e-Beyanname Çözümü

e-Beyanname Nedir? 

E-Beyanname, Vergi İdaresine bildirilmesi zorunlu tutulan beyannamelerin manuel olarak hazırlanması yerine elektronik ortamda hazırlanıp gönderilmesini sağlayan çözümdür. E-Beyanname’nin, hukuki olarak manuel yöntemlerle hazırlanan beyannameden hiçbir farkı yoktur.

e-Beyanname kullanımı zorunlu mudur? 

Evet zorunludur. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler 340, 346, 357, 367, 373 ve 376 sıra no.’lu Vergi Usul Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

e-Beyanname Çözümü Nedir? 

SAP kullanıcıları için geliştirilen e-Beyanname çözümü, kullanıcılarının beyanname süreçlerini tek bir ekran üzerinden tamamlamasına olanak sağlar. SAP sistemiyle %100 entegre çalışan bu çözüm sayesinde tüm verilerinizi SAP üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

e-Beyanname Çözümü ile hazırlamanız mümkün olan beyanname türleri şu şekildedir:

 • Katma Değer Vergisi 1 (KDV1)
 • Katma Değer Vergisi 2 (KDV2)
 • Damga Vergisi Beyannamesi
 • Form BA Beyanname
 • Form BS Beyanname
 • Muhtasar (1003A) Beyanname
 • Muhtasar (1003B) Beyanname
 • Geçici Vergi Beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Bunlara ek olarak, kanuni süresi dolmuş olan beyannameler ile düzeltme/pişmanlık talebi içeren beyannameler de elektronik ortamda hazırlanıp gönderilebilirler.

e-Beyanname Çözümünün Sağladığı Kolaylıklar

Beyannamelerinizi herhangi bir çözüm kullanmadan hazırlamanız için verilerinizi sistem üzerinden tek tek çekerek excel formatına aktarmanız ve belirtilen tarihte sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Manuel olarak beyanname oluşturmak zahmetli ve detaylı bir işlem olmasının yanı sıra, zamanınızın büyük bir bölümünü boşa harcamanıza sebep olur. e-Beyanname çözümü, SAP ve web üzerinden beyannamelerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturmanıza, göndermenize ve tüm beyannamelerinizi görüntülenmenize olanak sağlar. Dijital dönüşüm ürünlerinin çoğunda olduğu gibi e-Beyanname çözümü de size zaman kazandırmayı hedefler.

Bu çözüm sayesinde, Vergi İdaresi’ne gönderilmesi zorunlu tutulan evrakları hiç zorluk çekmeden hazırlayabilirsiniz. Beyannamelerini manuel olarak hazırlarken verilerin tek tek aktarımı aşamasında insan kaynaklı hataların oluşabilmesi çok yüksek bir ihtimaldir. Ancak, e-Beyanname çözümü, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilecek olan beyannamelerin verilerini çözüm için oluşturduğumuz web sayfamızdan otomatik olarak çeker ve BDP formatında bir paket olarak sunar. Bu çözüm sayesinde, gözden kaçırma veya dikkatsizlik sebebiyle oluşabilecek hataların önüne geçebilirsiniz.  

Tüm beyanname evraklarının Vergi İdaresi’ne gönderilmesi için belirli dönemleri bulunur ve tarihleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle beyanname oluşturma süreci otomatik olarak gerçekleşmediği sürece risklidir, beyannameyi hazırlayan kişinin tarihleri dikkatle takip etmesi gerekir. e-Beyanname çözümü, tüm beyannamelerin otomatik olarak gönderilmesini sağlar.

