Blog

İşletmelerin Muhasebe Süreçlerini Hızlandıracak SAP Uyumlu Çözümler

Geride bıraktığımız 2020 yılı, pandemi süreci sebebiyle çoğumuzun aklında olumsuzluklarla yer eden bir yıl olsa da dijital dönüşüme kazandırdığı ivme ile gelişim yılı da oldu diyebiliriz. “Yeni Normal”e adapte olmak, bireyler için olduğu kadar firmalar için de sancılı bir süreçti. Çoğu şirket sağlık önlemleri sebebiyle evden çalışma düzenine geçme mecburiyetinde kalırken, dijital dönüşüm sürecine girmeyen firmalar yeni düzene ayak uydurmakta zorluk çekti. 2020 yılı, iş süreçlerimizi manuel ortamda yürütmenin risklerini ve doğru kullanıldığı takdirde elektronik ortamın sağladığı avantajları bizlere göstermiş oldu.

2020 yılının Mart ayında başlayan değişimin dalgalarını 2021’in ilk günlerinde bile hissediyoruz. Dijital dönüşümün önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyayı etkisi altına alacağını çoğu iş insanı öngörmekteydi. Ancak geçirdiğimiz olağanüstü sürecin etkisiyle 5 yılda beklenen dönüşüm 5 ayda gerçekleşti ve şirketlerin büyük bir kısmı çok hızlı bir şekilde dönüşüm sürecine girmek zorunda kaldı. Özellikle muhasebe departmanı çalışanlarının iş süreçlerini evden yürütmesi, e-Dönüşüm çözümlerini kullanmayan firmalar için neredeyse imkansızdı.

MDP Group olarak sağladığımız danışmanlık hizmetlerimiz ve geliştirdiğimiz SAP uyumlu çözümlerimiz ile; 2021 yılına hızlı bir giriş yapabilmenizi ve dijital dönüşüm serüvenine kolayca adapte olabilmenizi hedefliyoruz. Şirketinizin muhasebe süreçlerini hızlandıracak SAP uyumlu çözümlerimizi bu yazıda sizler için mercek altına aldık.

 

SAP e-Defter Çözümü

SAP e-Defter çözümü, e-Defter mükellefi firmaların yasal olarak yükümlü olduğu muhasebe defterlerinin elektronik ortamda oluşturabildiği ve SAP sistemi üzerinden takip edebildiği bir uygulamadır. MDP tarafından geliştirilen ve SAP ile tam uyumlu çalışan çözüm, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen elektronik defter standartlarına tamamen uygun olup, yasal olarak fiziki formda hazırlanan muhasebe defterlerinden farksızdır. Muhasebe kayıtlarının tek bir portal üzerinden hazırlanmasını sağlayan çözüm, operasyonel iş yükünüzü azaltır.

SAP e-Defter çözümü düşük yatırım maliyetine sahip bir çözüm olmasının yanı sıra kullanan firmaların kağıt, mürekkep ve toner masraflarını azaltan çevre dostu bir alternatiftir. Çözümün üzerinden hazırlanan elektronik defterler yasal düzenlemelere uygun olarak 10 yıl boyunca SAP sisteminde saklanır, firmalar arşiv maliyetinden de tasarruf etmiş olurlar. SAP e-Defter kullanıcıları, fiziki defter kullanıcılarının almakla mükellef olduğu noter onayından da muaftır. Uygulama üzerinden hazırlanan belgeler uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenir.

 

SAP e-Fatura Çözümü

SAP e-Fatura çözümü, fiziki ortamda hazırladığınız faturaları SAP sistemi üzerinden elektronik formda hazırlayabileceğiniz bir e-Dönüşüm ürünüdür. Uygulama üzerinden oluşturduğunuz faturalarınızı muhataplarına yine dijital ortamda iletebilirsiniz. Kısacası e-Fatura uygulamasına geçtiğiniz andan itibaren artık kağıt formda fatura kesme mecburiyetiniz ortadan kalkar.

