Blog

SAP XI/PI/PO Nedir? SAP PI/PO Danışmanlığı Nedir?

SAP XI, SAP PI ve SAP PO; SAP’nin farklı sistemler ve uygulamalar ile entegre edilmesini sağlayan modüllerdir. Bu modüller SAP NetWeaver ürün ailesinin bileşenleridir. (SAP NetWeaver, kuruluşların verileri, iş süreçlerini, öğeleri ve daha fazlasını çeşitli kaynaklardan SAP ortamlarına entegre etmesine olanak tanıyan bir teknoloji platformudur.) Bu yazıda SAP entegrasyon sistemlerinin zaman içindeki dönüşümünü ve SAP XI/PO/PO Danışmanlığını inceleyeceğiz.

 

SAP XI (Exchange Infrastructure) Nedir?

SAP’nin ilk entegrasyon platformu olan SAP XI (Exchange Infrastructure) ilk olarak 2003 yılında SAP tarafından tanıtıldı. SAP XI; farklı satıcılardan (SAP ve SAP dışı), farklı sürümlerdeki ve farklı programlama dilleriyle (Java, ABAP vb.) uygulanan sistemlerin birbirine bağlanmasını sağlar. Bu sebeple SAP XI için şirket içi senaryoları ve şirketler arası senaryoları desteklediğini söyleyebiliriz.

SAP PI (Process Integration) Nedir?

SAP XI ve SAP PI (Process Integration) bir süreç entegrasyonudur. 2007 yılında yayınlanan yeni sürüm ile birlikte SAP XI artık SAP PI olarak adlandırılmaya başlandı. Böylece SAP PI, tüm sistemler için tek bir entegrasyon noktası sağlayan bir entegrasyon platformu olmuştur.

SAP PI'dan önce, işletmeler birbirleriyle noktadan noktaya iletişim (point to point communication) yoluyla bağlantı kuruyordu . Ancak bu süreç çoklu ve karmaşık süreçler için kullanılamamaktaydı. SAP PI ile bu iş süreçleri daha kolay ve verimli hale gelmiştir.

SAP PI, aşağıdaki gibi farklı platformları birbirine bağlar:

 • SAP ve Non-SAP sistemler
 • B2B ve A2A Senaryoları
 • Asenkron ve Senkron İletişim
 • Bileşenler arası iş süreci yönetimi

 

SAP PI’ın Bileşenleri Nelerdir?

SAP PI; SAP ve SAP dışı uygulamaların entegrasyonundan sorumlu tek bir bileşen değildir, SAP PI'yi işlevsel kılan bir bileşenler kümesidir. SAP PI veya bileşenlerinin bu mimarisi; tasarım zamanı, konfigürasyon süresi ve çalışma zamanında kullanılır. SAP PI'da gönderen sistem kaynak, alıcıya hedef sistem, mimari ise Hub ve Spoke yapısı olarak bilinir . Spoke, harici sistemlere bağlanmak için kullanılır ve Hub, mesaj alışverişi için kullanılır. SAP PI'nin çeşitli bileşenleri şunları içerir:

 • Entegrasyon Sunucusu
 • Entegrasyon Oluşturucu
 • Sistem Görünümü Dizini SLD
 • Yapılandırma ve İzleme

 

SAP PI’a Neden İhtiyaç Var?

İşletmeler iş süreçlerini bir dizi sistemle birlikte sürdürmektedir. ERP, EWM, FICO ve AWM bunlardan bazılarıdır. SAP PI, tek bir entegrasyon noktası olarak tüm bu sistemlerin arasında veri ve bilgi alışverişi sağlar.  SAP PI sağladığı bazı yetenekler aşağıdaki gibidir:

 • Bağlantı
 • Yönlendirme
 • Haritalama 

SAP PI (Process Integration) ve PO (Process Orchestration)  (Süreç Entegrasyonu / Süreç Düzenleme), çözümleri entegre etmenize izin veren bir araçtır.

 

SAP PO (Process Orchestration) Nedir?

Zaman içinde ihtiyaçların ve problemlerin değişmesiyle SAP, 2011 PI ile tüm bu zorluklara çözüm üretmek için yalnızca Java kurulumu olan Process Orchestration'ı yayınladı.  Process Orchestration (PO), yalnızca Java üzerinde çalışan AEX, İş Süreçleri Yönetimi (BPM) ve İş Kuralı Yönetimi (BRM) ile Süreç Entegrasyonu (PI) kombinasyonudur. Sonuç olarak SAP PO, tek bir Java yığınında PI'nin tüm işlevlerinin yanı sıra BPM ve BRM'yi içerir.

PO şunları içerir:

 • İş Süreçleri Yönetimi (BPM)
 • İş Kuralı Yönetimi (BRM)
 • Kurumsal Hizmet Havuzu (ESR)
 • Süreç Entegrasyonu (PI)
 • B2B İş birliği
 • Bulut Entegrasyonu

 

SAP PI/PO Danışmanlığı Nedir?

SAP PI/PO danışmanlığı şirketlerin farklı iş süreçlerinde kullandığı çözümlerin birbirlerine entegre olarak çalışmasını sağlamaktadır. Şirketler SAP PI/PO danışmanlığıyla sistemlerini tek çatı altında çalıştırarak veri karışıklıklarını ve veri kayıplarını önlemektedir. SAP PI/PO danışmanının görevi bu platformların entegrasyonunu sağlayarak hizmet verdiği şirketin verimliliğini arttırmaktır.

MDP Group, Avrupa’nın en geniş PI/PO danışmanlık kadrosuyla SAP PI/PO danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İş sistemlerinizi birbirine tam entegre şekilde çalıştırarak maksimum verime ulaşmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.