e-Muhasebe Fişi Çözümü

e-Muhasebe Fişi Nedir?

Elektronik Muhasebe Fişi, içeriği ve yapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen formatta, elektronik ortamda oluşturulmuş muhasebe fişidir. Muhasebe işlemleri yevmiye defterine işlenmeden önce, yevmiye bilgilerini içeren e-Muhasebe Fişi, Mali Mühür ile zaman damgalı bir şekilde imzalanır. Mükellefler, e-Muhasebe Fişlerini muhafaza ve ibraz etmekle yükümlülerdir.

Muhasebe Fişi Türleri Nelerdir?

Temelde 3 adet muhasebe fişi bulunmaktadır:

·       Tahsil Fişi: Tahsil fişi, bir işletmenin kasasına nakit girdilerinin nereden geldiğini ve hangi hesaba kayıt edileceğini göstermek için düzenlenen fiştir.

·       Tediye (Ödeme) Fişi: Bir işletmenin kasasından nakit çıktılarının nereye, neden ödendiğini ve hangi hesaba borç olarak kayıt edileceğini göstermek için düzenlenmektedir.

·       Mahsup Fişi: Kasa ile ilgili olmayan işlemler için düzenlenmektedir.

e-Muhasebe Fişi Zorunlu mudur?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 4.4.1 / (a) fıkrasına göre,

e-Defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişleri ise kağıt ve/veya elektronik ortamda, istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmek zorundadır.

e-Defter uygulamasına tabi mükelleflerin muhasebe fişlerini kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza edebilirler. E-Muhasebe Fişinin bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber, Vergi Usul Kanunu'na göre mükelleflerin muhasebe kayıtlarını 10 gün içerisinde yasal defterlerine aktarmaları gerekirken, e-Muhasebe Fişi şeklinde oluşturulan defter kayıtları 45 gün içerisinde aktarılabilir.

e-Muhasebe Fişi çözümü ile e-Muhasebe Fişlerinizin muhafazasını ve ibrazını özel entegratöre gerek duymadan SAP ile yönetin.

e-Muhasebe Fişi Çözümü Nedir?

e-Muhasebe Fişi çözümü, SAP ile %100 entegre geliştirilmiş, kullanıcıların elektronik muhasebe fişi işlemlerini SAP sistemi üzerinden yönetebildikleri bir çözümdür. Kullanıcılar e-Muhasebe Fişlerini SAP üzerinden oluşturabilir, gönderebilir, arşivleyebilir ve geçmiş e-Muhasebe Fişlerini görüntüleyebilirler. Böylece SAP ile çalışan firmaların, e-Muhasebe Fişi veya e-Defter oluşturabilmeleri için, herhangi bir dosya indirmelerine, yüklemelerine, veya manuel olarak veri girmelerine gerek kalmaz. e-Muhasebe Fişi çözümü özel entegratörden bağımsız çalışır.

Sistem, belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından istenilen formatta, Mali Mühür imzalı ve zaman damgalı şekilde oluşturur ve muhafazasını sağlar. Geçmiş e-Muhasebe Fişlerini günlük, haftalık ve yıllık filtrelemek ve dosyalamak mümkündür.

Ayrıca SAP kullanıcısı olmayan, fakat SAP üzerinden oluşturulmuş e-Muhasebe fişlerini görüntülemesi gereken kullanıcılar Non-SAP arayüz portalinden Admin kullanıcı tarafından eklenerek sisteme giriş yaptığında oluşturulmuş e-Muhasebe fişlerini görüntüleyip, aynı zamanda zipli bir şekilde indirebilmektedir.

e-muhasebe fişi

e-Muhasebe Fişi Çözümünün Avantajları

 • Matbu evrak çıktısı almanıza gerek kalmaz. Yazıcı, toner ve kağıt maliyetlerinden tasarruf sağlarsınız.
 • e-Muhasebe Fişlerinizin arşivinize SAP sisteminiz üzerinden erişebilir, elektronik ortamda ibraz edebilirsiniz. 
 • e-Muhasebe Fişleri çoğunlukla dakikalar içerisinde oluşturulur (fiş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir).
 • Özel entegratöre gerek duymazsınız.
 • Manuel veri girişi yapmanıza gerek kalmaz; e-Muhasebe Fişleriniz Hazine ve Maliye Bakanlığı'na uygun formatta otomatik olarak düzenlenir.
 • Sistem hızlı çalışır. Günlük e-Muhasebe Fişi belgeleriniz birkaç dakika içerisinde oluşur, XML veya PDF dosyası olarak indirilebilir.

