Blog

Öneri Yönetim Sistemi Nedir?

Şirket İçi İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon, var olan ürün veya hizmeti yenilemek, geliştirmek, daha verimli hale getirmek veya yeni fikirler ortaya koymaktadır. Şirket içi inovasyonun gerçekleşebilmesi için mevcut durumlar karşısında farklı bakış açıları geliştirebilen, yeniliğe açık ve girişimci ruha sahip çalışanların olması ve tüm bunları açığa çıkarmalarına fırsat verecek bir şirket kültürünün olması gerekmektedir.

Şirket içi inovasyon ister küçük ister büyük olsun tüm işletmeler için oldukça önemlidir. Kendisini yenilemeyen ve geliştirmeyen firmalar yerinde sayarken, inovasyona önem veren firmalar büyük başarı elde ederler.

Örneğin, 2006 yılında Nokia %36 pazar payı ile telefon piyasasının hakimiydi. Fakat Apple, Iphone ile bir inovasyon ürünü geliştirerek rakiplerine fark atmış ve dünyanın en başarıları şirketlerinden biri haline gelmiştir. Bu Apple’ın yaratıcı ve yenilikçi olduğunu gösteren çok büyük bir hamleydi.

Bu da gösteriyor ki bir şirket, inovasyonu kullanarak ortaya bir ürün veya hizmet koyduğunda rakiplerinin önüne geçmek için büyük bir adım atmakta ve piyasadaki güç dengesini ciddi anlamda değiştirmektedir. Elde ettiği başarı sayesinde piyasadaki hakimiyetini ve kar oranını artırmaktadır.

Bu sebeple inovasyon, şirketlerin ciddi anlamda önem vermesi gereken bir konu olmaktadır.

Etkili Çalışan Fikir Yönetimi Neler Sağlar?

Fikir yönetimi sistemleri, şirket içinde birden çok bakış açısının ve farklı düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan ve ortaya çıkan bu fikirleri şirkete fayda sağlayacak şekilde değerlendirmeye yarayan bir sistemdir. Bu sistemler sayesinde şirketin mevcut durumu daima iyileşmeye ve gelişmeye açık bir hale gelmektedir. Etkili çalışan fikir yönetimi sistemlerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için belli başlı süreçlerden geçmesi gerekmektedir. Bu süreçler ilk fikrin üretilmesi, üretilen fikirlerin şirketin hedefleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve mevcut fikrin en iyi hale getirilerek uygulanması şeklinde sıralanabilir.

Aslında bu sistemler, çalışanların fikirlerini almak amacıyla yıllardan beri kullanılan çok eski yöntemlerdir. Bir çok firma hastanelerde, okullarda, işyerlerinde, kafeteryalarda ve bunlara benzer ortak alanlarda “öneri, dilek ve şikayet” kutuları ile yeni fikirler toplamayı hedeflemiştir. Şimdi ise o kutular, teknolojik gelişmeler sayesinde dijital kutu olarak “kurumsal öneri sistemi” adı altında yeniden karşımıza çıkıyor.

Çalışan Öneri Sistemi Nedir?

Çalışan Öneri Sistemi, işletmelerin şirket kültürünü geliştirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek, işyerinde verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak için çalışanların öneri ve düşüncelerini tek bir platform üzerinden paylaşabilmelerini sağlayan ve bu amaçla kullanılan bir sistemdir. Çalışan Öneri Sistemi aynı zamanda Kurumsal Öneri Sistemi olarak da bilinmektedir..

Çalışan Öneri Sisteminin Avantajları

Çalışan Öneri Sistemi çalışanlar ve yönetim arasında bir iletişim kanalı olma özelliğine sahiptir. Bu sistemler sayesinde en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanların yönetim ile iletişim kurması sağlanmaktadır. Yönetim tarafından fikirlerinin değerlendirildiğini ve uygulandığını gören çalışanın motivasyonu artacak ve yönetime dahil olduğunu hissedecektir. Bu da çalışanların kendisini değerli hissetmesini sağlayacaktır. Kendini değerli hisseden çalışanın firmaya bağlılığı, üretkenliği ve firma içindeki verimliliği artacaktır. Böylece şirketin gelişimi için sürekli yeni fikirler ortaya çıkacak ve şirket içindeki problemlerin tespiti hızlanacak ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için uygun bir ortam hazırlanacaktır.

Firmaların bu ihtiyacını karşılayabilecek en sağlam kaynak ise çalışanlarının şirket içinde veya dışında edinmiş olduğu tecrübelerdir. “Bir işi en iyi, o işi yapan bilir” prensibi aslında çalışan fikrinin önemini tek bir cümleyle dahi açıklamaktadır.  Öyle görünüyor ki “daha iyi ne yapabiliriz, bu sorunu nasıl çözebiliriz, hangi konuda eksiklerimiz var” gibi soruların cevaplarını öğrenmenin en iyi yollarından biri çalışanların görüş ve önerilerini dinlemektir. Bu görüş ve öneriler doğru dinlendiği ve verimli bir şekilde değerlendirildiği takdirde şirketin başarısı artacaktır. Kurumsal öneri sistemlerinin sahip olduğu ödüllendirme sistemiyle de çalışanlar iyileştirmeye destek olmak için daha çok fikir üretecek ve katılım artacaktır.

Örneğin, Arçelik kurumsal öneri sistemlerini kullanarak sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir şirkettir. Türk kahve makinesi yapımına dair ilk fikirler bu platformlarda ortaya atılmış ve Arçelik 2004 yılında dünyadaki ilk türk kahve makinesi olan “Telve”yi piyasaya sürmüştür.

Özetle yeni fikirlerin ortaya çıkması, problemlerin hızlı bir şekilde çözülmesi ve çalışan mutluluğunun sağlanması öneri sistemlerinin gerekliliğini göstermektedir.

Çalışan Öneri Sistemi Çözümü

Kurumsal Öneri Sistemi çözümümüz ile yapay zeka ve makine öğrenme teknolojileri sayesinde tüm öneri süreçleri etkin bir şekilde ve tek bir platform üzerinden yönetilmektedir.

Çalışan Öneri Sistemi çözümü ile çalışanlar tarafından gönderilen öneriler makine öğrenmesi ile kategorilendirilir ve öneriyi değerlendirecek olan kişilere gönderilir. Öneri değerlendiricisi gelen önerileri değerlendirir ve uygulama üzerinden sorunu çözmesi amacıyla konuya hakim olan ilgili birine yönlendirir. Sistemin içerisinde bulunan ödüllendirme sistemi sayesinde, başarılı olan önerinin sahibine bir ödül verilir. Ayrıca öneri sahibinin önerisiyle ilgili tüm süreçleri uygulama üzerinden takip edebilmesi de mümkündür.

Kurumsal Öneri Sistemi çözümümüz ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir veya websitemizi inceleyebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.