Blog

SAP GRC Nedir?

SAP GRC Tanımı

Açılımı Governance, Risk ve Compiance olan GRC, kuruluşların risk, uyumluluk ve kurumsal yönetişim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çözümdür. SAP GRC, kuruluşların operasyonları genelinde risk ve uyumluluğu tanımlama, değerlendirme ve yönetme süreçlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olur. Bu, operasyonların verimliliğini optimize etmeyi sağlar.

SAP GRC Nasıl Çalışır?

SAP GRC, kullanıcılara risklerini ve çeşitli düzenlemeler ve çerçevelerle uyumluluklarını yönetmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir araç ve süreç seti sağlayarak çalışır. GRC, işletmelerin faaliyetleriyle ilişkili riskleri tanımlamasına, analiz etmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca çeşitli yasalara, yönetmeliklere ve endüstri standartlarına uyumlu olmalarını sağlamak için onlara gerekli kontrolleri ve prosedürleri sağlar. SAP GRC, finansal raporlama, dahili kontroller, erişim kontrolü ve veri gizliliği ile ilişkili riskleri belirlemeye ve azaltmaya yönelik modüllerin yanı sıra denetimlere, olay yönetimine ve yasal değişiklik yönetimine yanıt vermeye yönelik modüller içerir.

SAP GRC Modülleri

SAP GRC modülleri, kuruluşlarda risk ve uyumluluğu yönetmek için kullanılır. Modüller üç ana kategoriye ayrılmıştır: Kurumsal Yönetişim, Risk Yönetimi ve Uyumluluk Yönetimi.

Kurumsal yönetişim, kuruluşların bağlı olduğu ilkeleri ve anlaşmaları tanımlar. Genel hedeflere ulaşmak için gerekli olan kontrolleri ve desteği sağlar. Risk yönetimi, tehditleri tanımlayarak onlara karşı korunma sağlamak için süreçler sunar. Uyumluluk yönetimi ise, kuruluşun uygun muhasebe uygulamaları izlemesini, düzenlemelere uymasını ve etik bir şekilde çalışmasını sağlar.

SAP GRC’de kuruluşu dengede tutmayı sağlayan diğer modüllerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 1. SAP Risk Yönetimi

SAP Risk Yönetimi Modülü, risklerin tanımlanmasına, analiz edilmesine ve izlenmesine yardımcı olur bir modüldür. Bu sayede, kuruluşların risk faktörlerini ve bunların opersayonların ve kuruluşların üzerindeki etkilerine dair ayrıntılı veriler elde etmeyi sağlar.

 1. SAP Süreç Kontrolü

Süreç Kontrol modülü, mevzuat ve politikalara uyumun sağlanması için gerekli süreçlerin yönetilmesi için kullanılmaktadır. İş akışı yönetimi, otomatik izleme ve uyarı ve süreç optimizasyonu gibi özellikleri içerir.

 1. SAP Denetim Yönetimi

SAP Süreç Kontrolü ve Risk Yönetimi modülleri ile tam entegre çalışan bu modül, iç denetimi kolaylaştırma, kanıtları belgeleme, elektronik çalışma kağıtlarını organize etme ve denetim raporu oluşturma gibi iş süreçlerini basit bir düzeye indirir.

 1. SAP Erişim Kontrolü

Erişim kontrolü modülü, SAP sisteminde kullanıcı yetkilendirmesi için otomatik bir süreç sağlayarak erişim yönetimini ve doğrulanmasını kolaylaştırır. Ayrıca, kurumsal yönetişimin uygulanmasını ve acil durum erişiminin izlenmesini sağlayan önleyici politika kontrolleri oluşturmaya yardımcı olur.

 1. SAP Cloud Security (SAP Bulut Güvenliği)

Bu modül, kuruluşların bulut uygulamalarına ve hizmetlerine erişimi güvenli bir şekilde yönetmesine yardımcı olarak, yalnızca yetkili kullanıcıların verilere erişebilmesini sağlar.

