Blog

SAP Modülleri: SAP FI, SAP CO, SAP SD, SAP HCM ve daha fazlası

Açılımı, Sistem Analizi ve Program Geliştirme olan SAP, Haziran 1972’de IBM’den ayrılan 5 arkadaşın bir araya gelerek kurduğu bir firmanın ve yazılımın adıdır. Kurumsal Kaynak Planlama(ERP) yazılımları arasında bir dünya lideri olan SAP, bugüne dek farklı ölçekteki firmaların süreçlerini en verimli şekilde yönetmelerini sağlamıştır.

SAP yazılımı; finans, İK, satış, envanter yönetimi, kalite kontrol gibi farklı alanlardaki ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmiş farklı modüllere sahiptir. Gelin birlikte SAP geliştirme modüllerinden birkaçına genel bir bakış atalım.

 • SAP Financial Accounting (FI)
 • SAP Controlling (CO):
 • SAP Sales and Distribution (SD)
 • SAP Production Planning (PP)
 • SAP Materials Management (MM)
 • SAP Quality Management (QM)
 • SAP Human Capital Management (HCM)

SAP Financial Accounting (FI): Finansal Muhasebe Modülü

SAP FI modülü, terim olarak işletmelerdeki finansal işlemlerin yönetilmesiyle ilgili bölümü kapsamaktadır ve yüzlerce SAP modülü arasından en çok kullanılan modüldür. Bunun öncelikli sebebi diğer SAP modüllerinden farklı olarak tüm sektörlerde kullanılabilmesidir. Sektör limiti olmadığı gibi şirket ölçeği de kullanımı kısıtlamaz. Küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların tamamı bu modülü kullanabilmektedir. En önemli özelliklerinden biri, kullanımı için SAP ERP’ye ihtiyaç duyulmamasıdır. SAP FI modülü, herhangi bir ERP sistemine entegre edilebilmektedir.

Finans departmanı çalışanlarının herhangi bir finansal ve ticari işlemle ilgili verilerini birleşik bir sistem üzerinden yönetmesine yardımcı olur. SAP FI esnek bir modül olup, raporlama gereksinimleri ve ekonomi ile ilgili durumlar söz konusu olduğunda çok iyi çalışır.

Finansal Muhasebe modülü, bir işletmenin piyasadaki gerçek zamanlı finansal durumunu elde etmesine yardımcı olur. SAP FI, daha iyi çalışma sonuçları için SAP SD, SAP MM, SAP PP, Bordro ve daha fazlası gibi diğer SAP modülleriyle birleştirilir.

SAP Controlling (CO): Yönetim Muhasebesi ve Kontrol Modülü

SAP CO modülü, işletmelere sunulan bir diğer önemli SAP modülüdür. Kontrol modülü, işletmelerin planlama, raporlama ve izleme operasyonlarının süreç çalışmalarını destekler. Finansal raporlama için gerekli olan maliyetleri görüntüleme ve düzenleme yöntemlerini içerir. Kontrol modülü, bir kişinin maliyetleri planlamasını, izlemesini, gerçekleştirmesini ve raporlamasını sağlar. Kontrol, maliyet unsurlarını, maliyet merkezlerini, kar merkezlerini, iç siparişleri ve işlevsel alanı vb. Kapsayan ana verileri yönetmeyi ve yapılandırmayı içerir. Maliyet ve Karlılık analizleri tüm firmalar için büyük önem arz eder, bu nedenle SAP CO modülü, bütün sektörlerin ihtiyaç duyduğu bir modüldür.

SAP Sales and Distribution (SD): Satış ve Dağıtım Modülü

SAP SD modülü; sorgulamalar, teklifler, fiyatlandırma ve daha pek çok işlemin yönetimini gerçekleştirir. Modül, envanter kontrolü ve yönetimini büyük ölçüde kolaylaştırır. SD modülü ile fiyatlandırma koşulları tanımlanır, kredi ve risk yönetimi yapılır, teklif takipleri ve müşteri sözleşmeleri yönetilir. Ambalajlama, nakliye ve sevkiyat gibi planlama programları da modülün kapsadığı fonksiyonlardır.