Uygulama, faturalarınızı sizin için güvenle saklar; kaybolma veya hasar görme gibi sorunlarla karşılaşmazsınız. Ayrıca kağıt, toner ve mürekkep masraflarından tasarruf ederken arşiv maliyetinizi de ortadan kaldırabilirsiniz. Geçmişe dönük faturalarınızı çözüm üzerinden hafta veya aya göre filtreleyerek kolayca bulabilirsiniz. Çözüm üzerinden gönderdiğiniz faturaların takibini yapmak da çok kolay ve pratiktir.

SAP üzerinden hazırladığınız elektronik faturalar hukuki olarak kağıt faturalardan farksızdır. E-Faturalar, kağıt faturaların sağladığı tüm hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmektedir.  Bunun yanında kullanıcı dostu ve sade ara yüzü ile fatura hazırlama, gönderme ve saklama süreçlerinizi gözle görülür oranda kısaltır.

 

SAP Gelen e-Fatura Çözümü

Muhasebe süreçlerinizde otomasyon sağlamak adına MDP tarafından geliştirilmiş SAP Gelen e-Fatura çözümü; otomatik arşiv, otomatik havuza düşürme, kişiye atanan faturalar için mail bildirimi, temel fatura iptallerine otomatik iade faturası kesilmesi ve gönderimi, üzerinde aksiyon alınmayan faturalar için otomatik mail gönderimi, ticari faturalar için otomatik ticari yanıt gönderimi gibi uygulamaları içerir.

Gelen e-Fatura çözümü fatura alıcıları için geliştirilmiştir. İki firmanın da e-Fatura kullanması durumunda, fatura alıcıları adına gelen faturaları bu sistem üzerinden kolayca görüntüleyebilir. Çözümde alıcıların ve göndericilerin posta kutularının bulunur. MDP Group gönderilen faturaların hepsini SAP’a aktarıp listeler.

Kullanıcılar bu çözüm sayesinde gelen faturalar için bildirim alabilir, faturaya red/kabul yanıtı verebilir ve faturaları ticari bazlı listeyebilirler.

 

SAP e-Arşiv Çözümü

SAP e-Arşiv Fatura çözümü, e-Fatura mükellefleri tarafından elektronik fatura kullanıcısı olmayan şahıslara, tüzel kişi veya kurumlara gönderilen faturalardır. Faturayı düzenleyen taraf olarak, elektronik formda hazırlamaya devam etmek istiyorsanız ancak fatura alıcısı e-Fatura kullanıcısı değilse e-Arşiv fatura hazırlayabilirsiniz. Bu fatura türüne verebileceğimiz en basit örnek alışveriş yaptığımız mağazaların, ödememizi belgelemek amacıyla size teslim ettiği kağıt faturalardır.

SAP e-Arşiv fatura çözümü ile faturalarınızı hazırlamak göndermek ve saklamak çok kolaydır. Hazırladığınız elektronik faturalar SAP sisteminde 10 yıl boyunca güvenle saklanır. Çözüm sayesinde, geçmişe dönük faturaları görüntülemek pratiktir. Kağıt ve toner maliyetini ortadan kaldırarak şirketinizin masraflarını minimize eder.

 

SAP Gelen e-Belge Çözümü

Fatura alıcısı ve göndericisi tarafların ikisi de her zaman e-Fatura kullanıcısı olmayabilir. Fatura gönderen tarafın faturalarını elektrik ortamda hazırlamaması durumunda, alıcı tarafın e-Dönüşüm süreci sekteye uğrar. E-Fatura mükellefi alıcılar, e-Ariv fatura sistemlerine 5000 TL ve üzeri faturalarını aktarırken çeşitli zorluklar ve sorunlarla karşılabilirler. MDP tarafından SAP uyumlu olarak geliştirilen SAP Gelen e-Belge çözümü faturalarınızın sisteminize otomatik aktarımını sağlayarak bu sorunları çözmeyi hedefler.

