SAP EWM Danışmanlığı

SAP EWM Nedir?

Depo süreçlerinizden en üst seviyede verim almak her an izlenebilir ve doğru stoğa, akıllı ve esnek kaynak yönetimine bağlıdır. Dahil olduğunuz piyasadaki rekabetçi konumunuzu arttırabilmek için geleneksel depo operasyonlarınızı -mal girişinden, depolamaya; paketlemeden, nakliyeye kadar- otomatikleştirmeli ve optimize etmelisiniz. Ayrıca, ekipman, insan kaynakları ve depo süreçlerinizi bir arada yöneterek tüm bu kaynaklarınızdan maksimum faydayı elde etmeniz gerekmektedir.

SAP EWM (Extended Warehouse Management) çözümü, SAP’nin depo yönetimi için geliştirmiş olduğu yeni nesil bir uygulamadır. Dünyanın en çok kullanılan depo yönetimi uygulamalarından biri olan SAP WM’in genişletilmiş ve zenginleştirilmiş bir versiyonu olan SAP EWM, SAP S/4HANA’nın içine entegre edilmiş olarak piyasaya sunulmaktadır.

Neden SAP EWM Kullanmalısınız?

On premise ve bulut kurulum olanaklarına ek olarak SAP EWM, kullandığınız depo otomasyon araçlarınızı doğrudan yönetmenize olanak sunar. Palet paket gibi taşıma biriminin yönetimini bu modül üzerinden gerçekleştirebilir, operasyon sınıflandırma özelliği sayesinde depo işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz. Buna ek olarak, depo faturalaması süreçleri ve depo grafik elemanlarını da bu modül üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

SAP EWM sayesinde, depo krokinizi SAP üzerinden görüntüleyebileceğiniz gibi rotalama optimizasyonu sayesinde deponuzdaki ürünlere hakimiyetiniz artar, depo kontrollerinizi düzen veya süreç odaklı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın, üretim ve kalite modülleriyle de direkt entegrasyonu bulunmaktadır.

Depo yönetimini insan kaynaklı hatalardan arındırmak yaşanabilecek aksaklıkların ihtimalini dahi ortadan kaldırabilir. SAP EWM modülüne, depo içi stratejilerinizi ve raporlamalarınızı entegre edebilirsiniz. Çıkabilecek istisnai sorunlarda bile durum kontrolü sağlayabilen bu modül, görev dağıtımını optimize edebilir, aktivite alan yönetimini gerçekleştirerek katma değerli hizmetler sunar.

Referanslarımız

SAP EWM Hizmetlerimiz

 • MDP S4/Hana Sisteminde PoC
 • Süreç Tasarımı ve Optimizasyonu
 • Entegrasyon (SAP / Non-SAP)
 • Migrasyon
 • Özel Geliştirmeler
 • Test Süreçlerinin Tasarlanması
 • Dokümantasyon
 • Teknik Destek
 • Kullanıcı Eğitimi

SAP EWM Danışmanlığı Kapsamında Sağladığımız Çözümler

 • Stok yönetimi
 • Üretim pp entegrasyonu
 • Sayım süreçleri
 • Kalite entegrasyonu
 • Nakliye birimi entegrasyonu
 • Palet paket gibi taşıma birimi yönetimi
 • Terminal yönetimi entegrasyonu
 • Kaynak yönetimi entegrasyonu
 • Sevkiyat süreçleri
 • Liman alanı depo entegrasyonu
 • Depo faturalaması süreçleri
 • Depo grafik elemanları
 • Tüm raporlama entegrasyonları
 • Depo yönetimi kokpiti
 • Raf yönetimi
 • Depo içi stratejilerin entegrasyonu
 • Depo rotalama optimizasyonu
 • Depo krokisi
 • İkmal süreçlerinin entegrasyonu
 • Parti yönetimi
 • İstisna durum yönetimi
 • Performans ölçümü
 • Seri numarası optimizasyonu
 • Görev dağıtımı optimizasyonu
 • Aktivite alan yönetimi
 • Operasyon sınıflandırma
 • Düzen veya süreç odaklı depo kontrolü
 • Çıktı etiket düzen ve yönetimi
 • Malzeme akış sistemi
 • Katma değerli hizmetler
 • Transit depo yönetimi
 • Slotting

Hizmet Verdiğimiz Bölgeler

SAP EWM Danışmanlığı

SAP EWM Hakkında Bilmeniz Gerekenler

SAP EWM danışmanları, SAP EWM sistemlerini en etkin şekilde kullanmak için şirketlere dış kaynak sağlayan profesyonellerdir. SAP EWM danışmanları depo yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, lojistik yönetimi vb. konularda uzmanlaşmıştır.

