Blog

Tarafınıza Düzenlenen e-Arşiv Faturalar Nasıl Görüntülenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), her yıl yaptığı düzenlemeler ile zorunluluk kapsamında e-arşiv sistemine geçiş için belirlenen kriterleri değişmektedir. 1 Ocak 2024 tarihindeki düzenlemeleriyle vergi mükelleflerinin vergiler dahil toplam tutarı 6.900 TL’yi aştığı durumlarda kağıt fatura yerine e-arşiv fatura düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Her sene belirlenen kriterler ile birlikte e-arşiv fatura sayısının artması kullanıcılar için bazı zorlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mükelleflerin, adına düzenlenen e-arşiv faturaları görüntüleyememesi bu zorlukların başında gelmektedir.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv fatura, e-fatura kullanıcısı olmayan tüzel veya gerçek kişilere kesilmesi gereken faturaların dijital ortamda oluşturulmasını, gönderilmesini ve saklanmasını sağlayan bir sistemdir. E-Arşiv fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği standartlar doğrultusunda oluşturulmakta ve kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olmaktadır. Elektronik ortamda düzenlenen e-Arşiv fatura, alıcısına elektronik olarak veya kağıt çıktı olarak verilebilmektedir.

E-Arşiv Fatura Görüntüleme: İşletmeler İçin Neden Gerekli?

e-Arşiv fatura mükellefleri, e-Arşiv Portal üzerinden kendi adına kesilmiş olan e-arşiv faturaların içeriğini görüntüleyememekte yalnızca faturaların listesini görebilmektedir. Düzenlenen e-arşiv faturaların görüntülenebilmesi için e-arşiv faturayı oluşturan tarafın, alıcıya faturayı mail yoluyla iletmesi gerekmektedir. Ancak, e-fatura sistemine geçiş yapmamış tedarikçilerle çalışan işletmeler, gün içerisinde gelen yüzlerce mail almaktadır. Bu mailler arasında e-arşiv faturayı bulmak zorlaşmakta veya faturaların kaybolmasına neden olmaktadır. Bu durum, alıcının faturayı muhasebeleştirmesi önünde engel oluşturmaktadır. Bu, kullanıcıların e-arşiv faturalarına ulaşıp görüntülemesi oldukça önemli hale getirmektedir.

E-Arşiv Fatura Görüntüleme

Adınıza Düzenlenen e-Arşiv Faturaları Nasıl Görebilirsiniz?

Gri Portal ile e-arşiv faturaları görüntülemek artık sorun değil! Gri portal sayesinde kullanıcılar hem adına düzenlenen hem de kendi düzenlediği tüm e-arşiv faturaların listesine ve bu faturaların içeriğine tek bir platform üzerinden erişebilmektedir. Bu sayede e-arşiv faturalarının kaybolma riski ortadan kaldırılarak, kullanıcıların faturalarının muhasebeleştirme işlemlerini etkin ve kolay bir şekilde yapmaları sağlanmaktadır.

e-Arşiv Fatura Görüntülemenin Avantajları

  • Kullanıcılar, tüm e-arşiv faturalarını tek bir platformdan görüntüleyebilmekte ve takip edebilmektedir.
  • Kullanıcıların düzenlediği veya tarafına düzenlenen e-arşiv faturalar 10 yıl boyunca arşivlenmektedir.
  • Kullanıcılar, e-arşiv faturaları PDF ve XML formatında görüntülemektedir.
  • Kullanıcılar için zamandan ve emekten tasarruf sağlamaktadır.
  • e-Arşiv faturalarının kaybolma ihtimali ortadan kalkmaktadır.
  • İnsan kaynaklı hatalar azalmaktadır.

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümünü Kullanmanın Adımları

İlk olarak, Gri Portal’e İDV (İnteraktif Vergi Dairesi) kullanıcı adı ve şifrenizle kayıt olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir. Bu aşamada, Hızlı Kurulum Sihirbazı ekranında karşınıza çıkan;

  • GİB Adıma Düzenlenen Belgeler Senkronizasyonu,
  • GİB Düzenlenen Belgeler Senkronizasyonu
  • ve İVD e-Arşiv Faturalar Senkronizasyonunu tamamlayarak Portal’ı kullanmaya ve e-arşiv faturalarınızı görüntülemeye başlayabilirsiniz.

Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.