SAP e-Muhasebe Fişi Çözümü

e-Muhasebe Fişi Nedir?

Muhasebe fişi; muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine işlenmeden önce kaydedildiği, yevmiye bilgilerini içeren ve yetkili kişiler tarafından imzalanan yazılı belgedir. Elektronik Muhasebe Fişi ise içeriği ve yapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen formatta elektronik ortamda oluşturulmuş muhasebe fişidir.

 

SAP E-Muhasebe Fişi Çözümü Nedir?

MDP Group tarafından sunulan bu çözüm sayesinde, elektronik muhasebe fişi hazırlamak isteyen kullanıcılar, faturalarını SAP üzerinden birkaç adımda oluşturup gönderebilirler, SAP sistemi üzerinde arşivleyebilir istediği zaman geçmişte adına kesilen muhasebe fişlerini görüntüleyebilirler.  

SAP  e-Defter kullanıcılarının elektronik ortamda oluşturduğu e-Defter ve berat dosyalarına ek olarak, Muhasebe Fişleri’ni de kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesi zorunludur. Kullanıcılar MDP SAP e-Muhasebe Fişi uygulamasını kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde e-Muhasebe fişlerini elektronik ortamda saklayabilir, muhafaza edebilirler.  

 

SAP E-Muhasebe Fişi Nasıl Çalışır?

MDP SAP e-Muhasebe Fişi uygulaması, muhasebe fişlerinizi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından istenilen dosya formatında saklamanıza imkan sağlar. İstenildiğinde e-Muhasebe Fişlerinize kolay bir şekilde erişebilirsiniz. 

SAP sisteminizden sadece 2 adımda muhasebe fişlerinizi, ister tek tek, ister gün bazında toplu olarak dosyalayabilir, Mali Mühür imzalı ve zaman damgalı bir şekilde elektronik ortamda saklayabilirsiniz. 

 

E-Muhasebe Fişi Zorlunlu mudur?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 4.4.1 / (a) fıkrasında “e-Defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişleri ise kağıt ve/veya elektronik ortamda, istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmek zorundadır.” ifadesi yer almaktadır. Buna göre e-Defter uygulamasına tabi mükelleflerin muhasebe fişlerini kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesi zorunludur. Dileyen mükellefler eskiden olduğu gibi muhasebe fişlerini kağıt ortamda düzenlemeye ve muhafaza etmeye devam edebilirler. 

 

SAP E-Muhasebe Fişi Çözümünün Avantajları

 • Mali Mühür ile garanti altına alınması halinde elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinizi kağıt olarak saklanmanıza gerek kalmaz. 
 • Muhasebe Fişlerinizi kağıt ortama göre çok daha kolay bir şekilde elektronik ortamda saklarsınız. 
 • İstenildiğinde çok daha hızlı ve pratik bir şekilde dilediğiniz muhasebe fişlerine erişebilir ve elektronik ortamda ibraz edebilirsiniz. 
 • Yazıcı, toner ve kağıt maliyetlerinden tasarruf sağlarsınız. 

e-Muhasebe Fişi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Elektronik Muhasebe Fişi (e-Muhasebe Fişi) nedir?

Muhasebe fişi; muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yevmiye bilgilerini içeren  ve yetkili kişiler tarafından imzalanan belge olarak tanımlanmaktadır. Elektronik Muhasebe Fişi ise içeriği ve yapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlelen formatta elektronik ortamda oluşturulmuş Muhasebe Fişi’dir.

2. Elektronik Muhasebe Fişi uygulaması, e-Defter uygulamasından farklı bir konu mudur?

Evet. Elektronik Muhasebe Fişi, Muhasebe uygulamasında kaydedilen her bir fişin, elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından istenilen dosya formatında elektronik imzalı ve zaman damgalı bir şekilde oluşturulması ve saklanması’dır. E-Defter uygulaması ise kaydedilen bu muhasebe fişlerinin farklı yapılarda tasnif edilerek Yevmiye ve Kebir defteri şeklinde bir araya getirilmesi, beratların oluşturulması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemlerine gönderilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

3. Elektronik Muhasebe Fişi uygulaması zorunlu mudur?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 4.4.1 / (a) fıkrasında “e-Defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişleri ise kağıt ve/veya elektronik ortamda, istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmek zorundadır.” ifadesi yer almaktadır. Buna göre e-Defter uygulamasına tabi mükelleflerin muhasebe fişlerini kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesi zorunludur. Dileyen mükellefler eskiden olduğu gibi muhasebe fişlerini kağıt ortamda düzenlemeye ve muhafaza etmeye devam edebilirler.

