Blog

Donanım Varlık Yönetimi Nedir?

BT Varlık Yönetimi (ITAM) Nedir? 

BT Varlık Yönetimi (IT Asset Management), organizasyonların sahip olduğu BT varlıklarının izlenebilmesi ve ölçümlenebilmesi için gerçekleştirilen bir dizi iş uygulamasıdır. BT Varlık Yönetimi genel olarak BT ekiplerinin sorumlu olduğu donanım, yazılım, entegrasyon vb. BT varlıklarının yönetimini kapsar. İşletmeler maliyetlerini azaltmak ve iş süreçlerini daha kontrollü yönetebilmek adına Yazılım Varlık Yönetimi (Software Asset Management) ve Donanım Varlık Yönetimi'ne (Hardware Asset Management) ihtiyaç duymaktadır. BT Varlık Yönetimi, işletmelere BT altyapıları hakkında öngörüler sağlayarak BT yatırımları için doğru karar vermelerini sağlar.

Donanım Varlığı Nedir?

Varlık; bir organizasyon için gerçek veya potansiyel değere sahip olan herhangi bir şeydir.  Bu değeri belirleyen etken varlığın işletmelere sağladığı faydayla ilgilidir. Donanım varlığı; doğası gereği somut olan, dokunup hissedebileceğiniz varlıklardır. BT hizmetlerinde donanım varlıkları, kullanımda olan ve depolamada bulunan varlıkları kapsar. 

Donanım Varlık Yönetimi Nedir?

Donanım Varlık Yönetimi, bir organizasyondaki tüm donanımların izlemek ve yönetmek için gerçekleştirilen iş süreçlerini kapsamaktadır. BT Varlık Yönetimin temel bileşenlerinden olan Donanım Varlık Yönetimi bilgisayarlar, monitörler, yazıcılar vb. fiziksel bileşenlerin yönetimini kapsamaktadır.

İşletmelerin kurumsal çapta iyileşmeler yaşayabilmesi için Donanım Varlık Yönetimini bir disiplin haline getirerek başarılı bir şekilde uygulamaları gerekir. Bir organizasyonun operasyonlarında ve kârlılığında daha iyi bir noktaya gelmesinde Donanım Varlık Yönetimi uygulamalarının etkisi yadsınamaz. Donanım varlıklarının temin edilmesi, yapılandırılması, güvenliği ve bakımı işletmeler açısından maliyetli olmakla birlikte önemli bir yönetim çabası da gerektirmektedir. Hızla değer kaybeden donanım varlıklarının uzun vadede fayda sağlamaları için iyi bir yönetim gereklidir.

Donanım Varlık Yönetimi Neleri Kapsamaktadır?

 • Son kullanıcı cihazları: kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve SIM kartlar.
 • Ağ ve Telekom ekipmanları: yönlendiriciler, ses sistemleri, vb.
 • Veri merkezi donanımı: sunucular, depolama ve yedekleme sistemleri, yardımcı programlar ve güvenlik ekipmanları.
 • Önemli ofis bileşenleri: yazıcılar, monitörler, tarayıcılar vb.

Donanım Varlık Yönetiminin Avantajları

 • Organizasyonun iş çevikliğini geliştirir.
 • Donanım varlıklarının kullanım ömrünü uzatır.
 • Genel donanım giderlerinde azalmalar görülür.
 • Operasyonel verimliliği olumlu etkiler.
 • Gereksiz donanım araçlarının tespit edilmesini sağlar.

Donanım Varlık Yönetimi (HAM) Yaşam Döngüsü

Donanım Varlık Yönetimi (HAM) yaşam döngüsü bir kuruluşun donanım varlıklarından değer elde etmek için uyguladığı koordineli faaliyetlerini kapsamaktadır. Beş aşamadan oluşan bu süreç organizasyonların donanım varlıklarının en iyi şekilde yönetilmesini hedefleyen adımlardır.

