Blog

Fintech ve Dijital Dönüşümün Sağladığı Yenilikler

Finansal teknoloji veya kısaca FinTech, bugün küresel ticarette en heyecan verici ve en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline geldi. Fintech, işletmelerden tüketicilere kadar finansal hizmetlerdeki her türlü teknolojiyi kapsayan bir endüstri olan finansal teknolojiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tanımı oldukça basit olan finansal teknolojilerin kapsamı ise gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor.

Finansal teknolojilerin tarihsel serüvenine bakacak olursak, 2008 küresel finansal krizi, teknolojinin finansal hizmetlere uygulanmasında bir dönüm noktası oldu ve ana odağı geleneksel bankalardan Fintech bankacılığına çevirdi. Yeni bankacılık kanallarının ortaya çıkması, eski bankacılık şubelerinin modası geçmiş anlayışını ortadan kaldırdı ve 7 gün 24 saat ulaşılabilir dijital bankacılığın yeni bir gerçekliğini sundu. Daha önce Fintech inovasyon endüstrisine nadiren yatırım yapan şirketler, 21. yüzyılda yeni bir gerçekle karşılaştı, inovasyon yapma ve müşterilerin talep ve beklentilerini karşılama konusundaki patlayıcı ihtiyacını anladılar. Bu nedenle, Fintech’teki yatırımın payı, finans sektörünün GSYİH’sine yaklaşık olarak eşit olan %5’ten neredeyse %20’ye yükseldi.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber “dijital dönüşüm” kavramı hayatımıza girdi. Dijital dönüşüm, iş dünyasında da çok önemli bir yer edindi. İş dünyasında dijital dönüşüm tanımı, işlevleri ve süreçleri iyileştirmek için en son teknolojilerin kullanılmasıdır. Şirketler yıllardır iş süreçlerinde kullandıkları geleneksel yöntemleri bırakarak bu iş süreçlerini gelişen teknolojiler aracılığıyla gerçekleştirmeye başladılar.

Şirketlerin dijital dönüşüme uyum sağlama süreçlerinde IT (Bilgi Teknolojileri) departmanları önemli rol oynamaktadır. Dijital dönüşüme ayak uydurmak isteyen işletmeler “dijital dönüşüm stratejileri” oluşturmaya ve bunları geliştirmeye başladılar. Bir “dijital dönüşüm stratejisi”, bir şirketin teknolojiyi uygulamak ve avantajlarından yararlanmak için attığı tüm adımları ve eylemleri ifade eder. Mevcut iş operasyonlarını ve bunların teknoloji aracılığıyla nasıl gelişebileceğini anlamakla başlar. Ardından, şirket iş hedeflerini belirler ve süreçler ve departmanlar arasında yazılım ve platformların uygulanmasıyla ilgili olası riskleri analiz eder. Mevcut kaynakları ve teknolojinin işletmeyi nasıl etkileyebileceğini belirlemek için kapsamlı araştırma şarttır.

Dijital dönüşüm konusunda ülkelerde önemli bir konumda yer alıyor. Ülkemiz Türkiye’de bu dijital dönüşümün içinde. Maliye Bakanlığı, başlattığı dijital dönüşüm ile işletmelerin geçmişte kağıt ile oluşturulan ve fiziksel ortamda saklanan fatura, irsaliye, muhasebe fişi, beyanname ve birçok belgenin belli şartları yerine getirmesi şartıyla elektronik ortamda saklanılmasını sağladı. Yakın dönemdeki gelişmelere baktığımızda ise artık belirli koşulları sağlayan işletmeler için bu belgelerin elektronik ortamda hazırlanması, saklanması ve ibraz edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Örneğin

GİB’in yayımladığı tebliğe göre:

  • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1 Temmuz 2020 tarihiyle e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

Bu gelişmeler doğrultusunda geliştirilen fintech çözümleri, işletmelerin mevzuatlara uyum sürecindeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. E-defter, e-fatura, e-irsaliye ve diğer e-dönüşüm çözümleri zaman içinde yaygınlaşarak günümüzde oldukça gerekli hale geldi.  

MDP Group’un geliştirdiği e-dönüşüm ve fintech çözümleri ile SAP kullanan işletmelerin finans ve muhasebe alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. MDP Group’un sunduğu e-dönüşüm ve fintech çözümleri SAP sistemleriyle %100 entegre çalışır. Bu entegrasyon sayesinde işletmeler, bu iş süreçlerini SAP sistemleri üzerinden takip edebilir ve yönetebilir. MDP Group’un e-dönüşüm & fintech çözümlerinden bazıları şunlardır:

MDP Group’un sunduğu tüm çözümleri incelemek için websitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.