 

SAP e-İrsaliye Çözümü

SAP e-İrsaliye çözümü, ticari bir malın taşınması ve sevk edilmesi süreçlerinde transfer aracında bulundurulması zorunlu tutulan irsaliye belgesinin elektronik formda ve SAP üzerinden hazırlanmış halidir. Yasal olarak bir irsaliyede bulunması zorunlu tutulan tüm bilgileri içeren e-İrsaliye’de bu bilgilere ek olarak şoför bilgileri veya transfer işlemini gerçekleştiren kargo firmasının bilgilerini de içerebilir.

 

SAP e-Muhasebe Fişi Çözümü

SAP e-Muhasebe Fişi, Muhasebe uygulamasında kaydedilen her bir fişin, elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen formatta elektronik imzalı ve zaman damgalı bir şekilde oluşturulması ve saklanmasıdır. Çözüm, kullanıcılarına SAP üzerinden sorunsuz ve güvenilir bir süreç vaad ederken muhasebe departmanının iş süreçlerini önemli oranda hafifletir.

E-Muhasebe Fişinin herhangi bir zorunluluğu bulunmaz ancak e-Defter uygulamasına tabi mükelleflerin muhasebe fişlerini kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmeleri gerekmektedir. Hazırlama yükümlülüğünüz bulunan muhasebe fişlerinizi elektronik ortamda ibraz ederek muhasebe departmanının iş yükünü önemli oranda azaltabilirsiniz. SAP e-Muhasebe fişi çözümü, kağıt kullanımını azaltan çevre dostu bir çözümdür.

 

SAP e-Beyanname Çözümü

SAP e-Beyanname çözümü, Vergi İdaresine bildirilmesi zorunlu olan beyannamelerin manuel yerine elektronik ortamda, SAP üzerinden hazırlanıp gönderilmesini sağlayan çözümdür. E-Beyanname’nin, hukuki olarak fiziki ortamda hazırlanan beyannameden hiçbir farkı yoktur. E-Beyanname, kağıt kullanımınızı önemli oranda azaltan çevre dostu bir çözümdür. Bunun yanında, sahip olduğu sade ve kullanışlı ara yüzü sayesinde kullanımı kolay ve pratiktir. Beyanname süreçlerini hızlandırarak muhasebe departmanının operasyonel iş yükünü hafifleten bir çözümdür.

Hazırlamanız gereken farklı türde beyanname çeşitleri bulunabilir. SAP e-Beyanname çözümümüz üzerinden hazırlayabileceğiniz beyanname çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 • Katma Değer Vergisi 1 (KDV1)
 • Katma Değer Vergisi 2 (KDV2)
 • Damga Vergisi (Beyannamesi)
 • BA Beyannamesi
 • BS Beyannamesi
 • Muhtasar Beyanname
 • Muhtasar SGK 1 Beyannamesi
 • Muhtasar SGK 2 Beyannamesi

 

SAP e-Mutabakat Çözümü

SAP e-Mutabakat çözümü, mutabakat işlemlerinizi elektronik ortamda gerçekleştirmenizi sağlayan çözümdür. Uygulama üzerinden beyanname raporlarınızı hazırlayabilir, ekstrelerinizi kontrol edebilir ve mutabakat durumlarınızı anlık raporlar üzerinden takip edebilirsiniz.

Çözümün sahip olduğu arşivleme özelliği sayesinde geçmiş dönem mutabakatlarınızı ihtiyaç duyduğunuz an raporlamanıza olanak sağlamaktadır.

SAP e-Mutabakat çözümü üzerinden hazırlayabileceğiniz 5 farklı mutabakat türü bulunur:

 • Cari Mutabakat Uygulaması
 • BA Mutabakatı Uygulaması
 • BS Mutabakatı Uygulaması
 • Denetim Mutabakatı Uygulaması
 • SAP HANA firmaları için geliştirdiğimiz Muhatap Firma Mutabakatı

SAP ile %100 entegre çalışan e-Dönüşüm çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.