. İsteğin durumunu kolayca takip etmeyi, mevcut izin bakiyesini görüntülemeyi, eğitim ve iş gezilerine katılımları artırmayı, ekleri görüntülemeyi / eklemeyi, izin taleplerini geri çekmeyi veya sıfırlamayı ve onaylayana not eklemeyi sağlar.

Benzer şekilde, karar verici bir İK yöneticisi, masasından uzaktayken çalışanları tarafından gönderilen izin taleplerine anında göz atmak, onaylamak veya reddetmek için “İzin Taleplerini Onayla” uygulamasını kullanabilir. Yöneticilere, ekip takvimine erişim sağlar ve izin taleplerini yeterli şekilde düzenlemek ve denetlemek için ince unsurlar ekler. Ayrıca, İK yöneticileri izin hakkı ayrıntılarını, çalışanın izin geçmişini görüntüleyebilir ve mevcut izin bakiyesine göre kararlar alabilir.

*SAP Fiori; kullanıcıların en çok ihtiyaç̧ duyduğu uygulamalar ile derlenmiş hazır olarak bulunan kütüphane desteği sunarak masaüstünden mobil cihazlara kadar minimum efor ile uygulanabilecek çözümler sunmaktadır. SAP Screen Personas ise birçok GUI ekranını programlama bilgisine gerek duymaksızın sürükle bırak yönetimi ile tasarım yapmayı sunmaktadır.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.