BT Varlık Yönetimi Çözümü

Loggle, MDP Group'un bir markasıdır.

Loggle, şirketlerin BT varlıklarını tek bir platformda yönetmesini sağlayan bir çözümdür. Loggle işletmelerin BT yatırımlarını optimize ederek maliyet tasarrufu sağlamasına ve BT verimliliğinin artırılmasına destek olur. Loggle, kurumsal mimarinin yönetimine katkı sağlayarak işletmelere dijital dönüşüm yolculuğunda yardımcı olur.

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı

Loggle'ın Uygulama Portföyü Yönetimi yazılımı, işletmelerin on-premise, cloud, SaaS ve diğer tüm uygulamalarını yaşam döngüleri boyunca tek bir platformda yönetmelerini sağlar. İşletmeler, uygulama envanterini detaylı olarak görüntüleyebilir, maliyetleri izleyebilir ve uygulama verimliliklerini platform üzerinden değerlendirebilir.

Donanım Varlık Yönetimi Yazılımı

Loggle'ın Donanım Varlık Yönetimi yazılımı, işletmelerin donanımlarının envanterini çıkarmasına ve bu varlıkları yaşam döngüleri boyunca yönetmesine olanak tanır. Loggle ile işletmeler, BT ekipmanlarının konumlarını, kim tarafından kullanıldığını, bakım ve garanti tarihini merkezi bir sistem üzerinden yönetebilir.

Entegrasyon Envanteri Yönetimi Yazılımı

Operasyonel süreçlerinizde çalışan entegrasyonları ne kadar iyi tanıyorsunuz? Loggle'ın Entegrasyon Envanteri Yönetimi yazılımı ile işletmeler sistem bağlantılarını görselleştirerek çalışma durumlarını kolayca kontrol edebilir. Loggle'ın sağladığı entegrasyon haritası, entegrasyonların birbirine bağlılığını ve entegrasyonların kritiklik seviyesini gösterir.

BT Maliyet Yönetimi Yazılımı

Loggle'ın BT Maliyet Yönetimi yazılımı, işletmelerin uygulamalar, donanımlar, entegrasyonlar ve sistemler başta olmak üzere tüm BT maliyetlerini tek bir portal üzerinden izlemelerini sağlar. Platformdaki rapor ekranları varlık, departman ve satıcı bazlı maliyet ekranları sunar. İşletmeler, platformdan elde edecekleri bilgilere göre BT yatırımlarını şekillendirebilirler.

IT Asset Management Software

Loggle Ne Sağlar?

 • Tasarruf
 • Yüksek Yatırım Getirisi 
 • Veri Güvenliği 
 • Bütçe Analizi 
 • Kullanıcı Anketleri
 • Lisans Takvimi

BT Varlık Yönetimi, işletmelerin satın alma aşamasından elden çıkarma aşamasına kadar tüm BT varlıklarını yönetmek için yürüttüğü iş süreçlerinin bütünüdür. BT envanterinin oluşturulması ile başlayan süreç, bu envanterin detaylandırılması, güncel tutulması ve değerlendirilmesi ile devam eder. ITAM'ın temel amacı, şirketlerin BT ortamlarında verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve güvenliği artırmaktır.

Dijital dönüşümle birlikte işletmelerin bilişim yatırımları son 10 yılda önemli ölçüde arttı. Ancak daha fazla teknoloji asla gerçek dijital dönüşüm anlamına gelmez. İşletmeler BT ortamlarını analiz etmeli ve BT ortamları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalıdır.

İşletmelerdeki BT yapıları her geçen gün büyüdükçe, BT envanterlerinin yönetiminde elektronik tablolar işlevsiz hale geldi ve bu nedenle BT Varlık Yönetimi çözümleri geliştirildi.

 • Yazılım Varlık Yönetimi
 • Lisans Yönetimi
 • Uygulama Portföyü Yönetimi
 • Donanım Varlık Yönetimi
 • BT Maliyet Yönetimi
 • Envanter Yönetimi
 • SaaS Yönetimi

BT varlık takibi, işletmelerin envanterlerini güncel tutmak için yürüttüğü iş sürecidir. ITAM'ın temel bileşeni olan BT varlık takibi, işletmelerin hangi yazılım, donanım, sistem ve entegrasyonlara sahip olduğunu gösterir.

BT Varlık Yönetimi Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla işletme için 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.