Blog

e-Fatura’ya Geçme Şartları Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Fatura ve e-Fatura uygulamasının kullanımını zorunlu tuttuğu mükellef gruplarını her yıl sonunda yayınladığı tebliğlerle güncelliyor. Birçok işletme her sene 1 Ocak itibariyle zorunlu olarak bu uygulamalara geçiyor. Peki en güncel bilgiye göre kimler e-Fatura kullanmak zorunda? e-Fatura’ya geçme şartları nelerdir?

Kimler e-Fatura Uygulamasına Geçmeli?

  • 2020 veya takip eden hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon Türk Lirası ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemini takip eden yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli I numaralı listedeki malların imalatı, ithalatı, teslimi vb. faaliyetler nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans temin eden mükellefler, 2020 veya takip eden yıllarda gerçekleştirenler, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III numaralı listedeki malların imalatını, inşasını ve/veya ithalatını 2020 veya takip eden yıllarda gerçekleştirenler, lisans alımı veya imalatın, inşanın veya ithalatın gerçekleştirildiği ayı takip eden dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • Ürünlerin veya hizmetlerin alış-satış, dağıtım veya kiralama işlemlerine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına e-Ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek veya tüzel kişilere ait motorlu araçların veya gayrimenkullerin kiralanmasına veya satılmasına aracılık etmek maksadıyla ilan yayınlanan internet sitelerinin sahipleri veya işletmecileri, internet reklamlarının yayınlanmasını sağlayan hizmet aracıları, 2020 yılından itibaren bu paragrafta yer alan iş kollarını icra etmeye başlayan veya başlayacak olan mükellefler, işe başladıkları tarihten itibaren 3 ay içinde başvurularını ve geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura kullanmaya başlamak zorundadırlar.
  • 11.03.2010 tarihinde yayımlanan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un hükümlerine göre tüccar veya komisyoncu olarak meyve ve sebze ticaretiyle uğraşan mükellefler, 2020 yılından itibaren bu paragrafta yer alan iş kollarını icra etmeye başlayan veya başlayacak olan mükellefler, işe başladıkları tarihten itibaren 3 ay içinde başvurularını ve geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura kullanmaya başlamak zorundadırlar.
  • e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu bulunması sebebiyle e-Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-Fatura uygulamasına da geçmek zorundadır.
  • e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunması sebebiyle e-Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olan mükellefler, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-Fatura uygulamasına da geçmek zorundalar.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan analiz veya inceleme çalışmaları sonucunda riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olarak tespit edilen mükelleflere veya mükellef gruplarına, sektör, faaliyet ve ciro tutarlarına bağlı olmaksızın, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilebilir. GİB tarafından gönderilen yazılı bildiriyle, mükelleflere geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre verilir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olması zorunludur.

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, 01.07.2017 tarihinden itibaren 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki ürün ihracatı ve yolcu yanındaki eşya ihracatı için oluşturulan faturaları e-Fatura formatında düzenlemeleri zorunlu tutulmuştur. Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar için bu tarih. Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar bu zorunluluğa dahildir ve bu satışlar için zorunluluğun başlangıç tarihi 01.07.2020 olarak belirlenmiştir.

e-Faturaya nasıl başvurabilirsiniz?

e-Fatura kullanmaya başlamak için bu uygulamaya 3 farklı yöntemle başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruyu yapmadan önce Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden (Kamu SM) mali mühür talep etmelisiniz. (Şahıs firmanız varsa mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilirsiniz.)

e-Faturaya geçmenin üç yöntemi:

• GİB Portal

• GİB ile entegrasyon

• Özel Entegratör

SAP e-Fatura çözümümüz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-Arşiv Fatura Görüntüleme

Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.