PRE-PACKAGED MAPPINGS EDIFACT

EDIFACT Nedir?

UN/EDIFACT (Birlemiş Milletler Yönetim, Ticaret ve Ulaşım için Elektronik Bilgi Transfer Kuralları) uluslararası kabul edilmiş, bağımsız bilgi sistemleri arası veri aktarım standardıdır. EDIFACT kuralları UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Firmaların aynı anda birden fazla ticaret ortağı ile bilgi alışverişi yapmak durumunda olduğu düşünülürse, bütün ticari kuruluşların bilgi sistemleri tarafından anlamlandırılabilecek bir transfer standardına sahip olmaları gerekmektedir. EDIFACT bu büyük ihtiyacı karşılayabilmek adına, birincil iletişim biçimi olarak elektronik veri değişimine (EDI) güvenen ticari taraflar arasındaki iletişimi basitleştirmek ve standartlaştırmak adına tasarlanmıştır.

EDIFACT ve SAP Entegrasyonu

SAP ve EDIFACT entegrasyonu, tedarikçi ve alıcı firmaların belge alışverişinin EDIFACT mesaj standardı aracılığıyla SAP sistemi üzerinden gerçekleştirilmesidir. Bu işlemler SAP PO modülünde gerçekleştirilirken, PO modülü farklı tipte belgelerin birbirine dönüştürülmesini (EDI<-> IDOC) sağlayan bir tercüman görevindedir. SAP PO modülünün içerisinde yer alan B2B Add-On sayesinde, iş belgeleri çok kısa bir sürede EDIFACT mesaj standardına dönüştürülür ve alıcının ERP sistemine aktarılır.

SAP PO B2B Add-On 

SAP PO modülünün içerisinde yer alan B2B Add-On, ticaret ilişkisi içerisinde olan firmaların ERP sistemleri arasında kurulan bir köprü görevindedir. B2B Add-On, bir firmanın EDI tabanlı tüm entegrasyon ihtiyaçlarını tek bir bileşen ile karşılar. Tüm işlemler SAP sistemi içerisinde – başka bir EDI aracına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilerek maliyetten ve zamandan tasarruf edilir. B2B Add-On, özel B2B formatlarını işleme yeteneğine sahiptir. EDI’nin en yaygın standartlarından biri olan EDIFACT’in tüm sürümlerini destekler. Çok çeşitli teknik konektörler, B2B Add-On tarafından desteklenmektedir.

Mesaj seviyelerinde bulunan dijital imza özelliği ve şifreleme mekanizmaları (PGP şifreleme), ticaret ortaklarına güvenli bir iletişim deneyimi sunar. Kullanıcı talebine bağlı olarak, mesajlar tek tek veya toplu olarak sisteme işlenebilmektedir. Çeşitli düzeylerdeki B2B mesajları, iletildikten sonra SAP sisteminde arşivlenir; ihtiyaç duyulduğunda geçmişe dönük olarak görüntülenebilir.

(SAP ve EDIFACT entegrasyonu ile örnek iş süreci)

B2B Add-On, XML ve EDI mesajlarını çift yönlü olarak birbirlerine dönüştürebilen bir dizi adaptör modülüne sahiptir. Yerel EDI ve plain-text formatlarının, XML mesajlarına dönüşümü converter modules ile sağlanır. Converter modules, gelen ve giden iletişim için herhangi bir taşıma protokolü adaptörüyle birlikte kullanılabilir.

Güvenilir ve kararlı operasyonlara sahip olan B2B Add-On, operasyonel iş süreçlerini maksimum verim seviyesine çekmeyi hedefler. B2B Toolkit, tedarikçiler tarafından kullanılan çok sayıdaki B2B entegrasyon çözümüyle tam uyumlu çalışır.

Trading Partner Management

B2B Add-On içerisinde yer alan Trading Partner Management özelliği, kullanıcıların tüm ticaret ortaklarını tek bir havuzda toplayarak yönetmesini, taramasını ve depolamasını sağlar. Kullanıcılar, ticaret ilişkisi kurduğu firmalara özel profiller oluşturarak iş ortaklarına ait bilgilerinin dinamik görünümüne erişebilmektedir. Kişiler, ortaklık sözleşmeleri ve belge referansları gibi bilgiler firma profillerine eklenebilmektedir. Bu özellik sayesinde, ortaklara ait bilgilerin muhafazası, onaylanması, görüntülenmesi ve etkinleştirilmesi SAP sistemi üzerinden kolay ve güvenilir biçimde gerçekleştirilir.

