Blog

JavaScript Array Methodları

Bu yazıda projelerde oldukça fazla kullanılan ve JavaScript içerisindeki array(dizi) methodları hakkında konuşacağız ve şu methodlar üzerinde duracağız.

 • find
 • findIndex
 • indexOf
 • filter
 • from
 • map
 • reduce
 • some
 • every
 • flat
 • reverse
 • concat

JavaScript’in sağlamış olduğu bu fonksiyonlar proje içinde kullanıldığında yaptığımız işlemlerde hem kolaylık hem de geri dönüldüğünde daha okunabilir kodlar yazmamıza olanak sağlar.

1. find()

Dizi içerisinde arama yapmayı sağlar. Belirlenen kriterleri sağlayan ilk değeri geri döndürür. Eğer kriteri sağlayan değeri bulunmaz ise ‘undefined’ değerini döndürür.

javascript array

2. findIndex()

Belirlenen kriterlere göre bulunan değerin index numarasını geri döndürür. Eğer belirlenen kriteri bulamaz ise geriye -1 değerini döndürür.

javascript array metodları

3. indexOf()

findIndex methodu gibi girilen değere göre index numarasını döndüren dizi fonksiyonudur. Fakat findIndex methodundan farkı aramaya başlanacak index değerini girip büyük spesifik arama yapmamızı kolaylaştırır.

javascript array fonksiyonları

4. filter()

Filter methodu dizinin elemanlarını belirlediğimiz değerlere göre filtrelemeyi sağlar. Sonuç yeni bir dizi olarak döner. Ana dizinin elemanları değişmez.

javascript array metodları

5. from()

Belirli uzunlukta dizi oluşturmamızı sağlar.

javascript array metodları

6. map()

map fonksiyonu dizinin her bir elemanını çağırıp elemanları manipüle edip geriye yeni bir dizi döndürmemize olanak sağlar.

javascript array metodları

7. reduce()

Dizi üzerinde işlemleri kümülatif olarak yapar ve sonuç tek bir değer şeklinde dönüt yapar. Bu method 2 parametre alır birinci parametre gerçekleştirilcek olan methodumuz ikincisi ise ilk değer, eğer ilk değeri belirtmezsek dizinin 0. indexindeki değer otomatik olarak atanır.

array.reduce(islemYapanMetod, ilkDeger);

javascript array

Başlangıç değeri yoksa işlemler aşağıdaki şekilde olacaktır.

javascript

Şimdi bir de başlangıç değeri vererek nasıl çalıştığını gözlemleyelim.

array metodları

Başlangıç değeri yoksa işlemler aşağıdaki şekilde olacaktır.

javascript array metodları

 

8. some()

Dizideki elamanlardan en az birinin verilen koşula uyması durumunda mantıksal (true, false) şeklinde dönüt yapar.

javascript array metodları

9. every()

Some methodunun zıttı olarak düşünebiliriz. Verilen şartı dizideki tüm elemanların sağlaması durumuna bakar aksi halde false olarak dönüt yapar.

javascript

10. flat()

Bir dizi içinde bulunan iç içe geçmiş dizileri tek bir dizi haline getirmek için kullanılır.

javascript array metodları

Peki içe birden fazla dizi olaydı nasıl bir sonuç olurdu ?

javascript array metodları

İlk örnekte flat işlemini uyguladığımızda varsayılan olarak derinliği 1 olarak aldığı için beklediğimiz çıktıyı vermedi ikinci örnekte doğru derinliği verdiğimizde beklediğimiz sonuca ulaştık.

Eğer derinliği bilmediğimiz bir durumda array.flat(Infinity) kullanarak derinlik fark etmeksizin tüm verileri tek bir dizide toplayabiliriz.

11. reverse()

Dizi elamanlarını tersten sıralar. Dizinin ilk elemanı son, son elemanı ise ilk elamanı durumuna gelir.

javascript metodları

12. concat()

Concat methodu eklendiği dizi ile parametre olarak aldığı dizileri birleştirerek yeni bir dizi olarak dönüt yapar.

Eklendiği ya da parametre olarak aldığı dizileri değiştirmez onları kopyalayarak yeni bir dizi oluşturur.

javascript array metodları

Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.