Blog

Kurumsal Süreç Yönetimi (BPM) Nedir?

Kurumsal Süreç Yönetimi (İngilizce adıyla Business Process Management), işletmelerin iş yapma biçimlerinin modellenmesi, süreç iyileştirmelerinin yapılması ve standartlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen iş süreçleridir. BPM’in sağladığı esas kolaylık ise insan hatalarını azaltmak ve iş yapanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır. Sipariş, üretim, teslimat, tahsilat, finans ve insan kaynakları gibi alanlarda kullanılabilir.

Kurumsal Süreç Yönetimi, Türkçe'de ayrıca İş Süreçleri Yönetimi olarak da kullanılmaktadır.

Kurumsal Süreç Yönetiminin Avantajları

 • İş süreçlerinin yönetim ve takibinin modelleme ile kolaylaştırılıp daha verimli hale getirilmesi,
 • Süreç performanslarının izlenmesi,
 • Belirli bir süreçte yer alacak çalışanın belirlenmesi,
 • İş sürecinde ne kadar zaman harcandığının takibi,
 • Hata durumunda alınacak aksiyonların belirlenmesi,
 • BT ile yönetim tarafının birleştirilmesi.

5 Adımda BPM Faaliyetleri

 • Tasarım: Hem mevcut hem de yeni süreçlerin tasarlandığı adımdır. Süreç akışının temsilini, standart prosedürlerini ve görev mekanizmalarını içerir. Bu adımdaki amaç, yeni bir tasarımın verimli ve doğru bir şekilde tasarlanmasını sağlamaktır. Mevcuttaki süreçler için ise tasarım senkronize olmalı ve süreç kesintisine sebep olmamalıdır.
 • Modelleme: Teorik tasarımı ele alır ve değişken kombinasyonlar üzerinde belirlenir. Modelleme yaparken BPMN dilinden faydalanılır.
 • Uygulama: Tasarlanmış ve modellenmiş bir iş sürecinin yürürlüğe konması adımıdır.
 • İzleme: Sürecin uygulamaya geçmesinden sonra süreç kontrolü ve performansa ilişkin bilgilerin sağlanabildiği adımdır.
 • Optimizasyon: Modelleme veya izleme adımından sonra sürecin performans bilgilerinin alındığı ve gerekli analizlerin yapılarak maliyet veya diğer konular için iyileştirmelerin uygulandığı adımdır. Belirlenen iyileştirmeler daha sonrasında tasarım ve modelleme adımlarında kullanılır.

BPM’in uygun tekniklerle modellenmesi için Kurumsal Süreç İşletim Dili olan BPEL (İngilizce adıyla Business Process Execution Language) ve Kurumsal Süreç Yönetim Gösterimi olan BPMN (İngilizce adıyla Business Process Management Notation) gibi özel dillerden faydalanılır. Bu süreç dillerinin öğrenimi ve kullanımı kolaydır. Her ikisi de temel kurallar üzerine kuruludur.

SAP ile BPM Süreci

İş süreçleri yönetimini SAP ile yapmak için dual-stack PI sistemlerinde kullanılan CCBPM’in yerine artık single-stack PO sistemleri için geliştirilmiş olan SAP NetWeaver BPM (NWBPM) kullanılır. NWBPM ile yapılan geliştirmeler artık PI’ın bir parçası olmayıp, Netweaver Developer Studio (NWDS) içerisinde geliştirilip PO sistemine deploy edilir. Örneğin, fatura süreçlerini belirlenen bir süre boyunca toplayıp sonrasında toplu olarak ileten bir BPM için geliştirme ekranını ve BPM şemasını aşağıda görebilirsiniz.

BPM with SAP
SAP BPM Diagram

Oluşturulan BPM daha sonrasında SAP PO üzerine deploy edilir. Bu BPM’leri listelemek, akış şemasını görüntülemek ve çalışma adımlarını izleyip hata durumunu görmek için ise SAP NetWeaver Administrator (NWA) üzerinden aşağıdaki uzantıyı açmanız gerekir.

Configuration –> Processes and Tasks –> Process Repository

Basit veya kompleks tüm süreçlerinizi SAP NWBPM ile tasarlayıp kontrol etmek elinizde. SAP NWBPM ile kullandığınız iş süreçlerinizi daha optimal bir biçimde belirleyip gelişen teknoloji dünyasına uyumlu biçimde entegre olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.