Blog

SAP'de Tabloların Yaratılması: Transactional, Customizing ve Master Data

SAP'de tabloların yaratılması, işletmelerin verilerini düzenli bir şekilde saklamak ve yönetmek için temel bir adımdır. Bu süreçte, veriler genellikle iki ana kategori altında sınıflandırılır: Customizing (Özelleştirme) ve Application Data (Uygulama Verisi). 

Application kategorisi, işletmenin özel gereksinimlerine ve iş süreçlerine göre ayarlanan Customizing (Özelleştirme) ve işletmenin temel varlıklarını temsil eden Master Data (Ana Veri) verilerini içerir. 

SAP DATA

Master Data Nedir?

Master Data, bir işletmenin temel varlıklarını ve bunların özelliklerini tanımlayan verilerdir. İşletmenin faaliyet gösterdiği süreçlerin temel yapı taşlarını oluştururlar. Bu veriler genellikle uzun süre stabil kalır ve işletmenin ana iş süreçlerini yönetmek için kullanılır. 

Her işletmenin çalışanları ve tedarikçileri bulunur. İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) modülünde her bir çalışan, işletmenin bir parçası olarak kaydedilir. Her çalışanın adı, adresi, banka hesap numarası gibi bilgiler, işletmenin temel verileri arasında yer alır ve genellikle master veri olarak kabul edilir. 

Aynı şekilde, işletmelerin ham madde ve ofis malzemeleri gibi ürünleri satın alması gerekir. Bu ürünlerin temin edilmesi için tedarikçilerle anlaşmalar yapılır. Tedarikçiler, genellikle Malzeme Yönetimi (MM) veya Satış ve Dağıtım (SD) modüllerinde kaydedilir. Her bir tedarikçinin adı, adresi, sözleşme şartları gibi bilgiler de işletmenin temel verileri arasında yer alır ve master veri olarak kabul edilir. 

Master Data Transactional Data, Customizing Data

Bu tür veriler genellikle nadiren değişir. Ancak, zaman zaman güncellemeler veya değişiklikler yapılabilir. Örneğin, bir çalışanın adresi veya banka hesap numarası değişebilir veya bir tedarikçinin fiyatlandırma politikası revize edilebilir. Bu tür değişiklikler nadir olmakla birlikte, işletmenin süreçleri doğrultusunda gerekebilir. 

Doğru ve güncel master data yönetimi, işletmenin etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlar ve raporlama, analiz ve stratejik karar alma gibi süreçleri destekler. 

Transactional Data Nedir?

Transactional Data ise, işletmenin günlük operasyonlarının bir parçası olarak neredeyse günlük olarak oluşturulan verilerdir. Örneğin, İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) modülünde, her bir çalışanın ödenmesi gereken maaşlar gibi rutin işlemler işlem verisi olarak kabul edilir. Bu veriler, çalışanların maaşlarının belirlenmesi ve ödenmesi için gereklidir. 

Benzer şekilde, bir iş toplantısına katılmak için bir çalışanın resmi bir seyahat talebi sunması da işlem verisi olarak kabul edilir. Bu veri, işletmenin seyahat politikası ve masraflarının yönetimi için önemlidir. Seyahat Modülü'nde bu tür talepler işlenir ve işleyişin bir parçası olarak kaydedilir. 

Ayrıca, satın alma siparişleri, satış siparişleri, faturalar gibi belgeler de işlem verisi örnekleridir. Bu belgeler, işletmenin mal ve hizmet alım-satımıyla ilgili işlemlerini belgelemek için kullanılır. Bu işlem verileri, işletmenin envanter yönetimi, mali işlemleri ve müşteri ilişkileri gibi alanlarda kullanılır. 

Bu işlem verileri, işletmenin günlük işleyişini izlemek ve yönetmek için kullanılır. Bunlar genellikle sık sık oluşturulur ve işletmenin süreçlerinin düzgün ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

Customizing Data Nedir?

Customizing Data, SAP sisteminin davranışını belirleyen ve işletme ihtiyaçlarına özelleştirilmiş yapılandırmaları içeren verilerdir. Her bir modül için özel olarak tanımlanan bu veriler, SAP ortamının işletmenin spesifik gereksinimlerine uygun şekilde çalışmasını sağlar. Customizing tablolarında veri eklemek veya değiştirmek için transport request gerekir. 

prompt for cuntomizing Request

İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) modülünde, bir şirketin belirli çalışan türlerine yönelik özelleştirme yapılabileceğini düşünelim. Örneğin, bir şirketin yalnızca saatlik ücretli ve aylık ücretli çalışanları olduğunu varsayalım. Bu çalışan sınıflandırmaları, SAP tarafından sağlanan standart özelleştirme tablolarında saklanır. Bu tablolara girilen veriler genellikle nadiren değişir çünkü şirketin çalışan yapılanması genellikle uzun süreli bir kararlılık gösterir. 

Benzer şekilde, Seyahat Modülü'nde, bir şirketin geri ödeme yapacağı belirli seyahat masraflarını tanımlamak için özelleştirme yapılabileceğini varsayalım. Örneğin, şirketin sadece Hava Yolları, Tren Bileti ve Araç Kiralama gibi belirli seyahat masraflarını geri ödeyeceğini düşünelim. Bu masraf türleri, seyahat modülünde özelleştirilmiş tablolarda saklanır. Ancak, bu tür masraf türleri genellikle sık sık değişmez çünkü genellikle şirketin seyahat politikasında büyük bir değişiklik olmadıkça sabit kalır. 

Bu özelleştirme verileri, işletmenin özel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve genellikle uzun süre stabil kalır. Ancak, gerektiğinde güncellenmeler yapılabilir ve işletmenin değişen gereksinimlerine uyum sağlamak için özelleştirmeler yapılabilir.                                

Tabloların doğru şekilde yaratılması, SAP sisteminin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve işletmenin veri yönetimini kolaylaştırır. Her tür veri için ayrı tablolar yaratmak, veri bütünlüğünü korur ve veri erişimini optimize eder. 


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.