Sürekli İyileştirme Çözümü

İşletmenizin Potansiyelini Ortaya Çıkarın!

Mavi yaka & beyaz yaka çalışan yapısına uyumlu Sürekli İyileştirme Çözümümüz; öneri, kaizen, 5S ve ramak kala süreçlerinin dijital olarak yönetilmesini ve ölçümlenmesini sağlamaktadır. Web, mobil ve QR kodlar aracılığıyla sahadan çalışan geri bildirimlerinizi toplayabilir ve süreçlerinizde maksimum verimliliğe erişebilirsiniz.

Sürekli İyileştirme Platformu
Öneri Sistemi

Kurumsal Öneri Sistemi

Kurumsal Öneri Sistemi modülü ile çalışanlar işletmeye inovasyon sağlayacak fikirlerini dijital olarak paylaşabilmektedir. Öneri bildirimi yapıldıktan sonra tüm süreçler öneri paydaşları tarafından "Öneri Detay" ekranı üzerinden takip edilebilmektedir. Ayrıca işletmeler öneri süreçleri için platformda çeşitli ödül tanımlamaları yaparak öneri paylaşan çalışanlarını ödüllendirebilmektedir.

Kaizen Çözümü

İyileştirme süreçlerini dijital ortamda yönetmek için sunduğumuz Kaizen çözümü, sistematik ve ölçülebilir şekilde ilerlemeye imkan tanır. Paydaşlar, sürecin her aşamasını platform üzerinden takip edebilirler ve sorumlular iyileştirme sürecinin maliyetini ve beklenen çıktılarını kolayca ölçümleyebilirler.

Kaizen Çözümü
Ramak Kala Çözümü

Ramak Kala Yönetimi Çözümü

Ramak kala yönetimi çözümü, işletmedeki potansiyel riskleri hızlı bir şekilde ilgili makamlara bildirerek İSG açısından tehlike oluşturan unsurların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır ve çalışanların güvenliği için destek sağlamaktadır.

5S Süreci ve Denetimleri

5S süreçlerinin yönetilmesini, dijital olarak kayıt altına alınması ve raporlanmasını sağlamaktadır.

 • Tüm alanlardaki 5S süreçleri hakkında merkezi ve gerçek zamanlı bilgiler,

 • KPI ve eylem planlarınızla ilgili bilgi,

 • Performans raporları.

5S Süreci

Kaizen, kelime anlamıyla “iyi yönde değişim” anlamına gelen Japonca bir terimdir. Sürekli iyileştirme, ürünleri, hizmetleri veya süreçleri iyileştirmek için devam eden bir çabadır. Zaman içinde küçük artımlı değişiklikler yapmaya, sonuçları ölçmeye ve ardından sonuçlara göre daha fazla iyileştirme yapmaya odaklanmaktadır. Amacı, daha iyi süreçler, ürünler, hizmetler yaratan ve müşteri memnuniyetini artıran bir sürekli iyileştirme döngüsü yaratmaktır.

Sürekli iyileştirme, ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde sürekli iyileştirme yapmaya odaklanan bir süreçtir. İşletmelerin iyileştirme alanlarını belirlemelerine, iyileştirme stratejileri geliştirmelerine ve çabalarının sonuçlarını ölçmelerine yardımcı olmaktadır. Bu sayede işletmeler değişen müşteri ihtiyaçlarına ve pazar koşullarına hızla yanıt verebilir hale gelmektedir. Bu, işletmenin pazarda rekabetçi kalmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini, verimliliğini ve kârlılığını artırmaktadır.

Sürekli iyileştirmenin temel unsurları, iyileştirme fırsatlarını belirlemek, çözümler geliştirmek, çözümleri uygulamak, ilerlemeyi ölçmek ve izlemektir.

Sürekli İyileştirme (Kaizen), iş süreçlerinden üretime ve müşteri ilişkilerinden personel yönetimine kadar her alanda etkinliği arttırmak için kullanılmaktadır. İşletmelerin Kaizen kültürü oluşturması ve uygulaması için izlemesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir;

 • Çalışanların fikir ve önerilerini paylaşması teşvik edilmelidir.
 • Bir iyileştirme alanı belirlenmeli ve iyileştirmeleri uygulamak için plan geliştirilmelidir.
 • İyileştirme sürecini takip edecek ve bu sürece odaklanacak bir ekip kurulmalıdır.
 • Temel bir performans metriği oluşturulmalıdır.
 • Geliştirilen plan, iyileştirme alanına küçük değişimler şeklinde uygulanmalıdır.
 • Sonuçlar test edilmeli ve izlenmelidir.
 • Gerçekleşen başarılar kutlanmalı ve çalışanlar sürece katılmaları için teşvik edilmelidir.
 • Sürekli iyileştirme, sürekli olarak devam etmelidir.