 1. Tedarik: İlk adım işletmenin ihtiyaçlarının belirlenmesiyle birlikte varlığın satın alınması adımıdır. Varlıkların satın alınma aşaması oldukça önemlidir. İşletmenizin ihtiyaçlarını doğru belirlediğinize emin olmanız gerekir. Ölü yatırımlar yapmak maliyetlerinizi artıracaktır.
 2. Dağıtım: Varlığın kullanıma hazır hale getirilebilmesi için fiziksel kusurları, mühendislik hataları, tasarım sorunları ve güvenlik ile ilgili detayları kontrol etmek gerekir. Kurulumlar gerçekleştirildikten sonra varlık bu adımda eyleme geçmeye başlar.
 3. Bakım: Herhangi bir donanım varlığının zaman içinde yıpranması ve aşınması normaldir. Donanım varlıklarının değer kaybeden bir yapıya sahip olduklarından bahsetmiştik. Bu adımda donanım varlıklarınızın ömrünü uzatmak için yapılabilecek her türlü bakım yapılır. Böylelikle varlığın verimliliği uzun vadede arttırılmış olur. Kullanım esnasında ortaya çıkabilecek teknik sorunlara karşı bakım aşaması oldukça önem taşır.
 4. Destek: Bu adımda bakımı desteklemek için gerekli olan parçaların hızlı ve güvenli bir şekilde tedarik edilmesi, gerekli güncellemelerin yapılması gibi uygulamalar yer alır.
 5. Varlık Ömrü: Bu aşama artık varlığın ömrünü tamamladığı ve elden çıkarılması gerektiğini ifade eder. Varlık artık faydalı olduğu süreci tamamlamıştır. İş ile ilgili tüm bilgilerin kaldırılmasıyla birlikte varlıkla vedalaşabilirsiniz.

Donanım Varlık Yönetimi (HAM) Yazılım Varlık Yönetimi (SAM) İçin Ne İfade Eder?

Yazılım Varlık Yönetimi, işletmelerin yazılım yaşam döngülerini yönetmelerini sağlayan bir BT Varlık Yönetimi bileşenidir. Lisans varlıklarının maliyetlerinin optimize edilmesini sağlayarak planlanmamış maliyet riskini ortadan kaldırır ve güvenlik ihlallerinden kaçınmayı sağlar.

Yazılım varlıkları devasa finansal yatırımları ifade eder. Bu yüzden Yazılım Varlık Yönetimi işletmeler için büyük önem taşır. Kuruluşunuzun hangi lisansa sahip olduğu, hangi yazılımın kullanılması gerektiği ve bunların kontrollerinin nasıl yapılacağı konusunda destek sağlamak için geliştirilen uygulamalardır. Yazılım Varlık Yönetimi ve Donanım Varlık Yönetimi el ele yürür. Bunun sebebi donanım varlıklarının yönetilmesine bağlı olarak yazılım varlıklarınızın etkilenecek olmasıdır. Bir işletmenin donanım varlıkları ne kadar iyi yönetiliyorsa yazılım varlıkları üzerinde başarı elde etmek de o kadar kolay olacaktır. HAM ve SAM ayrı düşünüldüğünde etkili ve verimli iş süreçlerine sahip olmak pek de mümkün olmayacaktır. Yazılım varlık verileri, donanım varlık verileri kullanımı için mevcut olmalı ve BT süreçlerinde birlikte yönetilmelidir. Bu sayede BT Varlık Yönetimi için gerekli koşullar sağlanmış olacak ve işletme BT süreçlerini daha rahat kontrol edecektir.

HAM süreçlerine sahip bir işletme ilerleyen süreçlerde hem yazılım hem de donanım açısından ciddi kârlar elde edebilir. Siz de donanım ve yazılım varlık süreçlerinizin birlikte ilerlemesini sağlayarak işletmenizin BT altyapısını daha sistemli hale getirebilirsiniz.

Donanım Varlık Yönetimi Yazılımı

Loggle; Donanım Varlık Yönetimi (HAM), Yazılım Varlık Yönetimi (SAM), Uygulama Portföy Yönetimi (APM), Lisans Yönetimi ve Entegrasyon Envanteri Yönetimi modülleri sunan bir BT Varlık Yönetimi Yazılımıdır. BT varlıklarının yaşam döngülerini tek bir platformdan yönetmek işletmelerin doğru öngörüler elde etmeini sağlar. 


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.