Blog

10 Adımda Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)

U-ETDS Nedir?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS); 08.01.2018 tarihli 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) çerçevesinde geliştirilmiş bir takip ve denetim sistemidir. Taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların, transfer ve nakliye süreçlerinin takibini, değerlendirmesini ve denetimini sağlayabilmek maksadıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir. Yolcuların, taşıma sürecinde olan eşyaların ve kargo hareketlerinin elektronik ve gerçek zamanlı takibi sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Taşıma yetkisine sahip firmaların faaliyetleri U-ETDS ekranından anlık olarak denetlenebilir.

U-EDTS’nin başlıca amacı, karayollarında trafiğe çıkan ticari taşıtların taşıdığı ürünlerin, eşyaların ve yolcuların kayıt altına alınarak SGK, GİB, MASAK gibi yetkili birimlere raporlanmasını sağlamaktır. İletilen belgeler muhatap birimler tarafından incelenerek korsan taşımacılığın ve güvenlik açıklarının önüne geçilir. Alınan tedbirler sektörel düzenin korunmasını sağlarken, taşımacılık alanında gerçekleştirilecek projelerin geleceğini olumlu yönde etkiler.

U-ETDS ile Bilgi Gönderimi Nasıl Yapılır?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden veri gönderiminin iki yolu bulunmaktadır:

Yöntemlerden birincisi; taşımacıların taşıma faaliyetlerine ilişkin verilerini E-Devlet portaline (turkiye.gov.tr/kamu.turkiye.gov.tr) girerek U-ETDS’ye iletmesidir. A1, A2, B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesine sahip firmalar, bu işlemleri gerçekleştirmek üzere operatör yetkilendirirler. Yetkilendirilen kişiler imzalı belge ile yazılı olarak Bakanlığa bildirilir ve onay için müracaat edilir. Bakanlık onayının ardından, operatör olarak belirlenen kişiler e-Devlet portaline giriş yaparak yetkili oldukları firma adına belge gönderimi gerçekleştirebilirler. Portal ekranları son derece basit bir yapıda hazırlanmıştır. Taşımacılar bu portali kullanarak taşıma ve yolcu bilgilerine U-ETDS’ye kolayca aktarırlar.

Bilgileri sisteme iletmenin ikinci yolu ise; web servis yöntemidir. Bu yöntem, E-Devlet aracılığı ile bilgi aktarımından çok daha basit ve kolay bir yöntemdir. Birçok taşıma firmasının, taşımalarını takip etmek maksadıyla kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan program ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait U-Net Otomasyon sistemi arasında veri alışverişini sağlamak için bağlantı kurulur. Böylece firmalar, kendi programlarına girmiş oldukları taşıma bilgilerini, E-Devlet portaline giriş yapmadan otomatik olarak U-ETDS sistemine iletebilirler. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için, taşımacı firmaların E-Devlet üzerinden veya bölge müdürlüklerinden müracaat etmeleri ve web servis yetkilendirmesi yapmaları gerekmektedir.

U-ETDS Kullanımı Zorunlu mu?

Evet, zorunludur. A1, A2, B1, B2, C2, C3, D1, D2, K1 ve K3 yetki belgelerine sahip olan herkes için; 01.01.2021 tarihinden itibaren UETDS Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden veri gönderimi zorunlu tutulmuştur.

U-ETDS Kimler İçin Zorunlu?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), KTY (Karayolu Taşıma Yönetmeliği) ve KTK (Karayolu Taşıma Kanunu) çerçevesinde faaliyet gösteren:

 • A1, A2, B1, B2, D1 ve D2: tarifeli veya tarifesiz yolcu taşımacıları (turizm taşımacılığı yapan firmalar) 
 • K1, K3, C2 ve C3: eşya taşımacılarını, 
 • K2 ve C1: tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalar,
 • L1 ve L2: lojistik işletmecilerini, 
 • M1 ve M2: kargo işletmecilerini, 
 • N1 ve N2: nakliyat ambarların, 
 • P1 ve P2: dağıtım işletmecilerini, 
 • R1 ve R2 taşıma işleri organizatörlerini 
 • T1 ve T2: terminal işletmecilerini, 

kapsamaktadır.

