e-Fatura Çözümü

e-Fatura Çözümü ile Faturalarınızı SAP Üzerinden Yönetin

SAP kullanıcıları için geliştirilen e-Fatura çözümü, mükelleflerinin GİB e-Belge Düzenleme Portalına girmeden, SAP sistemleri üzerinden kolayca e-Fatura düzenleyebildiği ve gönderebildiği, ayrıca göndermiş oldukları e-Faturaların takibini sağlayabildiği bir uygulamadır.

e-Fatura Çözümü Nasıl Çalışır? 

e-Fatura mükellefi MDP e-Fatura sistemine giriş yapar ve muhasebe iş süreci dahilinde SAP’ye girilen bilgileri görüntüler. Kullanıcı, faturasını kesmek istediği belgeyi seçtikten sonra sistem, alıcının e-Fatura mükellefi olup olmama durumuna göre e-Fatura veya e-Arşiv Fatura oluşturur. Kullanıcı, doğrudan entegrasyon yöntemini tercih ettiği ve şartlarını yerine getirdiği durumda, imzaladığı e-Faturayı GİB'e gönderir. Eğer kullanıcı e-Fatura sürecini özel entegratör aracılığıyla yürütmeyi seçerse, oluşturulan e-Fatura otomatik olarak özel entegratöre gönderilir. Özel entegratör, e-Faturayı imzalayıp GİB'e göndermek ile yükümlüdür; kullanıcı süreç boyunca e-Faturaların durumlarını SAP sistemi üzerinden kontrol edebilir.

e-Fatura Arşivinizin Takibini SAP Üzerinden Sağlayın

e-Faturaların vergi kanunlarına göre 5 yıl, Ticaret Kanununa göre 10 yıl muhafaza edilmeleri zorunludur. Bu yükümlülük mükelleflere aittir. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün yapılabilmesi nedeniyle e-Faturaların çıktı halinde muhafaza edilmesi geçerli sayılmamaktadır.

Doğrudan entegrasyon tercih eden mükelleflerin, e-Faturalarını kendi bilgi işlem altyapıları dahilinde arşivlemeleri gerekir. Özel entegratör ile çalışan mükellefler, elektronik kayıt saklama hizmetlerinden faydalanabilirler. Her iki durumda, e-Fatura çözümü sayesinde arşivlenen e-Faturaları SAP sistemi üzerinden görüntülemek ve istenen kriterlere göre filtrelemek mümkündür. Böylece gönderilen e-Faturaların takibini sağlamak ve çıktılarına erişmek çok kolaydır.

Referanslarımız

e-Fatura Çözümünün Avantajları

 • SAP ile %100 entegre çalışır.
 • Özel entegratör aracılığıyla veya doğrudan entegrasyon yöntemiyle çalışabilirsiniz.
 • Hızlı fatura gönderimi ve dönem kapanışı sağlar.
 • Operasyonel iş yükünü ve maliyeti minimize eder.
 • Çevre dostu bir e-dönüşüm çözümüdür.
 • E-faturalara kolay ve hızlı erişim sağlar.
 • Arşivinizdeki e-Faturaları gün, hafta ve aya göre filtreleme imkânı sunar.
 • Gönderilen e-Faturaların durumunu takibe alabilirsiniz.
 • Fatura kaybı ihtimalini ortadan kaldırır.

eFatura, elektronik ortamda hazırlanan fatura türüdür. eFaturalar, e-İmza veya mali mühür ile imzalanır, zaman damgası taşır ve yasal olarak kağıt faturadan farksızdır. e-Fatura uygulamasına geçildikten sonra kağıt fatura düzenlenemez. e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflere elektronik fatura, sisteme kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

GİB'in 22 Ocak 2022 tarihinde yayınladığı tebliğ ile e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu da değişti. Önceki dönemlerde sınırı 10 milyon TL olan e-fatura zorunluluğu; 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL olarak düzenlendi.

Zorunluluk kapsamındaki işletmelerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmaları gerekiyor.

e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflere e-fatura, E-fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Cirosu e Faturaya zorunlu geçiş limitine ulaşmayan işletmeler de gönüllü olarak e Fatura kullanıcısı olabilmektedir.

e-Faturaların vergi kanunlarına göre 5 yıl, Ticaret Kanununa göre 10 yıl muhafaza edilmeleri zorunludur. e-Fatura mükellefi firmaların e-Faturalarını arşivleme ve ibraz yükümlülükleri kendilerine aittir.

Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün yapılabilmesi için faturalar elektronik ortamda arşivlenmelidir.

e-Fatura uygulamasına geçtikten sonra e-Fatura mükelleflerine kesilen kağıt faturalar yok hükmündedir. Yalnızca e-Fatura uygulamasına geçmemiş mükelleflere kağıt fatura düzenlemeye devam edilebilmektedir.

Gönderdiğiniz ve işlemin başarıyla tamamlandığı e-Faturanın iptali ancak alıcı tarafın faturayı reddetmesi durumunda gerçekleşir. Alıcı taraf e-Faturaya kabul cevabı vermişse veya e-faturanın gönderiminden azami 7 gün geçmişse alıcı tarafından iade e-Fatura gönderilmesi gerekmektedir.

e-Fatura, Türkiye'de belirli kriterleri sağlayan firmalar için bir zorunluluktur. Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde uygulamaya aldığı en önemli regülasyonlardan biridir.

e-Faturanın sağladığı temel faydalar şunlardır:

 • Kağıt, baskı ve kargo maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Fatura süreçlerindeki iş süreçleri kolaylatır ve iş gücü tasarrufu sağlar.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın regülasyonlarına uyumlu olunmasını sağlar ve ceza risklerini ortadan kaldırır.
 • ERP sistemleriyle entegrasyon sağladığı için iş süreçlerindeki hata riskini minimize eder.

Vergi Usul Kanunu’na göre malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün kadar geriye dönük e-Fatura gönderilebilmektedir. Düzenlenme tarihi 7 günden eski olan e-Faturaların gönderilmesi mümkün olmakla birlikte özel usul cezası uygulanır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda “Mal ihracı ve Yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” maddesi bulunmaktadır. İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına geçmemiş ihracatçı mükellefler matbu fatura kullanmaya devam edebilirler.

E-fatura mükellefi olmak için yapmanız gereken ilk şey Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür başvurusu yapmanız gerekir. 

Mali mührünüzü temin ettikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinden elektronik fatura başvurusu yapmanız gerekir.

e-Fatura Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla iş ortağımız ile birlikte 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.