 1. SAP Enterprise Threat Detection (SAP Kurumsal Tehdit Algılama)

SAP Enterprise Threat Detection modülü, kuruluşların BT ortamlarındaki tehditleri algılamasına, araştırmasına ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu modül, tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve araştırmak için makine öğrenimi ve gelişmiş analitiği kullanır.

 1. SAP Kimlik Yönetimi

SAP Kimlik Yönetimi modülü, kuruluşların kimlikleri ve erişim ayrıcalıklarını yönetmenin karmaşıklığını ele almasına yardımcı olurken aynı zamanda dolandırıcılık ve verilerin uygunsuz kullanımı riskini azaltır. Ayrıca, kuruluşların, kullanıcıların doğru erişim ayrıcalıklarına sahip olmasını ve erişimin kurumsal politikalar ve düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamasını sağlar.

 1. SAP Dolandırıcılık Yönetimi

SAP Fraud Management, kuruluşların verilerini ve varlıklarını yetkisiz erişime, manipülasyona veya kötüye kullanıma karşı korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir SAP GRC modülüdür. Modül, tahmine dayalı analitik, risk tabanlı izleme ve uyarı ve kullanıcı profili oluşturma dahil olmak üzere kapsamlı bir araç seti sağlayarak kuruluşların dolandırıcılığı tespit etmesine ve önlemesine yardımcı olur.

SAP GRC Kuruluşlar için Önemi

SAP GRC, kuruluş genelinde risk yönetimine yönelik kapsamlı bir yaklaşım sağladığı için kuruluşlar için oldukça önemli bir araçtır. Kurumsal yönetişim, risk ve uyumluluk süreçlerine yardımcı olan entegre bir platform ve uygulama paketi sağlayarak kuruluşlara birçok fayda sağlar. Bu faydalardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Kuruluşların hem iç hem de dış kaynaklardan gelen riskleri yönetmelerini ve riskleri sorun haline gelmeden önce belirlemelerini, değerlendirmelerini ve azaltmalarını sağlar.
 • Kuruluşların geçerli düzenlemelere ve standartlara uygunluğunu sağlayan politikalar ve prosedürler geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olur. Bu, operasyonların yönetmeliklere ve yasalara uygun olmasını sağlar.
 • Güvenlik açığı alanlarının belirlenmesini ve bunları ele almak için stratejiler geliştirilmesini sağlar. Bu sayede, dolandırıcılık ve siber tehditleri tespit edip önceden önlem alınmasına yardımcı olur.
 • Olası sorunlar için görünürlük sağlayarak kuruluşların bunları maliyetli ve zarar verici hale gelmeden önce ele almasına yardımcı olur.

Sonuç olarak SAP GRC, etkili bir risk yönetimi sistemi sağlayarak kuruluşların verilerini, varlıklarını ve itibarlarını korumalarına yardımcı olur.

SAP GRC’nin Faydaları

 • Uyumluluğu İyileştirir

SAP GRC, işletmelerin endüstri standartlarına ve devlet düzenlemelerine uyumluluğunu sürdürmesini sağlar. İşletmelerin uyumluluk faaliyetlerini izleme ve izleme sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olur.

 • Güvenliği Artırır

SAP GRC, işletmelerin kritik iş verilerini ve süreçlerini korumalarına yardımcı olan kapsamlı güvenlik çözümleri sunar. Riskleri azaltmaya ve kuruluşun güvenliğini artırmaya yardımcı olur.

 • Süreçleri Kolaylaştırır

Süreçleri otomatikleştirerek ve manuel müdahaleyi azaltarak süreçleri kolaylaştırır. Bu, operasyonel verimliliği artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.

 • Riski En Aza İndirir

İşletmelerin riskleri tanımlamasına, yönetmesine ve en aza indirmesine yardımcı olur. Ayrıca dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesine ve önlenmesine yardımcı olur.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.