Önümüzdeki yıllarda SAP WM modül desteği sonlandırılacağı için işletmelerin SAP WM'yi SAP EWM'ye taşıması bekleniyor. Bu nedenle sektörde SAP EWM danışmanlarına olan talebin her geçen gün artması beklenmektedir. MDP Grup olarak SAP EWM ekibimizi her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz. Aktif SAP EWM iş ilanlarımızı web sitemizden ve Linkedin sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz.

SAP EWM, sahip olduğu optimizasyon ve yönetim araçları ile depo ve dağıtım merkezlerini verimli, katma değer üreten birimlere dönüştürmektedir. SAP EWM, tüm depo türleri için maksimum işlevselliği ve kapsamlı süreç desteğini bir araya getirir ve bu nedenle dünya çapında depo yönetimi ve kontrolü için en güçlü yazılım paketlerinden biridir. SAP EWM çözümünün avantajlarından bazıları şunlardır: 

 • Stoklar ve stok hareketlerinde şeffaflık sağlar.
 • Kaynak yönetiminin esnek bir şekilde planlanabilmesini sağlar.
 • Depo yönetimi süreçlerindeki hata ve riskleri en aza indirir.
 • Siparişler süreçlerini optimize eder.
 • Depo yönetim maliyetlerini azaltır, hizmet kalitesini arttırır. 
 • Diğer SAP envanter yönetimi modülleriyle tam entegre çalışır.
 • Depolardaki günlük işlem sayısından bağımsız olarak yüksek performansta çalışır. 
 • Gelişmiş rota belirlemeye bağlı olarak wave yönetimi sağlar. 
 • Sağladığı arayüz ile depo yönetim süreçlerindeki tüm operasyonların izlenilmesini ve yönetilmesini sağlar. 
 • “Yard Management” yani Depo Dışı Saha Yönetimi modülüyle depoya gelen ve gidecek araçların planlanmasını ve yönlendirilmesini sağlar. 
 • “Slotting” ile ürünler, fiziksel özellikleri dikkate alınarak en optimize şekilde depolanır.

SAP EWM’in sağladığı işlevler ile şirketler mal girişi, depolama, paketleme, mal çıkışı ve nakliye dahil olmak üzere tüm geleneksel depo işlemlerini optimize edebilmekte ve otomatikleştirebilmektedir. SAP EWM’in sağladığı temel fonksiyonları şunlardır; 

 • Gelen/giden mal işleme yönetimi 
 • Depolama ve dahili süreç kontrolü 
 • Depo dışı saha yönetimi 
 • Çapraz yerleştirme 
 • Perakende süreç verimliliği 
 • Tedarik zinciri uygulaması 
 • İş gücü ve kaynak yönetimi 
 • İş paketleri oluşturma 
 • Kit oluşturma 
 • İstisna durum yönetimi 
 • Raf yönetimi 
 • Raporlama 
 • Görev optimizasyonu 
 • Parti yönetimi 
 • Seri numarası yönetimi 
 • Paketleme spesifikasyonları 
 • PP uygulaması 

 

Manuel Depolama (Manual Entry): Bu depolama stratejinde sistem otomatik olarak bir depolama bölümü belirlemez. Bir depolama görevi oluşturulduğunda hedef depolama bölmesi manuel olarak girilir. 

Sabit Depolama (Fixed Storage Bin): Bu depolama stratejisi, bir ürünün bir depolama türündeki sabit depolama adreslerine koyulacağı zaman kullanılır. 

Genel Depolama (General Storage): Genel depolama, her depolama bölümü için tek bir depolama adresinin tanımlandığı bir depolama stratejisidir. Bu depolama stratejisi, genel bir depolama adresi bulmak için kullanılır.  