Bireysel Öneri Sistemi veya Çalışan Öneri sistemi, işletmelerin çalışanlardan ve diğer paydaşlardan öneriler istemek, almak, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek için kullandığı bir sistemdir. Çalışanlar ve üst yönetim arasında iletişimi sağlamakta, her çalışana söz hakkı tanımaktadır. Öneri sistemleri, çalışanların katılımını ve yaratıcılığını teşvik etmek ve işletmenin performansını artırabilecek yeni süreç ve ürünleri belirlemek için işletmelere yardımcı olmaktadır.

 • Öneri sistemi, çalışanlara fikirlerinin değer verildiğini göstererek çalışan motivasyonunu artırmaktadır.
 • Motivasyonu artan çalışanın şirkete olan bağlılığı artmakta ve işlerinde daha verimli çalışmaktadır.
 • Öneri Sistemi, çalışanları alışılmışın dışında düşünmeye, yeni fikirler ve çözümler bulmaya teşvik etmektedir.
 • Çalışanları yeni çözümler ve fikirler üretmeye teşvik eden bir öneri sistemi, müşteri memnuniyetinin artmasına yardımcı olur.

Başarılı bir öneri sisteminin anahtarı, bir katılım ve iş birliği kültürü yaratmaktır. Çalışanları fikirlerini paylaşmaya ve başkalarının fikirleri hakkında geri bildirimde bulunmaya teşvik etmek önemlidir.

Çalışanları katkılarından dolayı takdir etmek ve ödüllendirmek, çalışanların teşvik edilmesi konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sistemin şeffaf olması ve süreçle ilgili iletişimin açık ve sık olması gerekmektedir. Bu sayede, en iyi fikirleri değerlendirmek ve uygulamak için verimli bir süreç oluşturmak mümkün hale gelmektedir. 

 

Öneri sistemi, sürekli iyileştirme sürecinde güçlü bir araçtır. Çalışanların görüşlerini dile getirebilecekleri ve yönetim tarafından gözden kaçmış olabilecek iyileştirme önerilerinde bulunabilecekleri bir platform sağlamaktadır.

Bu sayede çalışanlara, süreçleri kolaylaştırmaya, maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olabilecek fikir ve önerileri öne sürmeleri için bir yol sağlamaktadır. Ayrıca çalışanları yaratıcı düşünmeye ve fikirlerini sahiplenmeye teşvik etmektedir. Çalışanları iyileştirme sürecine aktif olarak dahil eden öneri sistemi, daha verimli ve etkili bir iş yeri ile sonuçlanan bir iş birliği ve yenilik ortamının geliştirilmesini sağlamaktadır.

Ramak kala, bir yaralanma, hastalık veya hasarla sonuçlanmayan ancak sonuçlanma potansiyeli olan bir olaydır. Bu tür olaylar genellikle, durum ele alınmazsa gelecekte bir kaza olabileceğine dair bir uyarı işareti olarak görülmektedir.

Ramak Kala Raporlama Modülü, işletmelerin güvenliğini arttırmak ve çevresel tehlikeleri yönetmek için potansiyel tehlikeleri tespit edip, incelemeler yapıp, çözümler üretmeyi sağlayan bir modüldür. Modül sayesinde, işletmelerde oluşabilecek ramak kalalarının belirlenmesi, gözetim altına alınması ve yönetilmesi mümkün olmaktadır.

5S Yöntemi, temiz ve düzenli bir iş yeri oluşturmak ve sürdürmek için tasarlanmış bir sistemdir. Amacı, israfı ortadan kaldırmak, verimliliği artırmak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı yaratmaktır.

5S Metodolojisi, her biri "S" harfiyle başlayan beş Japonca kelimeden oluşur: Seiri (sıralama), Seiton (sıralama), Seiso (parlatma), Seiketsu (standartlaştırma) ve Shitsuke (sürdürme). Bu beş adım birlikte organizasyonu, temizliği, disiplini ve standardizasyonu vurgulamaktadır. 5S Metodolojisi, temiz, düzenli ve üretken bir ortamın sağlanmasına yardımcı olduğu için her iş yeri için değerli bir araçtır.

Sürekli İyileştirme Çözümü, Öneri Sistemi, Kaizen Çözümü ve Ramak Kala Modülü olmak üzere üç çözümü tek platformda sunan bir sistemdir. Web, mobil uygulama ve QR kodlar sayesinde sisteme erişim kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu sayede çalışanlar, iyileştirme alanları, potansiyel tehlikeler, iş süreçlerine ilişkin geri bildirimlerini zamandan ve mekândan bağımsız olarak paylaşabilmekte ve kaizen sürecine her an destek olabilmektedir. Çalışanlar tarafından sağlanan geri bildirimler ise yetkili kişiler tarafından değerlendirilmekte, analiz edilmekte ve uygulanabilir olanlar hayata geçirilmektedir.

Kısacası, Sürekli İyileştirme Çözümü işletmelerin sürekli iyileştirme kültürü oluşturması, verimliliklerini ve kârlılıklarını artırması için gerekli olan tüm çözümleri bir araya getirmekte ve sürecin tek platformdan kolaylıkla yürütülmesini sağlamaktadır. 

Sürekli İyileştirme Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla işletme için 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.