e-Defter Çözümü

e-Defter Nasıl Çalışır?  

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarına uygun olarak tutulan e-Defterler elektronik olarak kaydedilir, böylece kayıtların değişmezliği ve güvenilirliği garanti altına alınır. Şahıslar için elektronik imza, tüzel kişiler için ise mali mühür gibi uygulamalar yer almaktadır. 

Firmaların e-Defter uygulamasına geçtikten sonra muhasebe kayıtlarının içeriğini GİB’e gönderme zorunluluğu ortadan kalkar. Bunun yerine özet olarak kabul edilen ve berat denilen bilgiler GİB’e iletilir.

e-Defter Çözümü Nedir? 

SAP kullanan firmalar için geliştirilen e-Defter çözümü, muhasebe kayıtlarının büyük defter ve yevmiye defteri kullanmaksızın, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen format ve standartlara uygun bir şekilde dijital ortamda düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

Referanslarımız

e-Defter Çözümünün  Avantajları

 • SAP ile %100 entegre çalışır.
 • Tüm yasal gereksinimleri karşılar.
 • Düşük yatırım maliyeti vardır.
 • Muhasebe kayıtlarınızı tek portal. üzerinden düzenleyebilirsiniz ve yönetebilirsiniz.
 • 10 yıllık yasal süre boyunca dijital olarak arşivleme imkânı sağlar.
 • Noter onay zorunluluğu yoktur.
 • Kayıtları gün, hafta ve aya göre filtreleme imkânı bulunur.
 • Kayıtlarda düzeltme yapma işlemi hızlı ve kolaydır.
 • Belgeler uluslararası standartlara uygun formatta düzenlenir.
 • Çevre dostu bir e-dönüşüm çözümüdür
 • Operasyonel iş yükünü ve maliyeti minimize eder.
 • MDP ekibi size başvuru dokümanlarınızın hazırlanması, gönderilmesi ve başvuru takip süreci konusunda destekte bulunur.

e-Defter, firmalar için tutulması zorunlu olan büyük defter (defter-i kebir) ve yevmiye defterlerinin Vergi Usulleri Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) yönetmeliklerine uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması ve elektronik ortamda muhafaza edilmesidir. Bu sayede, muhasebe kayıtlarının denetleme işlemlerinin de elektronik ortamda gerçekleştirilmesi mümkündür. e-Defter uygulamasına geçen firmaların, ticari defter kapanış tasdiki onayını takiben, çıktı olarak yevmiye defteri ve büyük defter kullanma zorunlulukları ortadan kalkar.

Başkanlık tarafından belirlenen standartları göz önünde bulundurularak, Başkanlığın Malihrü ile onaylanmış elektronik dosya halinde, tebliğde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda oluşturulan defterlere ilişkin bilgiler içeren elektronik dosyadır.

XBRL olarak bilinen eXtensible Business Reporting Language (Genişletilebilir İş Raporlama Dili) teknolojisi, defterlerin elektronik olarak hazırlanabilmesi için XML formatında bir standart olarak kullanılmaktadır ve bu standart uluslararası olarak kabul edilmektedir.

2021 hesap dönemi için cirosu 4 milyon TL üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura uygulamasına, 1 Ocak 2023 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapması zorunludur.

Ayrıca e-Defter uygulamasının sağladığı kolaylıklardan faydalanabilmek adına kullanıcılar e-Defter uygulamasına gönüllü olarak da geçiş yapılabilir.

Evet, mükelleflerin gönüllü olarak e-defter uygulamasına geçme hakkı vardır.

e-Fatura sistemine zorunlu olarak geçen mükelleflerin, e-defter sistemine de zorunlu olarak geçmesi gerekmektedir. Ancak mükellefin e-faturaya geçme zorunluluğu bulunmuyorsa, e-deftere de geçmek zorunda değildir.

Geçmişte e-defter uygulamasına geçmenin ön koşulu, e-fatura mükellefi olmaktı. Ancak yapılan değişikliklerle bu koşul kaldırılmıştır. Kısacası, e-Fatura kullanıcısı olmayan mükellefler isteğe bağlı olarak e-defter kullanabilmektedir.

Hayır, defterlerini elektronik ortamda tutmaya başlayan mükellefler, defterlerini kâğıt olarak tutamazlar.

Hayır, e-defter sistemine geçiş yaptıktan sonra muhasebe kayıtlarının içeriğinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesine gerek yoktur. E-Defter beratının GİB’e gönderilmesi yeterli olmaktadır.  

E-Defter beratının yasal süresi dolmadan, e-defterdeki hataların düzeltilmesi mümkündür. XAncak burada GİB tarafından mükellefler için tanınan yasal değişiklik süresine dikkat edilmelidir. Süre geçmediği takdirde yapılası gereken, sistemdeki hatalı defter beratını silip, yerine düzeltilen defter beratını yüklemektir.

e-Defter başvuruları, e-defter resmi internet sitesi üzerinden başvuru formu ve taahhütname doldurularak yapılmaktadır. Gerçek kişi iseniz form ve taahhütnameyi e-imza ile imzalamanız; tüzel kişi iseniz başvuruyu yapan kuruma ait mali mühür ile belgeleri onaylamanız gerekmektedir. Aynı zamanda aşağıdaki belgelerin ve adımların da başvuru sırasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir;

 • Zaman damgası veya mali mühür
 • GİB uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olunması,
 • Mükellefin ait olduğu mevcut programın e-defter formatına göre güncellenmesi,
 • e-Defter mükellef tarafından saklanacaksa, uygun bir arşivleme opsiyonunun tercih edilmesi gerekmektedir.

e-Defter Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla iş ortağımız ile birlikte 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.