e-İrsaliye Çözümü

e-İrsaliye Kimler İçin Zorunludur? 

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yayımladığı son düzenleme itibarıyla, e-İrsaliye düzenlenebilmesi için alıcıların e-İrsaliye mükellefi olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ise zorunlu hale getirilmiştir:

 • 2021 ve müteakip hesap dönemlerine ait 10 milyon TL ciro haddi,
 • EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil),
 • Alkollü içecek, meşrubat veya tütün ürünleri üretenler/ithal edenler,
 • Maden kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri,
 • Şeker üreticileri,
 • Demir ve çelik ile demir veya çelikten üretilen ürünlerin ithalini veya ihracını yapanlar,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

e-İrsaliye Çözümü Nedir?

SAP kullanıcıları için geliştirilen e-İrsaliye çözümü ile e-İrsaliyelerinizi SAP sisteminiz üzerinden gönderebilir, çıktısını alabilir, gönderdiğiniz e-İrsaliyeleri görüntüleyebilir, ve alıcıdan gelen kabul/ret/kısmi kabul/iade geri dönüşünün takibini sağlayabilirsiniz. SAP sisteminizden e-İrsaliyesini oluşturmak istediğiniz sevkiyat belgelerini seçtikten sonra sistem, alıcının e-İrsaliye kullanıcısı olup olmadığını saptar. Alıcı e-İrsaliye uygulamasını kullanıyorsa, oluşturduğunuz e-İrsaliye alıcının uygulamasına yönlendirilir. Alıcı e-İrsaliye uygulamasını kullanmıyorsa, sistem e-İrsaliye’yi GİB’in belirlediği bir torba hesaba (sanal hesap) gönderir. Alıcı, GİB portal üzerinden kendisine gelen e-İrsaliyeyi görüntüleyebilir, çıktısını alabilir ve kabul/ret/kısmi kabul/iade şeklinde geri dönüşte bulunabilir.

Yol denetimlerinde şoförlerin e-İrsaliye’nin elektronik versiyonunu veya üzerindeki karekod-barkod olan kâğıdı yetkililere sunabilirler. Denetim memurları mevcut cihazları ile karekod veya barkodu okutarak e-İrsaliye ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilirler. Bu sayede yol denetimi daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.

e-İrsaliye Çözümünün Sağladığı Kolaylıklar

 • SAP ile %100 entegre olarak çalışmaktadır.
 • e-İrsaliyelerinizin takip sürecini kolaylaştırır.
 • Fiziki arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır ve geçmiş irsaliyelere erişim kolaylığı sağlar.
 • Dağıtım ve denetim süreçlerini hızlandırır, sevk süreçlerini pratik hale getirir, verimliliği arttırır.
 • Mağazalar arası mutabakat süreçlerini kolaylaştırır.
 • e-Fatura veya e-Arşiv uygulamalarıyla birlikte faturalama süreçlerinin dijitalleşmesine katkıda bulunur.
 • Baskı, kargo gibi süreçleri ortadan kaldırır; zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

SAP ile uyumlu MDP e-İrsaliye çözümü, kullanıcılarına Doğrudan Entegrasyon ve Özel Entegratör özellikleri arasında seçim yapma şansı sunar. Doğrudan entegrasyon özelliğini seçen kullanıcılar oluşturulan e-İrsaliye’yi yasal sevkiyata başlamadan önce Başkanlık Bilgi İşlem Sistemi’ne başarılı bir şekilde ulaştırmalıdır. Özel entegrasyon kullanıcılarının e-İrsaliye’lerini özel entegratöre iletmeleri yeterlidir.

Referanslarımız

e-İrsaliye, ticari bir malın taşınması ve sevki sürecinde kullanılması gereken irsaliye belgesinin elektronik ortamda hazırlanmış halidir. Sevk İrsaliyesinde bulunması gereken bilgilere ek olarak, e-İrsaliyede sevkiyatı gerçekleştiren aracın plaka ve şoför bilgileri veya taşımayı yapan kargo firmasının bilgileri de yer almalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan kanun ve mevzuatlar çerçevesinde kağıt irsaliye ile aynı hukuki nitelikte olan ancak dijital ortamda düzenlenip alıcının posta kutusuna gönderilip, alıcının malları kabul veya red durumunu bildiren yanıtının yine aynı uygulama üzerinden satıcıya bildirildiği bir uygulamadır.

