MDP

Politikalarımız

Bilgi Güvenliği Politikası

MDP Group olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, bilgi güvenliği ile ilgili güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesiyle, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir.

Buradan hareketle hedefimiz;

  • İçeriden veya dışarıdan, gelebilecek her türlü tehdide karşı Şirketimizin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
  • Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan Bilginin Gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğine ilişkin sürekliliği sağlamak, bunlara ilişkin Riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm çalışanlarımıza vererek bilinçlendirmeyi ve farkındalığı sağlamak,
  • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve tatbikatlarını gerçekleştirmek,
  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
  • Tabi olduğumuz ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerle, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
  • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
  • Tasarım, geliştirme, test ve uygulama süreçlerinde görevler ayrılığı prensibine uygun yetkilendirmeyi sağlamak ve kritik işlemlerde onay mekanizması tesis etmek,
  • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır. 

Fatih Kökce

Genel Müdür

03.05.2023

Kalite Politikası

MDP Group olarak amacımız;

Yazılım teknolojilerinin dünyadaki gelişimini takip ederek, ülkemiz sanayisinin sürekli değişip gelişen ihtiyaçlarını önceden belirleyip, müşterilerimize kaliteli üretim, hız ve verimlilik sağlayacak ürün ve hizmetlerimizi en kısa sürede, en uygun maliyetlerle sektörün faydasına sunmaktır. Sürekli iyileştirdiğimiz iş süreçlerimiz ile müşterilerimize beklentilerinin üzerinde kalite ve çeşitlilikte ürün-hizmet sağlayarak kendi alanında yenilikçi ve lider olmaktır. 

En önemli sermayemizin çalışanlarımız olduğu ön kabulüyle, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak, tüm personelin güven duyduğu bir işveren markası haline gelmektir. Sürekli gelişime inanan yaklaşımımızla, her kademe için farklı gelişim planları hazırlayarak çalışanlarımızın kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olmaktır.

Her biri sektörünün en iyileri olan tedarikçilerimiz ile güçlü iş birlikleri oluşturarak, tüm tarafların ve dolayısıyla Bilgi Teknolojileri & Yazılım Sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır.

İnovatif ve fark yaratan bakış açısıyla, tüm bu uygulamaların sürekliliğini, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile gerçekleştiren MDP Group, KYS’nin ISO 9001:2015 standartları ve gerekliliklerine uygun olarak gelişeceğini ve süreçlerini sürekli iyileştireceğini beyan etmektedir.

Nihayetinde, Firmamızın Kalite amaçlarına ve KYS’nin yönetim sistemi şartlarına uygun olarak, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içerecek şekilde kalite hedeflerini oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi gören işbu Kalite politikasını oluşturmuş, yayınlamış, tüm çalışanlarına ileterek anlaşılmasını sağlamış ve uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamıştır.

                                                                                                                     Genel Müdür

Fatih Kökce

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.