Blog

e-Beyanname Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Vergi Usul Kanununun (VUK’un) 257. maddesine göre vergi dairelerine iletilen beyannamelerin, dijital ortamda hazırlanarak gönderilmesine e-beyanname denir. Gelir idaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uygulamaya konan e-Beyanname sistemiyle, hata oranının minimum seviyeye indirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve vergi dairelerindeki iş yükünün hafifletilmesi hedeflenmiştir. Peki e-Beyanname’ye geçme kararı alan işletmeler nasıl başvuru yapabilir? Hazırlanan elektronik beyannameler ne zaman iletilmelidir? e-Beyanname’nin işletmelere sağladığı avantajlar nelerdir? Yazının devamında, e-Beyanname hakkında merak edilenleri ve sıkça sorulan soruları sizler için açıkladık.

e-Beyanname’ye nasıl başvuru yapılır?

e-Beyanname göndermek için aracılık yetkisi almak isteyen mükellefler, öncelikli olarak Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formunu doldurmalıdırlar. Daha sonra, bağlı bulundukları vergi dairesine bu form ile bizzat başvuruda bulunmaları gerekir. Tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunan firmaların ise kanuni temsilcilerinin vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

e-Beyanname çeşitleri nelerdir?

 • Muhtasar Beyanname
 • Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi
 • Geçici vergi beyannamesi
 • Damga vergisi beyannamesi
 • Basit usulde yıllık gelir vergisi beyannamesi
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesi
 • BA / BS formları

Kimler e-Beyanname gönderebilir?

 • Serbest Muhasebeciler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Avukatlar
 • Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri
 • Noterler
 • Katma Bütçeli İdareler
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler ve belediyelere bağlı iktisadi işletmeler
 • Döner Sermayeli İşletmeler
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Özerk Kuruluşlar
 • Diğer Kamu Kurumları
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri
 • Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
 • Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler
 • Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler

e-Beyanname ile hangi belgeler gönderilir?

 • Muhtasar Beyanname
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
 • Özel İletişim Vergisi
 • Sigorta Muameleleri Vergisi
 • MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi
 • Noter Harçları Vergisi
 • Banka Muameleleri Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi (GGECICI)
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi (KGECICI)
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF)

e-Beyanname ne zaman iletilebilir?

e-Beyanname hazırlandıktan sonra, kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 00:00’a kadar iletilebilmektedir. Zaman olarak TRT kurumunun saat bilgisi esas alınır.

e-Beyanname nasıl gönderilir?

e-Beyannamelerinizi iletebilmek için öncelikli olarak paketleme işlemi gerçekleştirilmelidir. Hazırlanan beyannameler paketledikten sonra internet aracılığıyla www.gib.gov.tr sitesine erişim sağlanır. E-Beyanname sitesine kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra sitenin Paket Gönderme menüsünü seçmelir. “Seçiniz” butonuna tıklandıktan sonra gönderilmek istenen paketi seçerek “Gönder” butonuna basılır ve paketin iletilme işlemi tamamlanmış olur. İletilen beyannameler vergi dairesi tarafından incelenir ve herhangi bir sorun varsa beyanname düzeltilmek üzere muhatabına tekrar iletilir. Beyannamede herhangi bir hata saptanmadığı takdirde vergi dairesi tarafından onaylanır ve tahakkuk fişi mükellefe internet ortamında iletilir.

Şifre veya kullanıcı adı unutulduğunda nasıl bir yol izlenir?

Kullanıcı kodunun veya şifrenin unutulduğu veya çeşitli güvenlik önlemleri sebebiyle değiştirilmek istendiği durumlarda bağlı olunan vergi dairesine başvurması gerekmektedir.

Aynı beyannameden iki tane gönderdim, ne yapmalıyım?
Her iki beyannameniz de hatasız ve onay bekliyor durumda ise beyannamenizi onaylayabilmek için beyannamelerden birini iptal etmeniz gerekmektedir.

e-Beyanname zorunlu mu?

Evet zorunludur. Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesine göre e-Beyanname şeklinde iletilmesi zorunlu tutulan belgeler şu şekildedir;

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri
 • Kurumlar Vergisi Beyannameleri
 • Geçici Vergi Beyannameleri
 • Muhtasar Beyannameleri
 • KDV Beyannameleri (KDV 1, KDV 2, KDV Tevkifatı) 
 • Üçer aylık verilen KDV Beyannameleri
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannameleri
 • ÖTV Beyannameleri (2/A Beyannameleri hariç) 
 • Özel İletişim Vergisi Beyannameleri
 • Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri
 • Düzeltme Beyannameleri

e-Beyanname’nin sağladığı avantajlar nelerdir?

 • İnternet bağlantısı olan her yerde e-Beyanname düzenlenebilir.
 • Kağıt beyannamelere göre daha hızlı hazırlanır.
 • Vergi dairesine gitmek, sıra beklemek gibi zaman kaybına neden olan işlemler ortadan kalkar.
 • Oluşabilecek hatalara karşı uyarı sistemi bulunduğundan, birçok hatanın önüne geçilir.
 • Daha önce oluşturulan e-beyannamelere erişilebilir ve geçmişe dönük beyanname kontrolü gerçekleştirilebilir.
 • Muhasebe departmanının ve yöneticilerin hazırlaması gereken raporlar kolayca oluşturulabilir.
 • E-beyanname mesai saatleri içerisinde değil, günün son saatine kadar gönderilebilir.

Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.