Blog

SAP BTP Hizmetleri: Veri Zekası ve Kişiselleştirilmiş Öneri

SAP BTP, gelişmiş akıllı teknolojileri ile iş süreçlerinize birçok hizmet sunmaktadır. Bu yazıda SAP BTP'nin sunduğu hizmetlerden veri zekası (Data Intelligence) ve kişiselleştirilmiş öneri (Personalized Recommendation) alanlarından bahsedeceğiz.

SAP Data Intelligence (Veri Zekası)

SAP Data Intelligence (Veri Zekası), veri bilimcileri ve BT ekiplerinin veri yönetiminde ortak çalışması için gereken makine öğrenmesi modellerini tasarlaması, dağıtması ve yönetmesine olanak tanır. Verileri işlerken doğru zamanda, doğru kullanıcılara akıllı ve güvenilir bilgiler sunar.

SAP Veri Zekası bunlara ek olarak, bir kuruluş içindeki belirli gruplar tarafından erişilebilen bilgi kümesini (veri silosu) birbirine bağlar, verileri teknoloji altyapı sağlayıcısından bağımsız, açık kaynak teknolojilerine dayalı çoklu bulut yaklaşımıyla işler. Özetlemek gerekirse, yeni nesil veri yönetimini etkinleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen verileri bağlar. Bunları yapabilmek içinse aşağıdaki maddeleri de içinde bulundurur.

  • Veri Yönetimi: Makine öğrenimi veya herhangi bir gelişmiş analitik modeli eğitmek veya kullanmak için kuruluş içindeki her veriyi düzenler, entegre eder veya iyileştirir.
  • Model Deposu: Eğitim altyapısı aracılığıyla türetilen makine öğrenimi modellerini depolar.
  • Makine Öğrenimi Eğitimi: Makine öğrenimi modellerinizi eğitmek ve verilere ilişkin yeni öngörüler elde etmek için kullanılır.
  • Veri Ortamı Yönetimi: Sistemlere hem yerel hem uzaktan bağlanıp veri erişimini ve entegrasyonunu, sistem düzeyinde yapılandırmayı ve kullanıcı erişim yönetimini destekler.
  • Veri Hazırlama: İş kullanıcılarının kullanıcı arabiriminde veri toplamasına, zenginleştirmesine ve geliştirmesine olanak tanır.
  • Veri İşlem Hattı ve Akışı: Akış tabanlı uygulama geliştirmesi sağlar, verimliliği ölçeklendirmek ve arttırmak için işlem hatlarının yeniden kullanılmasını sağlar. İş akışlarının tanımlı bir sırada düzenlenip yürütülmesine olanak tanır.
  • Metadata Yönetimi: Çeşitli veri kümelerinde meta verilerini yönetmek, çıkarılan meta verilerinden bir havuz oluşturup aralarında anlamsal bir ilişki kurmak ve verileri önizlemeyi sağlar.

SAP AI Core Nedir?

SAP AI Core, AI varlıklarının yürütülmesi ve tasarlanması için oluşturulmuş bir SAP BTP hizmetidir. SAP çözümlerinizle sorunsuz entegrasyon sağlar. AI işlevlerini açık kaynak kullanarak gerçekleştirmek mümkündür. SAP AI Core, tüm AI senaryolarının tam yaşam döngüsü yönetimini destekler.

SAP AI Launchpad Nedir?

SAP AI Launchpad, çok kullanıcılı bir SAP BTP hizmetidir. Müşteriler ve iş ortakları birden çok AI çalışma zamanında (SAP AI Core gibi) AI kullanım senaryolarını yönetmek için SAP AI Launchpad’i kullanabilirler.

Personalized Recommendation (Kişiselleştirilmiş Öneri) Nedir?

Personalized Recommendation (Kişiselleştirilmiş Öneri), yeniden kullanılabilir bir SAP BTP hizmetidir. Web sitenize gelen ziyaretçilere, tarama geçmişlerine ve öğe açıklamalarına dayalı olarak kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için en gelişmiş makine öğrenimlerini kullanır. Bu önerileri çeşitli iş senaryolarında sunmak için makine öğrenimi modellerini eğitip kullanabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş öneri, SAP AI Business Services portföyünün bir parçasıdır. Kişiselleştirilmiş öneri, üç farklı türde öneri almayı sağlar, bunlar:

  • Sonraki öğe önerilerini almak: Diğer bir deyişle, kullanıcının mevcut bağlamına veya öğe etkileşimlerine göre daha sonra seçilme olasılığı daha yüksek olan kişiselleştirilmiş öğeleri alır. Farklı öğe geçmişine sahip her kullanıcı farklı bir dizi öneri alır.
  • Benzer öğe önerileri almak: Görüntülenmekte olan öğeyle eşleşen benzer veya alternatif öğeler alır.
  • Akıllı arama sonuçları almak: Kullanıcının bağlamına göre kişiselleştirilmiş arama sonuçları alır yani geleneksel metin sorguları yerine öğe etkileşim geçmişi gibi bağlamsal bilgileri sunar.

Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.