Blog

e-Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

e-Defter Saklamadaki Mevcut Süreç

e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, 2020/Ocak ila 2023/Aralık dönemlerine (bu dönemler dahil) ait e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil nüshalarının e-Defter Saklama Uygulaması üzerinden GİB sistemlerine Elektronik Defter Genel Tebliğinin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtildiği gibi yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günün sonuna kadar yüklemeleri gerekmektedir.

e-Defter Saklamada Değişiklikler Nelerdir?

21/02/2024 tarihinde GİB tarafından yayımlanan duyuru ile e-Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

edefter.gov.tr adresinde yayınlanan e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu taslağındaki güncellemelerin yasalaşması sonrasında e-Defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerin 2024/Ocak döneminden başlamak üzere bu dönem ve bu dönemi takip eden dönemlere ilişkin e-Defter dosyalarının ve berat dosyalarının kopyalarının, belirtilen süreler içerisinde, “eşanlı olarak” e-Defter uygulaması üzerinden veya web servis aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine yüklenmesi gerekecektir.

Defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine yüklenme süreleri ise aşağıdaki gibi olacaktır;

  • Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden dördüncü ayın 8 inci günü sonuna kadar,
  • Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayı izleyen ayın 8 inci günü sonuna
DönemAylık Yükleme Tercihinde Bulunulması HalindeGeçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde
OcakMayıs ayının 8'inci gün sonuOcak-Şubat-MartHaziran ayının 8'inci gün sonu
ŞubatHaziran ayının 8'inci gün sonu
MartTemmuz ayının 8'inci gün sonu
NisanAğustos ayının 8'inci gün sonuNisan-Mayıs-HaziranEylül ayının 8'inci gün sonu
MayısEylül ayının 8'inci gün sonu
HaziranEkim ayının 8'inci gün sonu
TemmuzKasım ayının 8'inci gün sonuTemmuz-Ağustos-EylülAralık ayının 8'inci gün sonu
AğustosAralık ayının 8'inci gün sonu
EylülOcak ayının 8'inci gün sonu
EkimŞubat ayının 8'inci gün sonuEkim-Kasım-AralıkGelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayı izleyen ayın  8.  günü sonuna kadar.
KasımMart ayının 8'inci gün sonu
AralıkGelir veya  kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayı izleyen ayın 8. günü sonuna kadar.

MDP E-Defter Uygulaması

Tebliğin yasalaşması durumunda e-Defter uygulamamız üzerinden web servis aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine defter gönderimi yapılabilecektir.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.