SAP e-Fatura Çözümü

SAP e-Fatura Çözümü ile Faturalarınızı SAP Üzerinden Yönetin

MDP'nin geliştirdiği SAP e-Fatura çözümü, mükelleflerinin GİB e-Belge Düzenleme Portalına girmeden, SAP sistemleri üzerinden kolayca e-Fatura düzenleyebildiği ve gönderebildiği, ayrıca göndermiş oldukları e-Faturaların takibini sağlayabildiği bir uygulamadır.

SAP e-Fatura Çözümü Nasıl Çalışır? 

e-Fatura mükellefi SAP e-Fatura sistemine giriş yapar ve muhasebe iş süreci dahilinde SAP’ye girilen bilgileri görüntüler. Kullanıcı, faturasını kesmek istediği belgeyi seçtikten sonra sistem, alıcının e-Fatura mükellefi olup olmama durumuna göre e-Fatura veya e-Arşiv Fatura oluşturur. Kullanıcı, doğrudan entegrasyon yöntemini tercih ettiği ve şartlarını yerine getirdiği durumda, imzaladığı e-Faturayı GİB'e gönderir. Eğer kullanıcı e-Fatura sürecini özel entegratör aracılığıyla yürütmeyi seçerse, oluşturulan e-Fatura otomatik olarak özel entegratöre gönderilir. Özel entegratör, e-Faturayı imzalayıp GİB'e göndermek ile yükümlüdür; kullanıcı süreç boyunca e-Faturaların durumlarını SAP sistemi üzerinden kontrol edebilir.

e-Fatura Arşivinizin Takibini SAP Üzerinden Sağlayın

e-Faturaların vergi kanunlarına göre 5 yıl, Ticaret Kanununa göre 10 yıl muhafaza edilmeleri zorunludur. Bu yükümlülük mükelleflere aittir. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün yapılabilmesi nedeniyle e-Faturaların çıktı halinde muhafaza edilmesi geçerli sayılmamaktadır.

Doğrudan entegrasyon tercih eden mükelleflerin, e-Faturalarını kendi bilgi işlem altyapıları dahilinde arşivlemeleri gerekir. Özel entegratör ile çalışan mükellefler, elektronik kayıt saklama hizmetlerinden faydalanabilirler. Her iki durumda, SAP e-Fatura çözümü sayesinde arşivlenen e-Faturaları SAP sistemi üzerinden görüntülemek ve istenen kriterlere göre filtrelemek mümkündür. Böylece gönderilen e-Faturaların takibini sağlamak ve çıktılarına erişmek çok kolaydır.

Referanslarımız

SAP e-Fatura Çözümünün Avantajları

  • SAP ile %100 entegre çalışır.
  • Özel entegratör aracılığıyla veya doğrudan entegrasyon yöntemiyle çalışabilirsiniz.
  • Hızlı fatura gönderimi ve dönem kapanışı sağlar.
  • Operasyonel iş yükünü ve maliyeti minimize eder.
  • Çevre dostu bir e-dönüşüm çözümüdür.
  • E-faturalara kolay ve hızlı erişim sağlar.
  • Arşivinizdeki e-Faturaları gün, hafta ve aya göre filtreleme imkânı sunar.
  • Gönderilen e-Faturaların durumunu takibe alabilirsiniz.
  • Fatura kaybı ihtimalini ortadan kaldırır.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, elektronik ortamda hazırlanan fatura türüdür. e-Faturalar, e-İmza veya mali mühür ile imzalanır, zaman damgası taşır ve yasal olarak kağıt faturadan farksızdır. e-Fatura uygulamasına geçildikten sonra kağıt fatura düzenlenemez. e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflere e-Fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

e-Fatura Kimler İçin Zorunlu? Kimler e-Fatura'ya geçebilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından e-Dönüşüm kapsamında yayımlanan Genel Tebliğ itibarıyla, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere e-Faturaya geçme zorunluluğu getirilmiştir. e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflere e-fatura, E-fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

Cirosu e-Faturaya zorunlu geçiş limitine ulaşmayan işletmeler de istek dahilinde e-Fatura kullanıcısı olabilmektedir.

e-Faturaların Arşiv Süresi Ne Kadardır?

e-Faturaların vergi kanunlarına göre 5 yıl, Ticaret Kanununa göre 10 yıl muhafaza edilmeleri zorunludur. e-Fatura mükellefi firmaların e-Faturalarını arşivleme ve ibraz yükümlülükleri kendilerine aittir.

Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün yapılabilmesi için faturalar elektronik ortamda arşivlenmelidir.

e-Fatura'ya Geçtikten Sonra Kağıt Fatura Kullanılabilir Mi?

e-Fatura uygulamasına geçtikten sonra e-Fatura mükelleflerine kesilen kağıt faturalar yok hükmündedir. Yalnızca e-Fatura uygulamasına geçmemiş mükelleflere kağıt fatura düzenlemeye devam edilebilmektedir.

e-Fatura Gönderildikten Sonra İptal Edilebilir Mi?

Gönderdiğiniz ve işlemin başarıyla tamamlandığı e-Faturanın iptali ancak alıcı tarafın faturayı reddetmesi durumunda gerçekleşir. Alıcı taraf e-Faturaya kabul cevabı vermişse veya e-faturanın gönderiminden azami 7 gün geçmişse alıcı tarafından iade e-Fatura gönderilmesi gerekmektedir.

e-Fatura Geriye Dönük Gönderilebilir Mi?

Vergi Usul Kanunu’na göre malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün kadar geriye dönük e-Fatura gönderilebilmektedir. Düzenlenme tarihi 7 günden eski olan e-Faturaların gönderilmesi mümkün olmakla birlikte özel usul cezası uygulanır.

İhracat İçin e-Fatura Zorunlu Mudur?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda “Mal ihracı ve Yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” maddesi bulunmaktadır. İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına geçmemiş ihracatçı mükellefler matbu fatura kullanmaya devam edebilirler.

e-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-fatura mükellefi olmak için yapmanız gereken ilk şey Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür başvurusu yapmanız gerekir. 

Mali mührünüzü temin ettikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinden elektronik fatura başvurusu yapmanız gerekir.

SAP e-Fatura Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

2012'den bu yana 5 kıtada 320’den fazla işletme için 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.