Referanslarımız

e-Beyanname Çözümünün Avantajları

 • SAP ile %100 entegre çalışır.
 • Tüm yasal gereklilikleri sağlar.
 • Düşük yatırım maliyeti vardır.
 • İşlemlerinizi web üzerinden gerçekleştirme imkanı sağlar.
 • İş yükünü ve maliyeti minimize eder.
 • Zamandan tasarruf edersiniz.
 • Hatalı beyannameleri düzeltmek kolay ve pratiktir.
 • İnsan kaynaklı hataları ortadan kaldırır.
 • Kullanıcı dostu ara yüzü ile kolay kullanım sağlar.
 • Beyannamelerini mali müşavir meslek mensubuna; aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler,
 • Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler,
 • Katma Bütçeli İdareler,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
 • Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri,
 • Döner Sermayeli İşletmeler,
 • Özerk Kuruluşlar,
 • Diğer Kamu Kurumları,
 • Noterler,
 •  İşletmede bağımlı olarak çalışan ve ruhsat almış meslek mensupları tarafından muhasebeye ilişkin işlemleri yerine getirilen mükellefler,
 • Yeminli Mali Müşavirlerle herhangi bir sınırlama olmaksızın tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri,
 • Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri,
 • Avukatlar,
 • Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini yapmayan ancak gelir getirici faaliyette bulunanlar,

e-Beyanname gönderebilirler.

eBeyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen mükellefler Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formunu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kullanıcı kodunun veya şifresinin unutulduğu ya da güvenlik önlemleri gereğince şifre değişikliği yapılması gerektiğinde, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir.

Beyannamenizde değişiklik olduğu takdirde Beyanname Düzenleme Programında düzeltip, güncel versiyonunu web sitesine yeniden göndermeniz gerekmektedir.

Göndermeniz gereken beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’a kadar göndermeniz gerekmektedir. Gönderim saati TRT kurumunun saat bilgisi olarak esas alınmaktadır.

Beyanname belgelerinin gönderilmesi için mutlaka belgelerin paketlenmesi gerekmektedir. Paketlenen beyannameler daha sonra gib.gov.tr web adresine yüklenmektedir. SAP e-Beyanname çözümü ile SAP sistemi üzerinden paketleri hızlıca göndermek de mümkündür. 

e-Beyannamenin hazırlanmasından sonra kanuni olarak belirlenen teslim süresinin bittiği iş günü, saat 00:00’a kadar e-beyannameler teslim edilmektedir.

Paket, beyannamelerin iletilmesini sağlayan bir araç olduğu için bu tarz bir sınırlaması yoktur. Farklı vergilere, farklı dönemlere, farklı mükelleflere ve farklı vergi dairelerine ait beyannamelerin aynı pakette gönderilmesi mümkündür.

Mükellef, tek bir beyanname gönderse bile beyannameleri paket içinde göndermek zorundadır.

Hatalı olarak gönderilen veya düzenlenen beyannameler için elektronik ortamda düzeltme beyannamesi hazırlanmaktadır. Mükellef, düzeltme beyannamesi hazırlamak için Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden Düzeltme Dilekçesi doldurmalıdır. Ardından, e-beyannamedeki hata ve eksiklikleri bildiren Düzeltme Beyannamesini hazırlamalıdır. Eğer, iki beyanname arasındaki fark, vergi farkıysa bu farkla ilgili tahakkuk fişi kesmelidir.

Elektronik beyanname ile mükelleflerin gönderebileceği bazı belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Muhtasar Beyanname
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi
 • Banka Muameleleri Vergisi
 • Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Noter Harçları Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Muhtasar Beyanname
 • KDV Beyannamesi
 • Geçici Vergi Beyannamesi
 • Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Damga Vergisi Beyannamesi
 • BA / BS Formları

Gönderilmiş olan iki beyannamede hatasız ve onay bekliyor durumda ise beyannamenin birinin onaylanabilmesi için biri iptal edilmelidir.

MDP Group tarafından geliştirilen e-Beyanname çözümü, SAP ile tam entegre olarak çalışmaktadır. Bu sebeple çözümümüz, SAP sistemi kullanan e-beyanname mükellefleri için uygundur. 

e-Beyanname Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla iş ortağımız ile birlikte 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.