Blog

Üretim Yönetim Sistemi Nedir?

Üretim Yönetim Sistemi (MES), kalite ve verimliliğin üretim sürecine dahil edilmesini ve sistematik olarak uygulanmasını sağlayan yazılım çözümüdür. Üretim yönetim sistemini, maksimum performansı hedefleyen ve üretim verimliliğini artıran bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Diğer bir deyişle, en etkin koşullarda ürün üretmek için herhangi bir işletmenin mevcut sisteminin fiziksel gücünü, malzemelerini ve ekipman kaynaklarını değerlendirmektir. Üretim Yönetim Sistemi, üretim işlemlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini ve üretim çıktısını optimize etmeyi amaçlar.

Üretim Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

Üretim yönetim sistemi (MES), karmaşık üretim sistemlerini ve veri akışlarını izlemek ve kontrol etmek için fabrika katına bağlanabilen bir bilgi sistemidir. MES’in temel amacı, üretim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve üretim çıktısını artırmaktır. MES, nihai ürün siparişinden ürün teslim aşamasına kadar tüm üretim yaşam döngüsü hakkında doğru, gerçek zamanlı verileri izleyip toplayarak bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olur. Üretim yönetim sistemi, mevcut takımların izlenmesine ve maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlar.

Üretim yönetim sistemi (MES), fabrikadaki karmaşık üretim sistemlerini ve veri akışlarını birbirine bağlayarak, izler ve kontrol eder. Ayrıca, birden çok fabrikayı ve tedarikçiyi gerçek zamanlı üretim bilgileriyle birbirine bağlar entegre eder.

MES, ürün, performans ve malzeme yönetimi gibi tesis faaliyetleri hakkında veri toplar. Bu veriler, karar vericilerin fabrika zemininin mevcut ayarlarını anlamalarını ve üretim sürecini daha iyi optimize etmelerini sağlar.

Üretim Yönetim Sisteminin Şirketlere Katkısı

Hızlandırılmış inovasyonla, üretimde değişiklikler daha hızlı takip edilir, değişkenliği artırır ve yüksek kalite seviyesini sürdürmek için operasyonlar üzerinde büyük bir etkisi vardır. Üretim Yönetim Sistemi (MES), üretim faaliyetlerini izler ve senkronize eder; optimum performans için bunları gerçek zamanlı olarak kuruluşa bağlar. Gerçek zamanlı kalite veri kontrolü, çıktı izleme, spesifikasyonların ve iş kurallarının otomatik olarak uygulanmasını ekipmanların veya birimlerin izlenebilirliğini sağlayarak üretimdeki insan hatalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Bunların tümü, gelişmiş ürün ve işlem kalitesi sağlar. Daha yüksek verimlilik elde edilir. Üretim Yönetim Sistemi (MES), fabrika katında ürün ve sipariş detaylarını takip eder, finansal ve planlama sistemine raporlama için işlemleri toplar ve atölye personeline siparişleri ve üretim talimatlarını elektronik olarak gönderir. İsrafı azaltmaya ve gerek olmayan kontrolleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Üretim yönetim sistemi ayrıca, sürekli ürün ve süreç iyileştirmesi ve üretim süreci optimizasyonu elde etmek amacıyla sorunları hızlı bir şekilde tanımlamak ve çözmek için gerekli gerçek zamanlı geri bildirimi sağlar. Karmaşık süreçleri modelleme ve değiştirme ve bunları anında uygulama esnekliği sağlar.

Üretim Yönetim Sistemi (MES) ve ERP arasındaki fark nedir?

Öncelikle, çoğu müşterinin ERP ve MES’i nasıl kullandığını açıklığa kavuşturmak istiyorum.

ERP; üretim, malzeme kullanımı, teslimat ve nakliye dahil olmak üzere temel fabrika planlarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılır, böylece bilgi işlemlerin özü haline gelir.

ERP modülü genellikle üretim, tedarik zinciri, sipariş işleme, envanter yönetimi, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri yönetiminin bir kombinasyonudur. Belirli bir süre boyunca çalışmaya odaklanır (örneğin, aylar, haftalar ve günler). MES, olaylar meydana geldiğinde gerçek zamanlı olarak tesis faaliyetlerini yönetmek ve raporlamak ve üretim işlemlerini yürütmek için kullanılır. Kayıtları tutar ve anormallikleri vurgular. Tipik işlevler, elektronik toplu kayıt, tartım ve dağıtım, ekipman yönetimi, kurulum ve temizlemedir. MES, günler, vardiyalar, saatler ve dakikalardan oluşan bir zaman çerçevesinde çalışır.

Özetle, bir ERP ve MES sistemi arasındaki temel fark, bir ERP üretim ve lojistik için, MES ise üretim operasyonları yönetimi içindir.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.