Blog

SAP FI Nedir? – SAP Finansal Muhasebeye Giriş

SAP FI (Financial Accounting), çeşitli finansal işlem bilgilerini gerçek zamanlı olarak kaydetmeye, toplamaya ve işlemeye yardımcı olan bir SAP modülüdür. SAP Financial Accounting ile harici raporlama için gerekli verileri çıkarabilirsiniz.

SAP FI modülü, SAP Kontrolü (CO), Malzeme Yönetimi (MM), Satış ve Dağıtım (SD), İnsan Kaynakları (İK), Üretim Planlama ve çeşitli ERP modülleri gibi diğer SAP modülleri ile sıkı bir şekilde entegre edilebilir. Örneğin SAP FICO’da FI finansal muhasebe, CO ise kontrol modülünü sembolize eder. Bu yazıda SAP FI (Financial Accounting) modülü ve SAP sistemlerindeki önemini ele alacağız.

SAP FI Modülünün Özellikleri

SAP Finansal muhasebe modülü bileşenleri, bir kuruluşun finansal muhasebe departmanının tüm gereksinimlerini karşılamayı sağlar. SAP FI modülünün başlıca özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • SAP FI, mali tablolardan bağımsız belgelere kadar tüm ticari işlemleri kesintisiz bir denetim denemesi ile kaydeder.
  • Yardımcı muhasebe hesaplarında yapılan kayıtlar her zaman karşılık gelen bir defteri kebir hesabında bir kayıt oluşturur.
  • Veriler gerçek zamanlı olarak mevcuttur, böylece finansal muhasebe verilerine kuruluş içinden erişilebilir.
  • Lojistikte işlenen tüm işlemler otomatik hesap belirleme ile mali muhasebe modülüne kaydedilmektedir. Bu nedenle, mal ve hizmetlerin değerinin muhasebeye tam olarak yansıtılmasını sağlamak.
  • Operasyonel bir bilgi birikimi hazırlar ve organizasyon içinde etkili karar vermeyi sağlar.

SAP Finansal Muhasebe Organizasyon Yapısı

SAP FI’nın önemli organizasyonel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Şirket
  • Şirket kodu
  • İş alanı
  • Fonksiyonel Alan

Şirket

SAP sistemlerinde firma tanımı isteğe bağlıdır. Şirket, ülke düzeyinde, segment düzeyinde veya kıta düzeyinde iki veya daha fazla şirket kodu verisini birleştirmek için gereken bağımsız bir organizasyonel unsurdur. Grup şirketi kapsamında, bir kuruluşun gereksinimlerine göre konsolide mali tablolar oluşturursunuz.

Şirket Kodu

Şirket kodu, 1956 yasasına göre kayıtlı bağımsız bir organizasyon birimidir. Şirket kodu altında, kar – zarar hesabı ve bilançolar gibi bireysel mali tablolar oluşturabilirsiniz.

İş Alanı

SAP’deki iş alanı, bir organizasyonun gereksinimlerine göre coğrafi veya ürün bazlı olarak sınıflandırılabilen muhasebe dahilindeki bir organizasyon birimidir. Faaliyet alanı altında, dahili raporlama için bilanço mali tabloları ve kar ve zarar hesabı oluşturursunuz.

Fonksiyonel Alan

SAP’de, fonksiyonel alan, gerçekleşen işletme giderlerini faaliyetlere göre sıralayan bir organizasyon birimidir. Örneğin üretim, yönetim, satış, araştırma ve geliştirme vb.

SAP FI Modülü Bileşenleri

SAP Financial Accounting uygulaması aşağıdaki alt bileşenlerden oluşur.

Genel Muhasebe (General Ledger / FI-GL)

Bilanço ve Kar ve Zarar muhasebesinin beyanları, genel muhasebe muhasebesine dayalı olarak çıkarılır. SAP sistemine girilen veriler anında GL ve SAP CO sistemine gönderilir. Bu bileşen başlığı altında gerçekleştirilen işlemlerden bazıları; defter tanımlamaları, mali tablolar, kapanış kayıtları, mizan, vergi işlemleri, hesap planı, denkleştirmelerdir.

Borç Hesapları (Accounts Payable / FI-AP)

SAP Borç Hesapları alt modülü, Satıcı işlemlerinin tüm faaliyetlerini yönetir. FI-AP modülü SAP MM Modülü, Varlık Muhasebesi (Asset Accounting – AA), Seyahat Yönetimi vb. ile bağlantılıdır. Muhasebe modülünde zaman zaman satıcılara yapılan ödemeleri işlemek için ödeme programı oluşturabilirsiniz. Borç Hesapları bileşeni kapsamında bulunan başlıklardan bazıları; satıcıların tanımlamaları, ödemeleri, faturaları, denkleştirmeleri, avansları, hesap bakiyeleri ve raporlarıdır.

Alacak Hesapları (Accounts Receivable/ FI-AR)

SAP Alacak Hesapları (FI-AR) alt modülü, müşteri işlemlerinin tüm faaliyetlerini yönetir. FI-AR modülü SAP SD modülüne bağlanır. Alacak Hesapları’nda, kredi işlevlerinin yönetilmesi için “İhtar Programı” oluşturabilirsiniz. Alacak Hesapları bileşeninin başlıkları arasında; müşterilerin tanımlamaları, avansları, ödemeleri, faturaları/iade faturaları ve denkleştirmeleri yer alır.

