Blog

Öneri Sisteminin Şirketler İçin Önemi

Özellikle büyük çaplı firmalarda, verimi artırmanın yolu çalışanların iş yeriyle ilgili problemlerini dinlemekten ve bu problemleri ortadan kaldırabilecek çözümler üretmekten geçer. Birçok firma, çalışanları tarafından iletilen sorunları dikkate alarak çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve çalışanlarının şirkete olan bağlılığını artırmayı hedefliyor. Ancak yoğun iş hayatında bu sorunların sözlü veya mail yoluyla iletimi, çözümü çoğu zaman geciktirebilmektedir. Halbuki sorunu tespit eden çalışanlar çoğunlukla bu sorunun çözümünün de farkındadır. Yetkili kişiler ile yaşanan iletişim kopuklukları veya yoğun çalışma koşulları, çalışanlardan gelebilecek önerilerin uygulanmasını geciktirebilmektedir. MDP Group, bu ihtiyacı önceden tespit ederek çalışanlarınızın sorunlarını ve çözümlerini dijital ortamda iletebilen bir sistem geliştirdi: Öneri Sistemi.

Bu yazıda "öneri sisteminin" mantığını, çalışma prensiplerini ve avantajlarını sizin için inceledik.

 

Öneri Sistemi Nedir?

Öneri Sistemi, şirket bünyesindeki çalışanlar tarafından tespit edilen sorunların şirket yetkililerine aktarılarak uygun iş sürecinde çözülmesini hedefleyen bir uygulamadır.  Çalışanların önerileri bu sistemde toplanır ve yetkililere iletilir. MDP Group bünyesinde geliştirilen Non-SAP çözümlerin en önemli özelliği içlerinde yapay zekayı bulundurmalarıdır. Öneri Sistemi de MDP Group’un yapay zeka ile çalışan uygulamalarından bir tanesidir. Sistemde toplanan öneriler makine öğrenmesiyle otomatik olarak kategorize edilir. Önerilerin kategorilere ayrılmasının sebebi; doğru yetkiliye, doğru öneri başlığıyla sunulmasını sağlamaktır.

Herhangi bir şirket çalışanı, iyileştirilmesini talep ettiği herhangi bir sorunla ilgili sisteme giriş yapabilir. Öncelikli olarak sunulan öneri daha önce sunulmuş mu diye sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Eğer aynı sorunla ilgili daha önceden bir öneri sunulduysa sisteme öneri giren çalışana soruna sunulan çözüm gösterilir. Aynı konuda çözüm sunulmadıysa sistem, yapay zeka aracılığıyla öneriyi yetkili departman yöneticisine iletir.

Ayrıca çözümün içerisinde manuel olarak öneri araması da yapılabilir. Öneri Sistemi, yapay zeka teknolojisiyle sahip olduğu cümle anlamlandırma yeteneği sayesinde arama yapılan öneri ile daha önceden sisteme aktarılan önerileri eşleştirir. Bu sayede, sistem içerisindeki “arama” bölümünden daha önceden benzer öneride bulunulup bulunulmadığı kontrol edilebilir.

 

Öneri Sistemi Nasıl Çalışır?

Öneri Sisteminin sahip olduğu yapay zeka teknolojisiyle, sahadan gelen çözümleri elektronik ortamda yöneticilere ilettiğinden bahsetmiştik. Şimdi sistemin çalışma prensibini basit bir örnek üzerinden açıklayalım.

Öneri Sistemi, şirket içerisinde var olan bir sorunun ve öneri çözümünün aktarımını, uygun olan iş sürecine atamayı yapmaktadır. Şirket çalışanlarının yangın merdiveninde bulunan gereksiz ekipmanlardan rahatsız olduğunu ve acil bir durumda gereksiz ekipmanların risk faktörü oluşturabileceğini düşündüğünü varsayalım. Bu problemden rahatsız olan bir çalışanın öncelikli olarak yapması gereken öneri sistemine girerek daha önce aynı sorun ile ilgili bir öneride bulunulup bulunulmadığını kontrol etmektir. Eğer sistemde benzer bir öneri yoksa öneri oluşturmaya devam edilebilir.

Yangın merdivenlerindeki gereksiz ekipmanların acil durumlarda risk faktörü haline gelebileceğini düşünen çalışan, bu sorunla ilgili düşüncelerini ve önerilerini metin ve dokümanlar halinde Öneri Sisteminin dosya yükleme sistemine ekler. Öneriyi oluşturan çalışan dilerse yangın merdivenindeki ekipmanların fotoğrafını da dokümana ekleyebilir. Öneri sistemi bu önerinin hangi sürece ait olduğunu ve hangi departmana iletilmesi gerektiğini yapay zeka ile belirler ve yetkili yöneticinin sistemine iletir. Verdiğimiz örnek üzerinden gidecek olursak sistem, bu önerinin iş güvenliği kapsamında olduğunu belirler ve öneriyi ilgili departmanın yöneticisine iletir.

Öneri Sistemi içerisinde bulunan mesajlaşma bölümü aracılığıyla öneriyi sisteme giren kişi ile yetkili merci arasında iletişim kurulabilir. Önerinin kabul edilmesi ve çözüme ulaştırılması durumunda öneriyi oluşturan kişiye bildirim gider. Öneriyi sistem üzerinden oluşturan çalışan sorunun çözüldüğüne kanaat getirdiyse öneriyi sistem üzerinden kapatmalıdır. Sistemde çözülen sorun hakkında benzer öneriler bulunuyorsa bu öneriler de onaylanarak sistemden kaldırılabilir.

 

Öneri Sisteminin Avantajları

Şirket içerisinde yaşanan yapısal sorunları en doğru şekilde tespit edecek kişiler, günün önemli bir kısmını şirkette geçiren çalışanlarınızdan başkası değildir. Bu sorunların nokta atışıyla tespit edilmesi ve sorunu çözebilecek ilgili departmana tek bir sistem üzerinden iletilebilmesi iş süreçlerinizi önemli boyutta iyileştirirken çalışanlarınızın şirketinize olan bağlılığını da arttıracaktır. Yapay zeka ile çalışan sistem, önerilerin cümle algılama yeteneğiyle kategorize ederek yetkili departmanlara hızlı bir şekilde iletilmesini sağlar. Böylece çalışanların önerilerini iletecek yetkiliyi bulmak için çabalamasına gerek kalmaz.

Sistem içerisinde bulunan mesajlaşma özelliği bireyler ve yetkili departmanlar arasındaki iletişimi güçlendirir, öneri sürecinin ivme kazanmasını sağlar. İş yerinde problem yaratan durumlar mutlaka birden fazla çalışanın dikkatini çeker ve tek bir sorun yöneticilere defalarca kez farklı kişiler tarafından iletilebilir. Bunun sonucunda zaman kaybı ve verimsiz çalışma durumları ortaya çıkabilir. Öneri Sistemi içerisinde bulunan arama bölümü sayesinde aynı önerilerin tekrar tekrar eklenmesinin önüne geçilir. Öneri kabul edildiğinde sistem üzerinden gönderilen bildirimlerle haberdar edilen öneri sahibi, sürecin sonucunu yine sistem üzerinden takip edebilir.

 

Öneri Sistemi uygulamamız hakkında daha fazla bilgi almak ve çözümümüzü kullanmaya başlamak için:

Kurumsal Öneri Sistemi


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.