EDI Content Manager (İçerik Yöneticisi)

EDI İçerik yöneticisi, EDI dönüştürme kurallarını belirlemek, test etmek ve özelleştirmek için geliştirilmiş bir araçtır. İçerik verilerinin içe ve dışa aktarımını sağlar. Veri alışverişini SAP B2B Add-On aracılığıyla gerçekleştiren firmalar, içerik yöneticisinin sahip olduğu test özelliği sayesinde örnek EDI mesajları oluşturabilir, oluşturdukları mesajları doğrulayabilir ve mesajların dönüştürme kuralları için sürüm kontrolü gerçekleştirebilir. Mesajları benzerlik veya farklılıklarına göre renklerle sınıflandıran kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sınıflandırma yöntemi iki mesaj tanımının karşılaştırılarak incelenmesini kolaylaştırır.

Component Monitoring

B2B entegrasyon kokpitinin içerisinde yer alan Component Monitoring özelliği, partnerler arası bağlantının ve veri aktarımının uçtan uca takibini sağlar. Gönderilen ve alınan teknik (MDN, ERP, Teslimat Raporları) ve işlevsel “alındı” bildirimlerinin (EDIFACT için kodu: CONTRL) takibini kolaylaştırır. Component Monitoring özelliği; ilgili tüm mesajların (tek tek veya toplu olarak gönderilen), onay raporlarının ve Trading Partner Management bölümünde tanımlanan B2B parametrelerinin SAP sistemi üzerinden görüntülenebilmesini sağlar.

Graphical Mapping

Arayüzler bazen temel nitelikleri veya yapıları açısından önemli ölçüde farklılık gösterebilir. B2B iletişimin geliştirilmesi için önemli işlemlerden biri, farklı arayüze sahip sistemler arasında göndericiden alıcıya eşleştirme çözümü sağlamaktır. Graphical mapping özelliği, EDI ve IDOC arasında gerçekleşen çift yönlü veri dönüşümlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

MDP Group Pre-packaged Mappings EDIFACT

MDP Group SAP PI/PO B2B projelerinde elde ettiği deneyimlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