Ek Alana Depolama (Addition to Existing Stock): Bu depolama stratejisi, bir ürünün halihazırda bulunan ilgili depolama adreslerine konulmasıdır. Bu depolama stratejisinin ön koşulu, ilgili depolama adresinde yeterli boş kapasitenin bulunmasıdır. 

Boş Alana Depolama (Empty Storage Bin): Bu depolama stratejisinde sistem boş bir depolama adresini önerir. Ürünlerin ayrı depolama bölümlerinde depolandığı rastgele organize edilmiş depoları desteklemek için kullanılabilir. Bu strateji özellikle yüksek raf depolaması ve raf depolaması için uygundur. 

En Yakın Sabit Adrese Depolama (Near Fixed Picking Bin): Bu depolama stratejisi genellikle ürünlerin yedek depolama alanına koyulduğu durumlarda kullanılır. Bu strateji, bir yedek depolama türündeki yedek depolama adreslerinin, toplama depolama türündeki (yakındaki yedek) sabit depolama bölmelerinin hemen üstüne yerleştirildiği durumlar için tasarlanmıştır. 

Palet Depolama (Pallet Storage): Bu yerleştirme stratejisi ile sistem farklı Farklı Taşıma Birimi (HU) tiplerini (örneğin paletler) işler ve bunları uygun bir saklama adresine tahsis eder. 

Toplu Depolama (Bulk Storage): Büyük miktarlarda gelen ve büyük miktarda depolama alanı gerektiren lastikler, cam ürünler ve içecekler gibi ürünler genellikle toplu olarak depolanır. Toplu depolamanın avantajları şunları içerir: 

 • Daha az fiziksel depolama adresi ihtiyacı
 • Konteynerlere hızlı erişim 
 • Deponun net yapılandırılması (bloklar ve sıralar halinde) 

Deponun Görsel Yapısı (Storage Structure Diagram): SAP EWM, depoların işletmeler tarafından ayrıntılı olarak fiziki yapısını tanımlamasını ve haritalamasını sağlar. Ayrıca ürünleri depolama türlerime göre eşleştirir ve bir depo numarası altında birleştirir. 

Taşıma Birimi (Handling Unit): SAP EWM’in sağladığı en büyük özelliklerden biri de Taşıma Birimidir. Taşıma birimi, ürünlerin veya paketlerin bir özelliğe bağlı olarak kombin edilmesidir. Taşıma birimi aşağıdaki özelliklere göre kombin edilebilir. 

 • Ürün numarası
 • Boyut 
 • Ağırlık 
 • Durum 
 • Miktar 
 • Paketler
 • Ambalaj Özellikleri

Parti Yönetimi (Batch Management): Batch Management işlevi ile SAP EWM, ürünleri özelliklerine göre partilere ayırarak depolar. (Örneğin menşei ülke, son kullanma tarihi) Oluşturulan bu partiler SAP ERP sisteminde ana veri ve merkezi olarak yönetilir. 

Seri Numarası Yönetimi (Serial Numbers in Handling Units): Seri numaraları genellikle ürünlerin net olarak tanımlanmasında kullanılmaktadır. SAP EWM seri numarası yönetimi ile ürünler ile ilgili tüm süreçler sistem üzerinden kolayca takip edilebilmektedir. 

Gelen Mallara Kalite Kontrolü (Goods Receipt With Quality Inspection): SAP EWM, Kalite Yönetimi (Quality Management) fonksiyonu sağlamaktadır. QM fonksiyonu ile depolara gelen tüm malların kalite kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını kontrol edebilirsiniz. 

Dekonsolidasyon (Deconsolidation): Dekonsolidasyon işlevi, taşıma birimlerini farklı taşıma birimlerine bölmek için kullanılmaktadır. Bu, dekonsolidasyon, taşıma ünitesi farklı ürünler içerdiğinde ve bu ürünlerin farklı depolama bölümlerine yerleştirilmesi gerektiğinde gereklidir. 

SAP EWM Danışmanlığı
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla iş ortağımız ile birlikte 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.