 •  e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı soyadı, ticaret unvanı, adres, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • e-İrsaliyenin düzenlendiği tarih ve belge numarası,
 • Alıcının adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, eğer varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Taşınan malın türü (nevi) ve miktarı,
 • Saat ve dakika olarak düzenlenmiş fiili sevk zamanı,

e-İrsaliye üzerinde bulunması gereken bilgilerdir.

e-İrsaliye malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından düzenlenir. Taşınacak olan mal bir kargo ya da lojistik firması bünyesinde bulunan depolardan sevk edilecekse e-İrsaliye malı taşıyan lojistik firması tarafından da düzenlenebilecektir.

e-Fatura mükellefi olan ve 2022 ve müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon TL'nin üzerindeki brüt satış hasılatına sahip olan tüm mükelleflerin e-irsaliyeye geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Sevkiyatı gerçekleştiren kişinin e-İrsaliye çıktısını araçta bulundurması gerekmektedir.

Mükellefler, e-irsaliye uygulamasına ilk kez dahil oldukları ayın sonuna kadar kâğıt irsaliye düzenleyip alabilirler. Ancak, bu sürenin sonunda tamamen e-irsaliye düzenlemeleri gerekmektedir.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer e-belge mükellefi kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerinde meydana gelebilecek teknik arızalar, güvenlik kesintileri veya bu sistemlerde planlanan bakımlar,
 • İspatlanması şartı ile, mükelleflerin veya özel entegratörlerin bilgi işlem sisteminde meydana gelen arızalar, kesintiler veya bakımlar, ispatlanması gereken durumlar,
 • Mali mührün ya da e-imzasının arızalanması ya da çalınması durumunda, yeni bir mali mühür veya e-imza alınana kadar,
 • Bakanlık veya GİB tarafından yayımlanan bir tebliğe göre, özel durumlar nedeniyle e-belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesine izin verildiği durumlarda e-irsaliye matbu olarak düzenlenebilmektedir.

Düzenleme yöntemi olarak birbirinden farklı olsa da hukuki açıdan e-irsaliye ile kâğıt irsaliye aynı niteliklere ve geçerliliğe sahiptir.

E-İrsaliye sistemi, alıcı tarafından tam kabul veya kısmi kabul yanıtlarının verilmesine olanak sağlamaktadır. Ancak, ancak fiili sevk tarihi geçmiş olan e-İrsaliye, fiziksel teslimat koşullarının başlamış veya tamamlanmış olması ve irsaliyenin işlevini yerine getirmiş olması durumunda reddedilemez.

Alıcıların gönderilen e-İrsaliyeye 7 gün içinde yanıt vermeleri gerekmektedir. Yanıtlanmamış e-irsaliyelerin durumu “Kabul” olarak değerlendirilmektedir.

E-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir. Ancak, ürün sevk edilmeden önce e-irsaliye içeriğinin, malın içeriğinin ya da alıcının hatalı olduğu tespit edildiğinde, tüm içeriğe “irsaliye yanıtı” ile “ret” yanıtı verilebilir.

Ürünlerin iadesi ve geri taşınması için e-irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. İade edilmek istenen ürünün e-irsaliyesini taşıma işlemini gerçekleştirecek olan tarafın düzenlemelerini yapması gerekmektedir.

Kağıt irsaliyeden dönüştürülen e-irsaliye dışında eski tarihli bir e-irsaliye düzenlenmesi mümkün değildir.

Herhangi bir zaman kısıtlılığı yoktur. e-İrsaliye tarihi ile fiili sevk tarihi arasındaki zaman aralığı taraflar arasındaki anlaşmaya ve lojistik imkânlara bağlı olarak belirlenmektedir.

e-İrsaliye Çözümünün Avantajları

 

Hızlı sevkiyat

 

Yüksek izlenebilirlik

 

Elektronik arşivleme

 

Yasalara uyum

e-İrsaliye Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla iş ortağımız ile birlikte 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.