Blog

e-İrsaliye Sorgulama Nasıl Gerçekleştirilir?

Kurum içinde veya kurumlar arasında gerçekleştirilen ürün transfer süreçleri, sistemli bir şekilde organize edilmediğinde veya gerekli yasal yükümlülükler yerine getirilemediğinde, mükellefler için büyük bir problem haline gelebilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, transfer ve sevk süreçlerini sistemli bir şekilde takip edebilmek ve mükelleflerin iletmekle yükümlü olduğu belgelerini çok daha kısa sürede hzırlayabilmelerini sağlamak maksadıyla e-İrsaliye uygulamasını kullanıma sokmuştur. Önde gelen e-Dönüşüm çözümlerinden biri olan e-İrsaliye uygulamasını daha detaylı inceleyelim:

e-İrsaliye nedir?

E-İrsaliye, ticari bir ürünün taşınması veya başka bir lokasyona sevk edilmesi sürecinde hazırlanması zorunlu tutulan sevk irsaliyesinin elektronik ortamda hazırlanmış halidir. Elektronik irsaliyelerin hukuki olarak sevk irsaliyelerinden hiçbir farkı yoktur. E-İrsaliye, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yönetmeliğinde belirlenen kıstaslara tamamen uygundur. Klasik bir sevk irsaliyesinde bulunan tüm bilgiler, e-İrsaliye’de de bulunmak zorundadır. Bu bilgilere ek olarak sevkiyatı gerçekleştiren aracın plaka ve şoför bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgileri de e-İrsaliye’ye eklenebilmektedir.

İrsaliyeler, hazırlandıktan sonra nakliyenin gerçekleştirildiği aracın şoförüne – yol denetimlerinde yetkililere göstermesi maksadıyla teslim edilir. Elektronik İrsaliye kullanıcıları için de bu kural değişmez ancak uygulanma şeklinde bazı değişiklikler bulunur. e-İrsaliye’ler hazırlandıktan sonra araç şoförlerine barkod veya karekod olarak iletilir. Yol denetimlerinde yetkiler, cihazlarına bu barkodları (karekodları) okutarak İrsaliye belgesini görüntüleyebilmektedir. Böylece denetim süreçleri hem kullanıcılar hem de denetçiler için çok daha pratik ve kolay bir hale gelir.

e-İrsaliye zorunlu mudur?

E-İrsaliye çözümü gönüllü olarak kullanılabildiği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bazı mükellefler için zorunlu tutulmuştur.

 • Yıllık brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan firmalar
 • EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)
 • Alkollü içecek, meşrubat ve tütün ürünleri üretenler/ithal edenler
 • Maden kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri
 • Şeker üreticileri
 • Demir ve çelik ile demir veya çelikten üretilen ürünlerin ithalini veya ihracını yapanlar
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar için zorunludur

E-İrsaliye’de bulunması zorunlu tutulan bilgiler

 • Elektronik irsaliye’yi düzenleyen şirkete ait bilgiler (adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası),
 • Elektronik irsaliyenin düzenlenme tarihi
 • İrsaliye üzerinde yer alan belge numarası,
 • Elektronik irsaliye’nin iletileceği alıcıya ait bilgiler (adı, adres, ticaret unvanı, adresi, vergi numarası vb.)
 • Taşınan ürünün/malın türü ve miktarı
 • Fiili sevk tarihi, saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı bulunmalıdır.

e-İrsaliye kullanıcısı şirketler, kendi ihtiyaçları  ve  istekleri doğrultusunda – yukarıda  belirtilen zorunlu bilgilere ek olarak farklı bilgileri de e-İrsaliye belgelerine ekleyebilmektedirler.***

e-İrsaliye kayıtlı kullanıcıları kimlerdir?

Mali Mühür Sertifika temin işlemlerini tamamlayarak, 487 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanununu (VUK) tebliği ile yasal olarak kullanılmaya başlanan e-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükelleflere e-İrsaliye kayıtlı kullanıcısı denir.

e-İrsaliye Sorgulama

e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapan mükellefler ve gönüllü e-İrsaliye kullanıcıları, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi sitesinde yer alan “e-İrsaliye Kullanıcı Listesi”nde düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bu listede yer alan bilgiler tamamen güncel ve güvenilir verilere dayanmaktadır ancak kullanıcılara iat detaylı bilgiler sorulama sonucunda başka kullanıcılar tarafından görüntülenemez.

SAP ile tamamen uyumlu çalışan SAP e-İrsaliye çözümümüz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.