U-ETDS ile İletilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

İlgili kurumlara iletilmesi gereken taşıma bilgileri, yetki belgesinin türüne göre farklılık göstermektedir. Yolcu araç ve yük bilgilerine ek olarak;

 • C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesine sahip firmalar, taşıdıkları eşyalara ilişkin,
 • M ve P türü yetki belgesine sahip firmalar ise, taşıdıkları her bir gönderiye veya kargoya ilişkin

fatura, e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye bilgilerini de iletmekle yükümlüdür.

Bilgiler U-ETDS’ye Ne Zaman İletilmeli?

Bilgilerin iletilme süresi yetki belgesine bağlı olarak farklılık göstermektedir.

 • C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları, iletilmesi gereken bilgileri, taşınacak eşyanın kabul edildiği zamandan, en geç 6 saat sonrasına kadar
 • M ve P türü yetki belgelerine sahip firmaların, gönderinin kabul edildiği andan itibaren en geç 1 saat içerisinde

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne iletilmelidir.  

U-ETDS Üzerinden Firmalara Ceza Uygulanır mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, 15.11.2019 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe uymayan firmalara ceza uygulama hakkına sahiptir. Yönetmeliğin uyarı sistemi aşağıdaki gibidir:

 • Yapılan sefere ilişkin bilgileri ve verileri iletmeyen firmalara sefer başı 15 uyarı,
 • Sefer başına 10 adedi geçmemek şartıyla, eksik veya yanlış sefer bilgisi/verisi ileten firmalara hata başına 1 uyarı
 • Yaptırım uygulanan firmanın suç unsuru teşkil ettiğinin saptanması durumunda, yetki belgesinin sahibine 150 uyarı verilir.

U-ETDS’ye Yabancı Plaka ile Bilgi Girişi Yapılır mı? 

Sistem, karayolları içerisinde gerçekleşen tüm yük taşıma faaliyetlerini takip etmeyi hedeflese de, U-ETDS’nin mevcut durumunda yabancı plakaya sahip araçlar denetlenememektedir. Sistem üzerinden sadece yerli plakalı araçların kontrolü ve takibi yapılabilmektedir. Yabancı plakalı araçların kontrol edilemiyor olması sebebiyle, bu araçlara herhangi bir cezai yaptırım uygulanamamaktadır. Ayrıca sisteme girişi yapılan veriler sadece ihracat tarafında gerçekleşen taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır. İthalat taşımalarında gerçekleşen yük trafiği için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

U-ETDS’nin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

U-ETDS kullanımının bir zorunluluk haline getirilmesiyle; 

 • Sektöre giriş yapan firmaların kontrolü ve planlanması kolaylaşırken; korsan ve usulsüz (kayıt dışı) taşımacılık önüne geçilir. Diğer taşıma yöntemlerine ayrılan yatırım kaynakları da genişler.
 • Taşınan yolcuların sayısı, seyahat saatleri, seyahat sıklığı, bagajları, zaman ve fiyat tarifeleri, engelli yolcu indirimleri kolayca takip edilir.
 • Asayiş amacıyla güvenlik birimleriyle belge paylaşımı gerçekleştirilebilir.
 • Şehirlerarası çalışan otobüs kaynaklı trafik yoğunluğunun yönetilmesi,
 • Taşıma faaliyetlerinin mali açıdan analiz edilmesini ve vergilendirilmesini kolaylaştırır
 • Taşımacılık sektöründe çalışanların sigorta, maaş ve sosyal haklarının takibini kolaylaştırır.
 • Tarifeli ve tarifesiz yolcuların takip edilebilir; yolcu sayısının saatlik günlük, aylık ve mevsimlik istatistikleri tutulabilmektedir.

MDP Group Farkı ile U-ETDS Entegrasyonu

MDP Group, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi entegrasyonlarında kaliteli ve güvenilir web servis yönetimi sunar. SAP kullanıcısı firmalar için, SAP PI/PO ve SAP ABAP aracılığıyla direkt entegrasyon kurulurken; Non-SAP işletmeler, hazır U-ETDS dashboard ekranından U-ETDS’ye veri gönderimi gerçekleştirebilmektedir.

U-ETDS entegrasyon hizmetlerimizden faydalanmak ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.