Blog

SAP SIGNAVIO PROCESS MANAGER NEDİR?

Signavio Process Manager, sezgisel, bulut tabanlı, profesyonel süreç modellemesi sunan bir SAP Signavio modülüdür. SAP Signavio Process Manager, süreçlerin belgelenmesine, modellenmesine, tasarlanmasına ve simüle edilmesine olanak sağlar.

SAP Signavio Process Manager

Kaynak: SAP Signavio

SAP Signavio Process Manager Özellikleri

  • Süreçlerin iş birliği ile modellenmesi,
  • İş süreci modelleme standartlarına uyumluluk kontrolü (BPMN, BPMN 2.0),
  • Süreçlerin şirketleri kurumsal stratejileri ile daha uyumlu olması,
  • Geniş ölçekte bir dönüşüm süreci uygulanması,
  • Süreçlerin daha sürdürülebilir hale getirilmesi,
  • Süreçlerin raporlanması ve belgelenmesi gibi özelliklere sahiptir.

İş Süreci Modeli ve Gösterimi (BPMN) bilgisine sahip olmayan süreç sorumluları ve iş kullanıcıları için daha kolay ve kapsamlı süreç modellemenin avantajlarından yararlanılmasını sağlar. (BPMN 2.0 dahil olmak üzere) Öğeler için sürükle ve bırak özelliklerini kullanarak, öğeleri otomatik olarak konumlandırılması ve merkezi bir havuzdaki öğelerin yeniden kullanarak süreçlerin modellenmesi sağlanabilir.

Süreç modellerinin ve model revizyonlarının karşılaştırılmasına, değişiklikleri takip edilmesine ve süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olur. Filtreleme özellikleri sayesinde farklı kullanıcı rolleri için süreç modelleri basitleştirilerek anlaşılması kolay hale getirilebilir.

Tüm süreçler veya belirli görevler hakkında geri bildirimde bulunulması ve kuruluş genelinde geri bildirim toplamak için süreç diyagramlarının anında paylaşılması gibi özelliklere sahiptir.

İş Süreci Modelleme Standartlarına Uyumluluk

BPMN, yani İş Süreci Modeli ve Gösterimi standartlarının benimsenmesine ve uygulanmasına olanak sağlar. Modellerin kalitesini ve kolay anlaşılmasını amaçlayan gerçek zamanlı kontroller olan uyarılar, ipuçları ve hatalar ile süreçler optimize edilir. Değer zincirleri sayesinde şirketlerin içinde yer alan süreç hiyerarşileri hakkında üst düzey perspektiflerin oluşmasını sağlar.

Ek olarak süreç sorumlularının müşteriler için standart süreçler tasarlarken modelleme standartları (BPMN, BPMN 2.0) ile hareket etmelerini kolaylaştırır.

Süreç üzerinde yapılan belirli bir değişikliğin süreç sonuçlarına etkisi olup olmayacağı, oluyor ise ne kadar etkileyeceğinin belirlenmesi ve bunların simülasyon üzerinde görüntülenmesini sağlar. Simülasyon senaryolarını tanımlamak için gerekli olan maliyetler, süreler kaynaklar gibi süreç parametrelerinin belirlenmesi risklerin belirlenmesini ve kalıcı önlemler alınmasını kolaylaştırır.

SAP Signavio Danışmanlığı


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.