Blog

SAP EWM’de Put Away Yöntemleri

Put away, bir depo sistemindeki ürünlerin tedarikçiden alınması ve bunların ihtiyaca göre belirlenmiş olan alanlara konulması arasındaki süreçleri ifade etmektedir. Put away methoduna sahip olmak, ürünlerin depolama sürecini basitleştirmenin yanı sıra depoyu temiz ve düzenli tutar, ürünleri yanlış yerleştirme veya kaybetme riskini azaltır. Doğru bir put away stratejisi ile her bir ürünün nereye konumlandırıldığı takip edilebilmektedir. Bu takip, bir siparişi yerine getirirken toplama sürecini hızlandırmamıza yardımcı olur.SAP EWM'de put away methodlarını 4 ana başlıkta inceleyebiliriz; 

Based on Purchase Order 

Bazı depolar tek bir tedarikçiden ürün satın alırken, bazı depolarda birkaç farklı tedarikçiden satın alma işlemi gerçekleşir. Satın aldığınız tedarikçilerin sayısından bağımsız bir şekilde, birbirine yakın depolanan tüm ürünleri birlikte gruplayarak satın alma siparişine dayalı put away başlar. Dolayısıyla, sürecin başında onları bir araya getirerek, tek bir yolculukta put away sürecini tamamlayabilirsiniz. Satın alma siparişine göre put away yapmak yani benzer siparişleri bir arada gruplamak, hataları veya yanlış öğeleri ayıklamanızı kolaylaştırır. 

Direct Put Away 

Diğer put away methodlarında ürünleri depolamadan önce bazı faktörlere göre sıralamanız gerekir. Direct put away ile, alınan ürünlerin tamamını ayırmak ve her bir ürünü ayrı bir alana koymak yerine, tahsis edilen alanda depolayabilirsiniz. Bu yöntem çoğunlukla hepsi aynı müşteri için olan bir grup ürün alındığında tercih edilmektedir. Tüm mal grubu birlikte geleceğinden, hepsini bir arada konumlandırmak mantıklı olacaktır. Bu method deponun belli bir bölgesine ait olan bir parti mal alındığında kulanılır. Bu durumda ürünler aynı yere gidiceği için açıp ayırmaya gerek yoktur. Direkt putaway in avantajı, ürünlerin belli bir düzeyde tutulmasını gerektiriyor olmasıdır. Bu gereksinim depodaki hasarı ve kırılma riskini büyük ölçüde indirgemektedir. 

Based on SKU

SKU (Stock keeping unit), ürünlerin stok takiplerinin kolay yapılabilmesi, satışların ürün ve kategoriye göre ölçülebilmesi için her bir ürüne ayrı ayrı atanmış olan özel kodlardır. Depoların ürünlerini SKU’larına göre ayırdığı put away methodu put away based on SKU’dur. Modeli,tipi,rengi,boyutu ve buna benzer herhangi bir belirleyici özelliğine göre bir ürünün SKU’su belirlenir. Bu methodda benzer SKU’lara sahip ürünler birbirlerine yakın yerleştirilir ve bu şekilde ürünleri bulmak kolaylaşır.

Based On Product Type

Bu method ile ürünler; ürünün cinsi,boyutu, depolanma sürecinde ekipmana ihtiyaç duyup duymaması, satın alınma sıklığı vb. kriterlere göre belirli bir yere yerleştirilir. Örneğin ürün ısı rejimine sahipse bu ürünü bu koşula uygun bir alanda depolayabiliriz. Depolama alanınızı verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız, ürün türüne göre put away yapmak başvurmanız gereken yöntemlerden biri olabilir.Depolama süreci, deponuzun küçük bir süreci gibi görünse de, bu temel süreci doğru bir put-away yöntemiyle yönetmek deponuzdaki erişilebilirliği artırır ve bununla birlikte depodaki verimliliği artırmaktadır. Mal girişi alanından bir ürün grubunu içe aktardığınız an, her ürün için deponuzun bir alanını tahsis edersiniz ve sonra oraya yerleştirildiğinden emin olursunuz. Bu yöntemin sürdürülmesi, yanlış yerleştirme veya kayıp riskinizi büyük ölçüde azaltır ve depo içi süreçlerinizde oluşabilecek karışıklıkları engeller.MDP Group tarafından sunulan SAP EWM Danışmanlığı, işletmelerin depo yönetim süreçlerini optimize ederek depolarından maksimum verim elde etmelerini sağlar. SAP EWM danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.