Blog

Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi

Şirketlerin başarısı ve şirket stratejik hedeflerine ulaşılması açısından bilgi yönetimi önemli bir fırsat sunmaktadır. Son dönemlerde “Bilgi” kavramı işletmelerde stratejik bir kaynak olarak, kurumun yenilik yaratma potansiyelini artıran bir faktör olarak önem kazanmaktadır. Günümüz dünyasında varlığını koruma, gücünü arttırma arayışı içerisinde olan organizasyonlar, şirket içi bilgi birikimini yönetme ve bu kaynakları geliştirme yolları aramaktadır. Eğer kurum içerisinde bilgiler korunmaz, değerlendirilmez veya geliştirilmez ise bilgiler yok olur. Bu duruma bağlı olarak şirket içerisinde bilgi kaybı ve maliyet artışı yaşanır.

Büyük şirketler tarafından en sık karşılaşılan sorunlardan biri, çalışanların işe alım ve işten ayrılmalarından sonraki dönemlerde kurumsal bilgi birikiminin kaybıdır. Bir personelin işten ayrılması ile onunla birlikte yıllarca edindiği bilgi birikiminin de kaybolması işe yeni alınan bir personele bilgilerin pratik bir şekilde aktarılamamasına sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda geliştirilen, iyi organize edilmiş, dizin yapısı oluşturulmuş, kullanıcı dostu ve sürdürülebilir bir dijital kurumsal bellek olan Bilgi Yönetim Sistemi ile bilgi kaybının önüne geçerek bu sorun çözülebilmekte ve işe alınan bir personele pratik bilgi aktarımı sağlanabilmektedir.

Kurumsal Bilgi Yönetim Sisteminin Amacı Nedir ve Nasıl Çalışmaktadır?

Personeller tarafından kullanılan bir bilgi ve doküman paylaşım havuzu olan bilgi yönetim sisteminde; edinilmiş dersler, seminer ve toplantı dokümanları, faydalı bilgiler gibi her türlü bilgi paylaşılabilir. Firma, içerisindeki bilgi birikiminin ve kültürün her zaman firmada kalmasını ve ihtiyaç halinde erişimine açık olmasını amaçlamaktadır.

Personeller tarafından kullanılan bir bilgi ve doküman paylaşım havuzu olan bilgi yönetim sisteminde; edinilmiş dersler, seminer ve toplantı dokümanları, faydalı bilgiler gibi her türlü bilgi paylaşılabilir. Firma, içerisindeki bilgi birikiminin ve kültürün her zaman firmada kalmasını ve ihtiyaç halinde erişimine açık olmasını amaçlamaktadır.

  • Şirket içerisinde bilgi kaybının önüne geçmektedir.
  • Bilgilerin kayıt altına alınmasını, bilgi paylaşımı yapılmasını, bilgilerin otomatik sınıflandırılmasını sağlamaktadır.
  • Paylaşılan dokümanlara ve bilgilere herkes tarafından erişimin sağlanabilmesine olanak sağlamaktadır.

Bilgi yönetim sistemleri tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Arka tarafta makine öğrenmesi algoritmaları ile desteklenerek kullanıcı tarafından sisteme yüklenen bir dokümanın, belirlenen dizin yapısına göre otomatik olarak kategorisi belirlenmektedir.


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.