e-Muhasebe Fişi Çözümü
Sıkça Sorulan Sorular

Evet. Elektronik Muhasebe Fişi, Muhasebe uygulamasında kaydedilen her bir fişin, elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından istenilen dosya formatında elektronik imzalı ve zaman damgalı bir şekilde oluşturulması ve saklanmasıdır. E-Defter uygulaması ise, kaydedilen bu muhasebe fişlerinin farklı yapılarda tasnif edilerek, Yevmiye ve Kebir defteri şeklinde bir araya getirilmesi, beratların oluşturulması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine gönderim süreçlerini kapsamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ uyarınca elektronik ortamda düzenlenecek muhasebe fişlerinde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Mükellefin Adı/Soyadı veya Unvanı ile VKN veya TCKN’si
 • Fişin Türü (Tahsil/Tediye/Mahsup)
 • Fişin Düzenleme Tarihi (Gün/Ay/Yıl)
 • Fişin Düzenleme Zamanı (Saat ve Dakika)
 • Fişin Numarası (Müteselsil sıra numaralı olarak takip edilmelidir)
 • Fişin Ait Olduğu Yevmiye Madde Numarası
 • Borçlu Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)
 • Borçlu Hesabın Adı (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Adıyla birlikte)
 • Borçlu Hesabın Tutarı
 • Alacaklı Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)
 • Alacaklı Hesabın Adı (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Adıyla birlikte)
 • Alacaklı Hesabın Tutarı
 • Fişin Borç Toplamı
 • Fişin Alacak Toplamı
 • Fişin Sayfa Numarası (İlgili Sayfa No / Toplam Sayfa No şeklinde)
 • Alacaklı ve Borçlu Hesaplar Bazında Açıklama
 • Fişi Onaylayanın Adı Soyadı ve İmzası

Hayır. Aynı tarihe ait muhasebe fişleri aynı elektronik dosya içinde topluca elektronik ortamda bir araya getirilerek saklanabilir.

Evet, mükellefler aynı tarihli olan e-muhasebe fişlerini toplu olarak imzalayabilmektedir.

Elektronik ortamda saklanması gerekli olan muhasebe fişlerinin veri bütünlüğü, zaman damgalı mali mühür ile garanti altına alındığından, kâğıt ortamda ayrıca saklanması saklanmasına gerek yoktur.

Evet. Elektronik Muhasebe Fişleri;

 • Defter kayıtlarının mükellefle düzenlenen aracılık ve sorumluluk sözleşmelerine istinaden serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından gerçekleştirildiği durumlarda serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle,
 • Defter kayıtlarının mükellefin kendisi veya işletmesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavir unvanına haiz meslek mensubu tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ise mükellefin kendisi veya işletme bünyesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle,

ve zaman damgalı şekilde imzalanmak zorundadır.

e-Muhasebe fişlerinin veri bütünlüğü ve güvenliği zaman damgalı mali mühür ile garanti altına alınmaktadır. Bu sebeple, mükellefler e-muhasebe fişlerini NES veya Mali Mühür kullanarak zaman damgalı olarak onaylamalıdır.

Evet. Elektronik Muhasebe Fişlerinizi, gerektiğinde ibraz edebilecek şekilde şirket bünyenizdeki bilgi işlem altyapınızda saklayabilir ve muhafaza edebilirsiniz.

Evet. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 4.4.1 / (a) fıkrasında e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-Defter ve berat dosyaları ile birlikte “Muhasebe Fişleri”ni de kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

e-Muhasebe Fişi Çözümü
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

2013'den bu yana 5 kıtada 450’den fazla iş ortağımız ile birlikte 1100’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Çözüm ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.