4. Elektronik Muhasebe Fişi uygulamasının avantajları nelerdir?

 • Yazıcı, toner ve kağıt maliyetlerinden tasarruf sağlarsınız.
 • Muhasebe Fişlerinizi kağıt ortama göre çok daha kolay bir şekilde elektronik ortamda saklarsınız.
 • İstenildiğinde çok daha hızlı bir şekilde dilediğiniz muhasebe fişlerine erişebilir ve elektronik ortamda ibraz edebilirsiniz.

5. Elektronik Muhasebe Fişinde hangi bilgiler bulunmalıdır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ uyarınca elektronik ortamda düzenlenecek muhasebe fişlerinde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

 • Mükellefin Adı/Soyadı veya Unvanı ile VKN veya TCKN’si
 • Fişin Türü (Tahsil/Tediye/Mahsup)
 • Fişin Düzenleme Tarihi (Gün/Ay/Yıl)
 • Fişin Düzenleme Zamanı (Saat ve Dakika)
 • Fişin Numarası (Müteselsil sıra numaralı olarak takip edilmelidir)
 • Fişin Ait Olduğu Yevmiye Madde Numarası
 • Borçlu Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)
 • Borçlu Hesabın Adı (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Adıyla birlikte)
 • Borçlu Hesabın Tutarı
 • Alacaklı Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)
 • Alacaklı Hesabın Adı (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Adıyla birlikte)
 • Alacaklı Hesabın Tutarı
 • Fişin Borç Toplamı
 • Fişin Alacak Toplamı
 • Fişin Sayfa Numarası (İlgili Sayfa No / Toplam Sayfa No şeklinde)
 • Alacaklı ve Borçlu Hesaplar Bazında Açıklama
 • Fişi Onaylayanın Adı Soyadı – İmzası

6. Her bir muhasebe fişini ayrı bir doküman olarak mı saklamak zorundayım?

Hayır. Aynı tarihe ait muhasebe fişleri aynı elektronik dosya içinde topluca elektronik ortamda bir araya getirilerek saklanabilir.

7. Elektronik Muhasebe Fişlerinin Mali Mühür yada NES ile imzalanması zorunlu mudur?

Evet. Elektronik Muhasebe Fişleri;

 • Defter kayıtlarının mükellefle düzenlenen aracılık ve sorumluluk sözleşmelerine istinaden serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından gerçekleştirildiği durumlarda serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle,
 • Defter kayıtlarının mükellefin kendisi veya işletmesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavir unvanına haiz meslek mensubu tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ise mükellefin kendisi veya işletme bünyesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle,

ve zaman damgalı şekilde imzalanmak zorundadır.

8. Zaman damgası zorunlu mudur?

Evet. Elektronik Muhasebe Fişleri zaman damgalı şekilde imzalanmak zorundadır.

9. Oluşturduğum Elektronik Muhasebe Fişlerini şirket bünyemizdeki bilgi işlem altyapısında saklayabilir miyim?

Evet. Elektronik Muhasebe Fişlerinizi, gerektiğinde ibraz edebilecek şekilde şirket bünyenizdeki bilgi işlem altyapınızda saklayabilir, muhafaza edebilirsiniz.

10. E-Defter kapsamında Yevmiye ve Kebir defterlerini elektronik ortamda oluşturan firmalar ayrıca muhasebe fişlerini de kağıt yada elektronik ortamda saklamak zorunda mıdır?

Evet. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 4.4.1 / (a) fıkrasında e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-Defter ve berat dosyaları ile birlikte “Muhasebe Fişleri”ni de kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

SAP e-Muhasebe Fişi Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

SAP kullanan firmalara özel geliştirdiğimiz ve SAP’nin standart fonksiyonlarını tamamlayıcı özelliklere sahip ürünümüzle ilgili teklif alın

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.