e-Gider Pusulası Çözümü

E-Gider Pusulası Nedir?

E-Gider Pusulası, kâğıt ortamda düzenlenen gider pusulasının işlevlerini ve gerekliliklerini kapsayacak şekilde elektronik formatta hazırlanan bir e-Belge türüdür. E-Dönüşüm çözümleri arasında yer alan e-Gider Pusulası uygulaması, gider pusulalarının elektronik ortamda düzenlenmesini, GİB'e dijital ortamdan iletilmesini ve bu belgelerin raporlanmasını sağlayan sistemdir.

SAP ile Uyumlu e-Gider Pusulası Çözümü

MDP tarafından geliştirilen e-Gider Pusulası çözümü, SAP ile %100 entegre çalışarak SAP kullanan firmaların gider pusulası düzenleme süreçlerini dijital ortama aktarılmasını sağlamaktadır.

MDP E-Gider Pusulası uygulaması, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen gider pusulası yükümlülüklerinin yerine getirilmesine imkan sağlamaktadır. Çözümümüz belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafaza edilmesi ve iletilmesini sağlayarak işletmelere zaman ve iş gücü tasarrufu sunmaktadır.

 • SAP sistemiyle %100 entegre çalışır,
 • Kâğıt kullanımını azaltan çevre dostu bir çözümdür.
 • Belgelerin hazırlanma sürecinde iş yükü ve zaman tasarrufu sağlar.
 • Fiziksel arşivleme maliyetlerini azaltır.
 • Tüm yasal gereksinimleri karşılar.
 • Üst düzey güvenlik.

Gider makbuzları, satıcılar, tedarikçiler veya yükleniciler gibi vergi mükellefi olmayanlardan satın alınan mal ve hizmetleri belgelemek için kullanılır. Gider makbuzu ibraz etme sürecine "giderleştirme" adı verilir.

Gider pusulasının birincil amacı, vergiden düşülemeyen mal veya hizmetlerin satın alınmasını desteklemektir. Bazı durumlarda gider pusulası kanunen gereklidir, bazı durumlarda ise uyumluluk amacıyla tavsiye edilir.

Gider makbuzları çeşitli nedenlerle ibraz edilebilir. Öncelikle, vergi mükellefi olmayanlardan satın alınan malların maliyetini belgelemek için kullanılırlar. Buna seyahat, eğlence ve ofis malzemeleri gibi harcamalar dahildir. Ayrıca, bir işveren tarafından geri ödenen yemekler gibi, herhangi bir belge olmadan giderleştirilebilecek bazı şeyler de vardır.

Gider makbuzları, iş amacıyla seyahat eden çalışanlar tarafından yapılan harcamalar için de kullanılır. İş için seyahat ederken, çalışanların genellikle seyahat sırasında yedikleri her yemek ve seyahatleri sırasında yapılan diğer masraflar için bir makbuz sunmaları gerekir. Birçok şirket, çalışanlarının bu harcamaları şirketlerinin gider yönetimi yazılımını kullanarak veya akıllı telefon ya da tablet cihazlarındaki bir mobil uygulamayı kullanarak elektronik olarak göndermelerine izin verir.

IRS'ye vergi beyannamesi verme zamanı geldiğinde, işvereniniz işle ilgili harcamalarınızla ilgili tüm evrakları onlara gönderecek, böylece ne kadar vergi borcunuz olduğunu veya her yılın sonunda vergi iadenizde ne kadar para almanız gerektiğini hesaplayabileceklerdir.

Bir gider pusulası, başka bir ticari kuruluştan mal veya hizmet satın alımını takip etmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri içerir. Aşağıdaki öğeler genellikle bir gider pusulasına dahil edilir:

Fatura numarası - Bu, şirketin muhasebe sistemindeki her bir faturayı tanımlayan benzersiz bir kimlik numarasıdır. Satın alma siparişi numarası veya PO# olarak da adlandırılabilir (aşağıya bakınız). Fatura numarası, şirketinizin faaliyeti boyunca meydana gelen belirli işlemlere atıfta bulunmak için kullanılabilir.

 • Tarih: İşlemin gerçekleştiği tarih. Genellikle aylık ekstre veya raporunuzdaki her sayfanın sağ üst köşesinde listelenir.
 • Alacaklı: Şirketinizden ödeme alan alıcının adı.
 • Tutar
 • Satın alınan ürün veya hizmet
 • Ürün ve hizmetin miktarı
 • Satıcı

Kazancı basit usulde tespit edilenler, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek mensupları, defter tutmakla yükümlü çiftçiler, vergiden muaf olan satıcılardan aldığı mal ve ürünler için gider pusulası düzenlemektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, riskli veya vergi uyum düzeyini yetersiz bulduğu mükellefleri veya mükellef gruplarını yazılı bildirim yoluyla uyarmakta ve e-Gider Pusulası uygulamasına geçmelerini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, bu mükellefler için faaliyet, ciro, sektör veya tutara bağlı olmaksızın geçiş yapmayı zorunlu tutmaktadır.

Mükellefler, yazılı bildirimde belirtilen süreler içerisinde e-Gider Pusulası uygulamasına dahil olmak ve gider pusulalarını elektronik olarak bu sistem üzerinden düzenlemek zorundadır. Belirtilen süre içerisinde e-gider pusulasına geçiş sürecini tamamlamayanlar için hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır.

Üç farklı yöntem ile e-gider pusulasına geçiş yapabilirsiniz. e-Gider pusulasına geçmek için kullanabileceğiniz yöntemler aşağıdaki gibidir;

 • Doğrudan Entegrasyon: Bu yöntemde, mevcut bilgi işlem sistemlerinizi GİB’in sistemleri ile entegre ederek uygulamayı kullanabilirsiniz.
 • GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olan GİB Portal aracılığı ile uygulamaya dahil olabilirsiniz.
 • Özel Entegrasyon: GİB onaylı, özel entegratörlere ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyle e-gider pusulası uygulamasını kullanmanız mümkündür.

Elektronik olarak düzenlenen e-gider pusulasının, belgelenmesinin uygun görülmesi halinde, en az bir adet örnek çıktısının alınması ve bu çıktının yalnızca muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir. Ek olarak, düzenleyen kişinin kağıt çıktı üzerine ıslak imza atmasına gerek yoktur.

Gider pusulası, malın veya hizmetin yerine getirildiği tarihten itibaren en fazla yedi (7) gün içerisinde düzenlenmelidir. Bu sürede düzenlenmeyen bir gider pusulası, hiç düzenlenmemiş gibi sayılmaktadır.

e-Gider Pusulası Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla iş ortağımız ile birlikte 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.