MDP

Bilgi Güvenliği Politikası

MDP Group olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, bilgi güvenliği ile ilgili güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesiyle, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir.

Buradan hareketle hedefimiz;

  • İçeriden veya dışarıdan, gelebilecek her türlü tehdide karşı Şirketimizin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
  • Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan Bilginin Gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğine ilişkin sürekliliği sağlamak, bunlara ilişkin Riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm çalışanlarımıza vererek bilinçlendirmeyi ve farkındalığı sağlamak,
  • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve tatbikatlarını gerçekleştirmek,
  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
  • Tabi olduğumuz ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerle, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
  • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
  • Tasarım, geliştirme, test ve uygulama süreçlerinde görevler ayrılığı prensibine uygun yetkilendirmeyi sağlamak ve kritik işlemlerde onay mekanizması tesis etmek,
  • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır. 

Fatih Kökce

Genel Müdür

03.05.2023

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.