Banka Muhasebesi (Bank Accounting / FI-BA)

SAP Bank Accounting (FI-BA) alt modülü banka işlemlerini ve nakit yönetimini yönetir. Borç Hesapları, Alacaklar Hesapları, seyahat yönetimi, MM, SD vb. İle entegre edilebilir.

Varlık Muhasebesi (Asset Accounting / FI-AA)

SAP Varlık Muhasebesi (FI-AA) alt modülleri, amortisman, Sigorta vb. gibi organizasyonel varlıkların tüm aktiflerini yönetir. FI-AA modülü, Genel Muhasebe, Alacak Hesabı gibi SAP’nin diğer modülleri ve alt modülleri ile entegre edilebilir, CO modülü, MM modülü, PP modülü, vb. Dolayısıyla varlık muhasebesi, varlıkların satın alınmasından nihai hurdaya çıkarılmasına veya satışına kadar finansal faaliyetleri yönetir. Varlık muhasebesi bileşeni kapsamında bulunan konulardan bazıları; yatırımlar, aktifleştirmeler, amortisman hesaplama ve kayıt altına alma, duran varlık sınıfları/girişleri/çıkışları/sisteme tanımlanmarı

Seyahat Yönetimi (Travel Management / FI-TM)

SAP Travel Management (FI-TM) alt modülü, organizasyonun iş gezilerinin tüm aktiflerini yönetir. Borç Hesapları, SAP HCM, SAP kontrolü vb. İle entegre edilebilir. FI-TM’de seyahat talebini, seyahat planlamasını ve seyahat masraflarını yönetebilirsiniz.

MDP Group Tarafından Geliştirilen SAP FI Ek Çözümleri

MDP Group, uzman kadrosuyla SAP’ye ek çözümler geliştiren SAP danışmanlık firmasıdır. SAP FI modülüne ek olarak geliştirdiği altı farklı dijital dönüşüm çözümü ile firmaların finansal süreçlerini elektronik ortama aktararak kolaylaştırmayı hedefler. Bu çözümleri şu şekilde sıralayabiliriz;

SAP Mevduat ve Döviz İşlem Portalı

Otomatik banka entegrasyonu özelliği sayesinde, özellikle grup şirketlerinin sahip olduğu alt kırılımlı şirketlerin döviz varlığını ve ihtiyaçlarını tek bir ekranda görüntüleyebilmesini sağlar. SAP Mevduat ve Döviz işlem Portalı üzerinden tüm grup şirketleri adına döviz alım satım işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. MDP tarafından geliştirilen çözüm, SAP TRM modülü ile yüzde yüz uyumlu bir şekilde çalışır.

SAP Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Aralarında ürün veya hizmet satışı gerçekleşen firmalardan borçlu tarafın ödemekle yükümlü olduğu meblağın banka tarafından garanti altına alınmasını ve tahsilat günü geldiğinde alacaklının hesabına otomatik olarak aktarılmasını sağlayan çözümdür. SAP Doğrudan Borçlandırma Sistemi, sayesinde nakit akışı planlamanızı doğru bir biçimde yönetebilirsiniz.

SAP Ekstre Hesap Özeti

Tüm banka işlemlerinin SAP üzerinden anlık takibinin yapılması ve muhasebe kayıtlarının otomatik oluşturulabilmesi için geliştirilmiş finansal bir çözümdür. SAP e-Hesap Özeti çözümü sayesinde farklı bankalarda bulunan farklı para cinsinden hesaplarınızın kontrolünü birden fazla şifre ve kullanıcı adı gerekmeksizin tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilir, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

SAP e-Ödeme

SAP e-Ödeme çözümü, MDP tarafından geliştirilmiş ve Fiori sistemi üzerindn çalışan finansal bir uygulamadır. Bir şirketin tüm ödeme işlemlerini başından sonuna kapsar, tüm işlemlerin online ortamda onay hiyerarşisi ile gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

MDP SAP e-Ödeme çözümü, SAP ile %100 entegre çalışırak ödeme süreçlerinizi dijital ortama taşır.

SAP Kur Farkı Faturası

Faturanın kesildiği tarihle tahsilat tarihi arasında geçen zamanda paranın değerinde değişme olabilir, kısacası iki tarih arasında kur farkı ortaya çıkabilir. Kur farkı oluşması durumunda iki taraftan hangisinin lehine oluştuysa, o taraf bu farkı Gelir İdaresi Başkanlığı’na fatura etmelidir. Bu faturaya kur farkı faturası denir. SAP Kur Farkı Faturası çözümü, kesilmesi zorunlu tutulan kur farkı faturalarının elektronik ortamda oluşturularak yetkililere iletildiği bir çözümdür.

SAP Fiori e-Hesap Özeti

SAP Fiori EHO çözümü, SAP e-Hesap özetinin geliştirilmiş ve iyileştirilmiş bir versiyonudur. Bu çözüm sayesinde SAP e-Hesap Özeti çözümünde gerçekleştirdiğiniz tüm işlemlerinizi mobil cihazlarınızdan veya web üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Böylece farklı bankalardan bulunan ve farklı para birimleriyle açılan hesaplarınızı tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilmeniz için masaüstü bilgisayara ihtiyaç duymazsınız. Uygulamaya her an her yerde erişim mümkündür.

SAP FI ek çözümlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için site menümüzde yer alan “çözümler” sekmesini ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.