SAP SD modülü ana veriler, sistem konfigürasyonu ve işlemlerden oluşur. Alt bileşenlerinden bazıları; ana veriler, satış, satış desteği, satış bilgi sistemi, faturalama, kredi yönetimi, nakliye ve transferlerdir.

SAP Production Planning (PP): Üretim Planlama

SAP PP modülü, üretim planlama ve yönetimi için özel olarak tasarlanmış yazılımları içeren bir diğer önemli modüldür. Bu modül ayrıca üretim için planlama prosedürünü gerçekleştirmek için ana veriler, sistem konfigürasyonu ve işlemlerden oluşur. SAP PP modülü, işletmelerde üretim yönetimine yönelik çalışırken ana veri, satış ve operasyon planlaması, dağıtım kaynak planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, Kanban, ürün maliyet planlaması vb. ile iş birliği yapar.

SAP PP Modül Bileşenleri:

 • Satış Operasyon Planlama (SOP)
 • Veri Yönetimi (DM)
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması / Ana Üretim Planması (MRP/MPS)
 • Kapasite İhtiyaç Planlaması (CRP)
 • Uzun Dönemli Planlama (LTP)
 • Bilgi Sistemleri / Raporlama

SAP Materials Management (MM): Malzeme Yönetimi

SAP MM modülü, terimin önerdiği gibi, işletmelerde gerekli, işlenmiş ve üretilen malzemeleri yönetir. Bu sistem ile farklı tedarik süreçleri yönetilir. SAP MM modülündeki popüler alt bileşenlerden bazıları satıcı ana verileri, tüketime dayalı planlama, satın alma, envanter yönetimi, fatura doğrulaması vb.

SAP MM, lojistik işlevlerin bir parçasıdır ve bir kuruluşun tedarik faaliyetlerinin yönetilmesine yardımcı olur. Malzeme yönetiminin tüm yönlerini (planlama, kontrol vb.) destekler. Satış ve Dağıtım, Üretim Planlama, Fabrika Bakımı, Proje Sistemleri ve Depo Yönetimi gibi modülleri içeren lojistiğin bel kemiğidir.

SAP Quality Management (QM): Kalite Yönetimi

SAP QM modülü, bir organizasyondaki süreçler boyunca üretimlerde kalite yönetimine yardımcı olur. Bu kalite yönetimi modülü, bir kuruluşun farklı süreçlerde kaliteyi yönetmenin yapılandırılmış ve işlevsel bir yolunu benimseyerek işlerini hızlandırmasına yardımcı olur. SAP QM modülü, tedarik ve satış, üretim, planlama, inceleme, bildirim, kontrol, denetim yönetimi vb. konularda iş birliği yapar. SAP QM, malların üretiminde aşağıdaki temel işlevleri yerine getirir:

 • Kalite Planlama
 • Kalite Bildirimleri
 • Kalite Muayene

SAP Human Capital Management (HCM): İnsan Sermayesi Yönetimi

SAP HCM modülü, işletmelerin İK departmanındaki iş sürecini ve veri yönetimini geliştirir. Bir kişiyi işe almaktan kişinin performansını değerlendirmeye, promosyonları, maaşları yönetmeye, maaş bordrosunu yönetmeye ve bir İK’nın diğer ilgili faaliyetlerine kadar bu modül kullanılarak işlenir. En önemli kaynağın, yani insan kaynağının ayrıntılarını ve görev akışını yönetme görevi, bu SAP ERP HCM modülü kullanılarak yönetilir.

SAP, beş kişilik küçük bir ekip ile başlayan yolculuğuna bugün 180 ülkede 440.000’den fazla müşteri ile devam etmektedir. Uzman kadromuz ile sağladığımız SAP danışmanlık hizmetlerimiz ve dijital dönüşüm sürecinizi hızlandıracak SAP uyumlu çözümlerimiz ile bu serüvenin bir parçası olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.