Blog

Neden SAP Integration Suite Kullanmalısınız?

Başarılı bir şirketin temeli olan entegrasyon, şirketler için en önemli stratejik önceliğe sahiptir. Bunun nedeni ise, şirketlerin sahip olduğu entegrasyon teknolojilerinin iş süreçlerini daha dinamik hale getirmesi ve şirketlerin iç ve dış paydaşları arasında veri paylaşımı sağlamasıdır. SAP Integration Suite ile şirketler müşteri iş ortakları ve çalışanları iş operasyonlarıyla sürekli ve gerçek zamanlı olarak bağlayarak süreçlerin daha dinamik olmasını sağlar. Bu blog gönderisinde neden SAP Integration Suite kullanmanız gerektiğine dair bilgiler yer alıyor.

SAP Integration Suite Nedir?

SAP Integration Suite, bulut tabanlı ve şirket içi uygulamaları ve süreçleri SAP içinde yer alan araçlarla sorunsuz ve etkin bir şekilde entegre etmeye imkân sunan bir hizmet entegrasyon platformudur. SAP veya SAP dışındaki uygulamalarla bağlantı kurmak amacıyla kullanılmaktadır.

SAP Integration Suite içinde yer alan temel yetenekler ile iş süreçlerini birbirine bağlamaya, otomatikleştirmeye ve optimize etmeye yardımcı olur. Ayrıca, tüm iş uygulamalarının tek bir platformda kullanılmasına yardımcı olarak verimliliği en üst seviyeye çıkarır

SAP Integration Suite Bileşenleri

Platform içinde şirketlerin kullanabileceği birden fazla yetenek bulunmaktadır. Bu yetenekler aşağıdaki gibidir:

  • Bulut Entegrasyonu

İşletmeler arası (B2B), işletmeler arası (B2G) ve uygulamadan uygulamaya (A2A) entegrasyon akışı oluşturarak entegrasyonlar arası mesajlaşma yoluyla uçtan uca süreç sağlar.

  • API Yönetimi

Şirkete ait süreçleri ve verileri kurumsal API portalında eksiksiz bir şekilde yaşam döngüsü boyunca API olarak göstererek API ekonomisinde yeni fırsatlar yaratmaya yardımcı olur.

  • Açık Bağlayıcılar

Mesajlaşma, CRM, iş birliği, yardım masası gibi uygulama türleri için üçüncü kişi uygulamaları ile bağlantı kurmayı sağlar.

  • Entegrasyon Danışmanı

B2B, B2G ve A2A entegrasyonlarında karşılaşılan sorunları çözmek için kitle kaynaklı bir makine öğrenimi yaklaşımı sunar.

SAP Integration Suite Şirketlere Ne Sağlar?

Günümüzde entegrasyon, temel iş süreçleriyle ilgili sorunları çözmenin temel anahtarıdır. Teknolojinin hızla değiştiği bir dünyada kurumlar entegrasyonların geliştirilmesi, dağıtılması ve sürdürülmesi şirketler için pahalı ve zaman alıcı olmaktadır. Bu noktada, entegrasyon, uygulamalar, veriler ve süreçler arasında bir köprü kurarak kurumsal çeviklik sağlar. Aynı zamanda iş süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu sebeple, şirketler iş zorluklarıyla baş etmek için entegrasyon platformu kullanmaya öncelikli hale getirmelidir.  

SAP Integration Suite platformunun şirketlere sağlayacaklarına değinecek olursak;

  • İş Süreçlerini Optimize Etme ve Otomatikleştirme

Kuruluşlar hem şirket içinde hem de bulutta bulunan birden fazla uygulamalardan oluşan dijital ekosistemlerle iş süreçlerini yürütmeye çalışmaktadır.

Bu noktada platform, şirketlerin daha verimli iş akışları için bağlantılar ve otomatik süreçler oluşturarak iş akışının daha fazla verimlilik için optimize edilmesini sağlar. Bu, çalışanların manuel görevlere harcadıkları zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur ve verimliliği artırır.

  • e-Devlet ve Mevzuat Uyumluluğu

Her ülkenin gizlilik, güvenlik ve yasak gerekliliklere sahip farklı standartları vardır. Bu durum, küresel çapta faaliyet gösteren şirketlerin belgelerinin uyumlu bir şekilde hazırlanmasını ve iletilmesini zorlaştırmaktadır. SAP Integration Suite, şirketlerin farklı düzenlemelere uyumluluk ihtiyacını karşılarken dijital belgeleri hükümetlere ve düzenleyici kurumlara güvenli bir şekilde sunmaya yardımcı olur.

  • Verimli Bir e-Ticaret

SAP Integration Suite, şirketlerin verimli ve sorunsuz bir şekilde çalışan e-ticaret platformu oluşturmaları için müşteri odaklı uygulamaları ve temas noktalarını entegre etmelerini sağlayarak üstün bir müşteri deneyimi yaratır. Platform sayesinde müşterilerin satın alma davranışını daha iyi anlamak mümkün hale gelir. Bu, uzun vadede hem şirketin rekabet gücünü artırır hem müşteri deneyimini iyileştirir.

  • API Ekonomisinde Yeni İş Fırsatları

Platform, şirketlerin müşterileriyle sipariş ilerlemelerini paylaşmasına ve lojistik firmalarıyla gönderileri koordine etmesine yardımcı olacak API’leri kullanmaya imkân tanır. Bu sayede, şirketlerin süreçlerini hızlandırmasını, yeni teklifler sunmasını ve müşteri katılımını iyileştirmesini sağlar.

  • Geleceğe Hazır Bir BT

Şirketin sahip olduğu eski uygulamalar ile BT departmanı çalışanları artan taleple başa çıkma konusunda zorlanmaktadır. SAP Integration Suite, yeni iş modellerini ve teknolojileri desteklemek için eski sistemleri modernize ederek kullanır. Başka bir ifadeyle, yeni bulut teknolojilerini eski uygulamalara entegre ederek iş sürekliliğini sürdürmeyi sağlar. 


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.