CustomerIntegrationMapping Package
COMAFRANCORDERS96A-ORDERS03ORDERS96A_to_ORDERS03.tpz
INVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
CuG (GC)DELVRY06-DESADV96BDELVRY06_to_DESADV96B.tpz
INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
ORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
EDE (WUPPERING)ORDRSP96B-ORDRSP05ORDRSP96B_to_ORDRSP05.tpz
INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
EISENJANSENORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
GSHINVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
HETTICHINVOIC96A-INVOIC02INVOIC96A_to_INVOIC02.tpz
ORDERS05-ORDERS96AORDERS05_to_ORDERS96A.tpz
ORDRSP96A-ORDRSP05ORDRSP96A_to_ORDRSP05.tpz
INHAUSORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
ISGINVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
LAPEYREINVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
ORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96AORDRSP05_to_ORDRSP96A.tpz
LEROYMERLININVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
ORDERS_D93A-ORDERS05ORDERS_D93A_to_ORDERS05.tpz
ORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
SHPMNT05-DESADV96ASHPMNT05_to_DESADV96A.tpz
MAINMETALLORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
PFLEIDERERINVOIC96A-INVOIC02INVOIC96A_to_INVOIC02.tpz
ORDERS05-ORDERS96AORDERS05_to_ORDERS96A.tpz
ORDRSP96A-ORDRSP05ORDRSP96A_to_ORDRSP05.tpz
PuM (Pfeiffer & May)INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
REUTERDELVRY06-DESADV96BDELVRY06_to_DESADV96B.tpz
INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
ORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
REISSERINVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
ORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
RuF (Richter & Frenzel)INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
INVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
ORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
SANITAERUNIONINVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
HEINRICH SCHMIDTORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
SHTINVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
EUROBAUSTOFFINVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
INVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
FLIESENMAXORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
GLOBUSDELVRY06-DESADV96ADELVRY06_to_DESADV96A.tpz
INVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
ORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
HORNBACHDELVRY06-DESADV96ADELVRY06_to_DESADV96A.tpz
INVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
ORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
OBIINVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
ORDERSD93A-ORDERS03ORDERS_D93A_to_ORDERS03.tpz
ORDERS93A-ORDERS05ORDERS93A_to_ORDERS05.tpz
BERGMANNFRANZORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
BOERNERORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
EISENFISCHERORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ELMERORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
EUGENKONIGORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
FRANZKERSTINORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
FUSSELORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
GEORGHANSENORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
HEINZEORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
HOLTERORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
SGBD (SAINT GOBAIN)INVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
INVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
ORDERS96B-ORDERS03ORDERS96B_to_ORDERS03.tpz
ORDERS96A-ORDERS03ORDERS96A_to_ORDERS03.tpz
ORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
SGBD-FRINVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
INVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
ORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
BAUCOINVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
BAYWAORDERS96A-ORDERS03ORDERS96A_to_ORDERS03.tpz
FLIESENZENTRUMINVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
ORDERS96A-ORDERS03ORDERS96A_to_ORDERS03.tpz
GALVANOORDERS96A-ORDERS03ORDERS96A_to_ORDERS03.tpz
HAGEBAUINVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
INVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
ORDERS01B-ORDERS03ORDERS01B_to_ORDERS03.tpz
LINNENBECKERORDERS96A-ORDERS03ORDERS96A_to_ORDERS03.tpz
POINTORDERS96B-ORDERS03ORDERS96B_to_ORDERS03.tpz
SGBD-NLORDERS96A-ORDERS03ORDERS96A_to_ORDERS03.tpz
STARKINVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
TAXISORDERS96B-ORDERS03ORDERS96B_to_ORDERS03.tpz
BOSCHDELFOR97A-DELINS.DELFOR02DELFOR97A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
TRECARDELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
EBERSPEACHERDELFOR97A-DELINS.DELFOR02DELFOR97A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
FAURECIADELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
UNIPARTDELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
VALEODELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
FORDDELFOR97A-DELINS.DELFOR02DELFOR97A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
DELJIT98B-DELORD.ORDERS05DELJIT98B_to_DELORD.ORDERS05.tpz
HONDADELJIT98B-DELINS.DELFOR02DELJIT98B_to_DELINS.DELFOR02.tpz
INERGYDELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
IVECODELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
VERITASDESADV96A-DESADV.DELVRY07DESADV96A_to_DESADV.DELVRY07.tpz
VOLVODELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
JCIDELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
LEARDELFOR97A-DELINS.DELFOR02DELFOR97A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
MAGNETTI MARELLIDELINS3-DELINS.DELFOR02DELINS3_to_DELINS.DELFOR02.tpz
NOBEL_TEKNIKDELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
PARKERDESADV96A-DESADV.DELVRY07DESADV96A_to_DESADV.DELVRY07.tpz
PSADELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
DELJIT98B-DELINS.DELFOR02DELJIT98B_to_DELINS.DELFOR02.tpz
RAYMONDDESADV96A-DESADV.DELVRY07DESADV96A_to_DESADV.DELVRY07.tpz
RENAULTDELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
DELJIT98B-DELORD.ORDERS05DELJIT98B_to_DELORD.ORDERS05.tpz
SAS_AUTODELFOR96A-DELINS.DELFOR02DELFOR96A_to_DELINS.DELFOR02.tpz
TOFASDELINS3-DELINS.DELFOR02DELINS3_to_DELINS.DELFOR02.tpz
BILSTEININVOIC02-INVOIC97AINVOIC02_to_INVOIC97A.tpz
EASMITHINVOIC02-INVOIC97AINVOIC02_to_INVOIC97A.tpz
WULLBRANDT & SEELEORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
KOEBIGORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
LOTTERORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
MBachORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
MEGABADORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
OTTENBRUCHORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
LEMVIGH - MÜLLER A/SINVOIC02-INVOIC96AINVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
MENDRITZKIINVOIC.INVOIC02-INVOIC97AINVOIC.INVOIC02_to_INVOIC97A.tpz
AGRIFIRMINVOIC02-INVOICD96AINVOIC02_to_INVOICD96A.tpz
CZAVINVOIC02-INVOICD96AINVOIC02_to_INVOICD96A
VOLVO CAR CORPORATION, SEPVINVOICD96A-GESVERF01INVOICD96A_to_GESVERF01.tpz
INVOICD96A-GESVERF03INVOICD96A_to_GESVERF03.tpz
AKTIVBANKINVOICD96A-INVOIC02INVOICD96A_to_INVOIC02.tpz
AGRIDISINVOIC.INVOIC01-INVOICD96AINVOIC.INVOIC01_to_INVOICD96A.tpz
DCLICINVOIC.INVOIC01-INVOICD96AINVOIC.INVOIC01_to_INVOICD96A.tpz
INVIVOINVOIC.INVOIC01-INVOICD96AINVOIC.INVOIC01_to_INVOICD96A.tpz
SENWESINVOIC.INVOIC01-INVOICD96AINVOIC.INVOIC01_to_INVOICD96A.tpz
UNION EST AGROINVOIC.INVOIC01-INVOICD96AINVOIC.INVOIC01_to_INVOICD96A.tpz
NERLICHLESSERORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ORDRSP05-ORDRSP96BORDRSP05_to_ORDRSP96B.tpz
PDBORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
PETERJENSENORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
PIETSCHORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
SUNINVOIC02-INVOIC96BINVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
SCHRADEORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
TEREVAORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
WIEDEMANNORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
ZANDERORDERS96B-ORDERS05ORDERS96B_to_ORDERS05.tpz
AMAZONORDERS96A-ORDERS05ORDERS96A_to_ORDERS05.tpz
ORDERS96A-ORDERS01ORDERS96A_to_ORDERS01.tpz
IKEAIFTMBC16A-ZIFTMBC.ZIFTMBC01IFTMBC16A_to_ZIFTMBC.ZIFTMBC01.tpz
ORDERS16A-ORDERS05ORDERS16A_to_ORDERS05.tpz
DESADV.DELVRY06-DESADV16ADESADV.DELVRY06_to_DESADV16A.tpz
INVOIC02-INVOIC16AINVOIC02_to_INVOIC16A.tpz
ORDERSP05-ORDRSP16AORDERSP05_to_ORDRSP16A.tpz
SHPMNT03-IFTMBF16ASHPMNT03_to_IFTMBF16A.tpz
DACHSERSHPMNT06-IFTMIN96ASHPMNT06_to_IFTMIN96A.tpz
INVOIC99A-INVOIC02INVOIC99A_to_INVOIC02.tpz
DURADELFOR97A-DELFOR02DELFOR97A_to_DELFOR02.tpz
OPELINVOIC_INVOIC02-INVOIC96AINVOIC_INVOIC02_to_INVOIC96A.tpz
SSABINVOIC_INVOIC02-INVOIC96BINVOIC_INVOIC02_to_INVOIC96B.tpz
BENTELERDELFOR97A-ORDERS.ORDERS05DELFOR97A_to_ORDERS.ORDERS05.tpz
DELFOR97A-DELFOR02DELFOR97A_to_DELFOR02.tpz
INVRPTD97A-DESADV_DESADV01INVRPTD97A_to_DESADV_DESADV01.tpz
BRAKEINVRPTD97A-DESADV_DESADV01INVRPTD97A_to_DESADV_DESADV01.tpz
DENKINGERINVRPTD97A-DESADV_DESADV01INVRPTD97A_to_DESADV_DESADV01.tpz
EPBINVRPTD97A-DESADV_DESADV01INVRPTD97A_to_DESADV_DESADV01.tpz
BURGKAMA GmbHINVOIC.INVOIC02-INVOIC98BINVOIC.INVOIC02_to_INVOIC98B.tpz
MANDELFOR97A-DELFOR02DELFOR97A_to_DELFOR02.tpz
AUTONEUMDELFOR97A-DELFOR02DELFOR97A_to_DELFOR02.tpz
DESADV.DESADV01-DESADV97ADESADV.DESADV01_to_DESADV97A.tpz
KRONEORDERS05-ORDERS05ORDERS05_to_ORDERS05.tpz
BILSTEIN CZQALITY93A-QALITY93AQALITY93A_to_QALITY93A.tpz
OBI ATORDERSD93A-ORDERS03ORDERSD93A_to_ORDERS03.tpz
ORDERSD93A-ORDERS05ORDERSD93A_to_ORDERS05.tpz
OBI SIORDERSD93A-ORDERS03ORDERSD93A_to_ORDERS03.tpz
ORDERSD93A-ORDERS05ORDERSD93A_to_ORDERS05.tpz
OBI DEORDERSD93A-ORDERS05ORDERSD93A_to_ORDERS05.tpz
BILSTEINQALITY93A-QALITY93AQALITY93A_to_QALITY93A.tpz

PRE-PACKAGED MAPPINGS EDIFACT
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla iş ortağımız ile birlikte 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.