Blog

SAP GTS’te SPL Kontrolü (Sanctioned Party List Screening)

SAP Global Trade Services (GTS), şirketlerin uluslararası ticaret süreçlerini otomatikleştirmesine, değişen ithalat ve ihracat düzenlemelerine uymasına ve ticaret yönetimini iyileştirmesine yardımcı olan kapsamlı bir çözüm paketidir. Çözüm, uluslararası ticaret anlaşmaları, risk yönetimi, gümrük ve vergi yönetimine kadar tüm uluslararası ticaret sürecini destekler. Bu sayede, şirketler ithalat ve ihracat faaliyetlerini yürütürken uluslararası düzenlemelere uyma, riski izleme ve verimliliği artırma gibi birçok avantaj elde eder. Bu, şirketlerin operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetme imkânı bulmasına yardımcı olur.

SPL (Yaptırım Listesi Kontrolü), GTS içerindeki temel araçlardan bir tanesidir. Yaptırım listesi kontrolü, Çözüm, satış, İK, finans, satın alma ve dağıtım alanında yaptırım listesi taramasını destekler. Bu, bir işlemin kontrol geçemediği durumda, yazılımın gözden geçirmek amacıyla işlemi hemen engellemesi anlamına gelir. İş listeleri, engellenen işlemlerin çok daha verimli bir şekilde işlenmesini sağlar.

Test Case : SPL Kontrolü Manuel tetikleme

TCODE : VA01 --> Satış siparişinin yaratılması

SAP GTS - SPL Control

Sales Order 4310

TCODE: VL01N

SAP GTS - SPL Sales order
SAP GTS Display Logs
  • Yaratmış olduğumuz satış siparişi sonrası teslimat yaratmak istediğimiz zaman gönderilen teslimat yaratamamaktayız. Bunun sebebi satış siparişi sonra SPL kontrolünün yapılmamasıdır. İlgili Kontrol yapıldıktan sonra gönderilen teslimat yaratabilmekteyiz.
  • SAP Global Trade Services ekranına gidiyoruz.
Sanctioned Party List
  • GTS ekranında 'Display Blocked Documents' butonuna basıyoruz.
Display Blocked Documents - SPL
  • Satış Siparişimiz sonrasında SPL kontrolü yapılmadığı için gönderilen teslimat yaratamamıştık. İlgili satış siparişini referans numarasına girip ekranı çalıştırdığımızda, ilgili satış siparişinin hangi konuda kontrole takıldığını görebiliyoruz.
SPL Screening
Compliance Management Sanctioned Party List Screening
SPL Screening - Release Blocked Documents
SPL Block Cancelled
Display Customs Document for Sales Order

Blok durumunda olan belgeyi 'Manually Release Blocked Documents' ekranına girerek manuel olarak onaylayabiliyoruz ve bu sayede kontrolü onaylayarak teslimat yaratırken karşılaştığımız sorunu ortadan kaldırıyoruz.

TCODE : VL01N

Outbound Delivery SAP GTS
SAP GTS Performance Assistant

Outbound Delivery 80003764

SPL kontrolü onayını verdikten sonra ERP gönderilen teslimatı yaratıyoruz ve belge EWM e dağıtılmış oluyor.

TCODE : /SCWM/PRDO

Maintain Outbound Delivery Order

EWM e dağıtılmış olan teslimatımız 'blok statü' olarak gelmektedir. İlgili teslimat için işlemlerimizi(toplama ve mal çıkışı) tamamlamamız için tekrardan SPL kontrollerini yapıp manuel olarak onaylamamız gerekmektedir.

--> SAP Global Trade Services ekranına gidiyoruz.

Display Blocked Documents SAP GTS

ERP-EWM numaralarını referans numara alanına girip ekranı çalıştırdığımızda ilgili belgenin SPL Kontolünün yapılması gerektiğini 'SPL Screen' alanında ki bloke statüsünden görebilmekteyiz.

SPL Screening SAP GTS
SAP GTS SPL Screening
Release SPL Block - SAP GTS
Display Customs Document for Outbound Delivery

İlgili belgenin manuel olarak onaylaması sonrasında belge üzerinde GTS kontrollerinin tamamlandığını 'SPL Screen, Embargo ve Control' alanlarından görebilmekteyiz. İlgili alanlar onaylanmış statüde olup GTS kontrolleri tamamlanmıştır.

TCODE : /SCWM/PRDO

Outbound Delivery SAP GTS

GTS kontrolleri sonrasında EWM teslimatımızdaki bloke sorunu ortadan kalkmıştır. Bloke sorununun ortadan kalması sonrasında EWM süreçlerimize göre toplama depo görevlerinin tamamlanması ve sonrasında mal çıkış ile birlikte süreci tamamlıyoruz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.