Blog

Intralojistik (İç Lojistik) Nedir?

Lojistiği, mal ve hizmeterin üretim noktasından tüketim noktasına kadar taşınması olarak tanımlayabiliriz. Intralojistik, lojistiğe benzerdir ancak çok daha geniş bir kavramı ifade etmektedir. Bu yazıda, intralojistiğin tanımına ve şirketler için önemine değindik.

Intralojistik (İç Lojistik) Tanımı

İç lojistik, bir depo, dağıtım merkezi veya üretim tesisi içindeki mal ve taşınabilir eşyaların akışının yönetimi, kontrolü ve optimizasyonudur. Tesis içindeki ürün, malzeme ve bilgi akışını optimize etmek için kullanılan entegre bir malzeme yönetimi ve lojistik süreçleri sistemidir. Mal ve malzemeleri otomatikleştirir ve kontrolünü kolaylaştırır. Aynı zamanda, görünürlük ve izlenebilirlik sağlar. Bu, şirketlerin verimliliğini artırmasına, maliyetleri düşürmesine ve müşteri hizmetlerini iyileştirmesine yardımcı olur.

Intralojistiğin Önemi

Intralojistik, tedarik zinciri sürecinin önemli bir parçasıdır ve doğru uygulandığı takdirde bir işletmenin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bir işletmenin üretim ve depolama tesisleri içinde ürün ve malzemelerin etkin bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu sayede işletmeler, iş gücünü daha iyi kullanma, doğru malzeme akışını sağlama, bilgi akışını optimize etme ve stok takibi yapma gibi imkanlar elde eder. Bu sayede verimlilik en üst seviyeye çıkar ve işletmelerin kârlılığı artar.

Müşteri talebini hızlı ve verimli bir şekilde karşılanmasını sağlayarak malların doğru bir şekilde depolanmasına ve alınmasına yardımcı olur.  Ayrıca, teslimatların doğru ve zamanında yapılmasını sağlayarak müşteriye sunulan hizmet kalitesinin iyileşmesini ve müşteri memnuniyetinin atmasını sağlar.

Intralojistik Kullanım Alanları Nelerdir?

Intralogistics, depolar, dağıtım merkezleri, stok yönetimi, üretim ve perakende dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Depolarda, üretkenliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve doğruluğu artırmak için intralojistik kullanılır.

Dağıtım merkezlerinde verimliliği artırmak, işçilik maliyetlerini azaltmak ve sipariş doğruluğunu artırmak için intralojistik kullanılır.

Envanter yönetiminde intralojistik, envanter seviyelerini optimize etmek, kayıpları azaltmak ve müşteri hizmetlerini iyileştirmek için kullanılır.

Üretimde intralojistik, üretimi artırmak, israfı azaltmak ve kaliteyi iyileştirmek için kullanılır. Perakendede intralojistik, mağaza verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri hizmetlerini iyileştirmek için kullanılır.

Intralojistik Avantajları Nelerdir?

  • Depolama Maliyetlerini Azaltır

Intralojistik çözümleri, operasyonları kolaylaştırmaya, işçilik maliyetlerii düşürmeye ve bir deponun genel verimliliğini artırmayı sağlar. Ayrıca, veri toplama ve otomasyona odaklandığı için gerçek zamanlı veriler sunar. Böylece, pazar nasıl değişirse değişsin, depolar çevikliğini ve verimliliğini korur.

  • Esnekliği Artırır

İç lojistik uygulayan işletmeler, yüksek teknolojiye sahip makinalar tarafından oluşturulan verileri kullanır. Bu veriler, zamanla çok daha iyi bir tedarik zinciri yönetimi uygulamasını sağlar. Ayrıca, işletmelerin değişen ihtiyaçlarını karşılayarak değişen taleplere uyum sağlamalarına olanak tanır.

  • İş Yerini Daha Güvenli Hale Getirir

İç lojistiğin şirketlere faydalarından biri, potansiyel kazaların yanı sıra insan hatasının azaltmasıdır. Başka bir ifadeyle, otomatik sistemler malzemelerin güvenli bir şekilde taşımak için kullanılmasını sağlayarak elle taşıma kazaları olasılığını en aza indirir. Aynı zamanda, gereksiz engellerin ortadan kalkmasını sağlayarak çalışanların daha verimli çalışmasına katkıda bulunur.

  • Verimlilik Artar

İç lojistik çözümleri, tedarik zincirinde yer alan süreçlerin birçoğunu düzene koymaya yardımcı olur. Bu, ürünlerin bir konumdan diğerine taşınması için gereken süreyi ve aynı zamanda görevi tamamlamak için gereken işgücü miktarını azaltmayı sağlar.

  • Görünürlüğü Artırır

Malzemelerin ve sevkiyatın durumu hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Bu sayede, tedarik zincirinin görünürlüğünü artırır. Aynı zamanda, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve ürünlerin zamanında teslim edilmesini sağlar.

İlgili İçerik: Depo Lojistiği Nedir?


Benzer
Bloglar

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.